intern kamp for å fjerne sandberg:

– Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet

LOVE HURTS: Per Sandberg har vært en av Siv Jensens nærmeste. Nå skaper den tidligere Frp-nestlederen irritasjon internt i partiet.
LOVE HURTS: Per Sandberg har vært en av Siv Jensens nærmeste. Nå skaper den tidligere Frp-nestlederen irritasjon internt i partiet. Foto: Åserud, Lise
Per Sandberg erkjenner at han har brutt Frps retningslinjer, og internt mener flere at den tidligere Frp-nestlederen bør fratas medlemskapet. – Per Sandberg har aldri fryktet noen ting, sier Sandberg selv.

Bakgrunnen for den interne misøyen er flere uttalelser fra den tidligere Frp-nestlederen i sommer.

– Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet, sier fylkeslederen i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, til TV 2.

Hun mener Sandberg bør fratas medlemskapet.

Ifølge flere kilder er det er laget et internt utkast hvor Frp-fylkesledere går inn for at Sandberg bør miste medlemskapet i partiet.

Brevet er ikke sendt, men er skrevet som et utkast og skal ligge i en lukket Facebook-gruppe blant fylkesledere hvor saken diskuteres.

Bakgrunn: Sandberg refser partikolleger i Frp

TV 2 er kjent med at flere fylkesledere mener Sandberg burde bli fratatt medlemskapet i partiet etter brudd på partiets retningslinjer, mens andre fylkesledere ikke har ønsket å støtte brevet. TV 2 har ikke lest utkastet.

– Vi har ennå ikke sett en unnskyldning fra Per Sandberg, noe han har hatt muligheten til, sier Ims Larssen, til TV 2.

Se Per Sandbergs svar nederst i saken!

KRITISK: Tone Ims Larssen, fylkesleder i Oslo Frp, mener Sandberg bør miste medlemskapet i Frp.
KRITISK: Tone Ims Larssen, fylkesleder i Oslo Frp, mener Sandberg bør miste medlemskapet i Frp.

– Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet med tanke på det han har sagt. Det er tydelig i våre retningslinjer at det å snakke nedsettende om andre medlemmer er grunnlag for å bli fratatt medlemskapet, sier fylkeslederen i Oslo.

Hun understreker at retningslinjene ble enstemmig vedtatt av landsmøtet i år og at det nå er lettere å frata noen medlemskapet.

– Jeg hadde forventet en unnskyldning etter at Sandberg har angrepet politikere som har støttet han i mange år, sier fylkeslederen.

Hun bekrefter at saken har vært diskutert blant fylkeslederne.

– Ikke hyggelig

Fylkesleder i Viken, Liv Gustavsen, sier det er naturlig at fylkeslederne diskuterer Sandberg.

– Det er ikke rart at man diskuterer Per Sandberg slik han har agert i sommer.

– Hva tenker du om det interne utkastet og medlemskapet hans?

– Det er interne ting jeg ikke har lyst å kommentere. Det kan vi kommentere når ting skjer.

– Når ting skjer?

– Om ting skjer, svarer fylkeslederen.

Gustavsen sier Frp helst vil bruke tid på politikk.

– Vi orker ikke bruke mer tid på å slåss med Per Sandberg, men det er ikke hyggelig når noen snakker negativt om våre kolleger.

TV 2 har vært i kontakt med flere fylkesledere som uttrykker misnøye med Sandberg, men som ikke vil stille til intervju.

Retningslinjene

I retningslinjene heter det at «ethvert medlem skal bidra til enighet og skape gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner i partiet. Det betyr at man alltid omtaler sine partikolleger i sømmelige, respektfulle og høflige former».

Ifølge vedtektene kan et medlem fratas sitt medlemskap permanent eller for en tidsavgrenset periode hvis man bryter «partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme».

Vedtak om å frata et medlem medlemskapet, fattes av fylkesstyret med sentralstyret som ankeinstans.

Flere TV 2 har vært i kontakt med frykter at flere utspill fra Sandberg skal være ødeleggende for valgkampen.

Flere sentrale politikere er gjort kjent med diskusjonen mellom fylkesledere.

Hagen: – Jeg forstår fylkeslederne

Spesielt i Oslo Frp har Sandbergs utspill skapt stor misnøye. Sandberg har angrepet fylkeslagets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen, som møter som vara på Stortinget for Oslo.

STRID: Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har fått kritikk av Per Sandberg.
STRID: Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har fått kritikk av Per Sandberg. Foto: Pedersen, Terje

– Dette er krefter som heller vil sitte i opposisjon eller stå i skogen og rope og ha gode meningsmålinger uten å ha influert seg på norsk politikk, sa Sandberg til TV 2 i juni.

Han har også kalt Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen for «to inkompetente krigshissere».

– Det beste jeg kan si om de to, er at de er fullstendig uten peiling. De er kunnskapsløse, sa Sandberg til Dagbladet tidligere i sommer.

Sandberg har også kritisert Carl I. Hagen.

– Han har ikke klart å forsone seg med å ha gått av som partiformann, og at Siv Jensen med en annen type ledelse har klart å få Frp inn som et seriøst parti i regjering, sa Sandberg til TV 2.

Carl I. Hagen sier til TV 2 at han «velger å være observatør» i striden rundt Sandberg.

– Jeg velger å være observatør i denne saken. Jeg definerer meg nå som en avdanket politiker og har ingen synspunkter her.

– Jeg respekterer at folk har klare synspunkter i saken, men ønsker ingen aktiv rolle. Jeg må likevel si jeg forstår fylkeslederne, legger Hagen til.

Bakgrunn: Sandberg til angrep på Hagen: – Stappfull av fordommer

– Ikke overrasket

Per Sandberg tar den interne diskusjonen i Frp med ro.

– Det er ikke overraskende. Jeg snakker jo med folk i Fremskrittspartiet på alle nivåer, sier han til TV 2.

Sandberg erkjenner at han har brutt partiets retningslinjer, men kaller det «svar på tiltale».

– Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde har kommet med uttalelser jeg kan tolke som nedsettende.

– Jeg registrerer hva blir sagt denne gangen, men også hva som ble sagt 2018. Jeg sitter på ulik dokumentasjon, uttalelser og henvendelser, sier Sandberg.

Den gang stormet det rundt Sandberg da han gikk av som fiskeriminister.

– For meg er det ingen overraskelse at Frp-fylkeslederne har diskutert dette. Jeg er enig i at Frp sine retningslinjer er gode. Det er ikke bra å snakke nedsettende om sitt eget produkt, men det jeg gjorde var et svar på tiltale. Jeg har ikke noe interesse av å snakke som et offer. Det som er interessant er når fylkeslederen i Oslo går ut i TV 2 og sier ærlig at jeg ikke er velkommen til Oslo. I samme tidsperiode har jeg fått henvendelser fra Oslo Frp, som mener jeg er velkommen.

– Mener du selv du har brutt Frps retninglinjer?

– Ja, slik retningslinjene er i Frp, så har jeg gjort det for første gang i hele mitt liv. Jeg er sterk tilhenger av å ikke bruke det offentlige rom til å snakke nedsettende om medlemmer og velgere. Likevel valgte jeg det denne gangen, fordi det er et svar på tiltale. Et svar på det som er blitt sagt offentlig, og i særdeleshet det som ikke har vært i offentligheten.

– Frykter du at mister medlemskapet ditt?

– Per Sandberg har aldri fryktet noen ting. Det er ingenting å frykte, men det er mange som frykter meg.

Tybring-Gjedde har ikke besvart TV 2s henvendelse.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook