TRYGDESVINDEL: 968 personer ble i 2018 anmeldt for trygdesvindel.
TRYGDESVINDEL: 968 personer ble i 2018 anmeldt for trygdesvindel. Foto: Gorm Kallestad

slik svindles nav for titalls millioner:

Kvinne (32) mottok dagpenger – svindlet Nav for 200.000 kroner

Bare i fjor anmeldte Nav trygdesvindel til en sum av 165 millioner kroner. Det er særlig én metode som brukes når folk forsøker å lure til seg penger de ikke har krav på.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 2. juli falt dommen mot en 32 år gammel kvinne i Oslo tingrett.

Kvinnen mottok dagpenger i litt over et år. For å få dette måtte hun sende inn et elektronisk meldekort annenhver uke. Hensikten med dette var å oppgi hvor mye hun jobbet og tjente ved siden av stønaden hun mottok.

I perioden meldte hun inn at hun jobbet 137 timer, mens retten i stedet konkluderte med at hun hadde jobbet 1036 timer.

Retten var ikke i tvil om at tiltalte forsettlig hadde bedratt Nav for nesten 200.000 kroner.

Kvinnen på sin side erkjente ikke straffskyld, men hun ble dømt for grovt bedrageri og for å ha avgitt falsk forklaring.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, Joar Berg Henjum. Han har ingen kommentar til dommen.

Denne saken er langt fra enestående.

I fjor ble 968 personer anmeldt for trygdesvindel i Norge, ifølge Navs statistikk. Til sammen utgjorde svindlene 165 millioner kroner.

Statsekretær Guro Angell Gimse ser svært alvorlig på trygdesvindel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statsekretær Guro Angell Gimse ser svært alvorlig på trygdesvindel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Svært alvorlig

Trygdesystemet i Norge er i stor grad bygd på tillit mellom befolkningen og trygdemyndighetene.

– Penger som kunne vært brukt på mennesker som virkelig trenger det går i stedet i lomma på personer som bevisst jukser og trikser med våre felles velferdsmidler. Dette misbruket går på bekostning av andre tjenester i Nav-systemet, og det er alvorlig, mener Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Dette er grunnen til at rettsapparatet reagerer strengt mot trygdebedragerier.

– Høyesterett har besluttet at trygdesvindel over 1G, cirka 98.000 kroner, skal straffes med fengsel, oppgir Ole Johan Heir, direktør i NAV Kontroll.

Av sakene Nav anmeldte i fjor ble bare to prosent frifunnet i retten.

Vanligste svindelmetode

En annen dom falt 17. juni i år. En 42 år gammel mann ble funnet skyldig i å ha svindlet Nav for nærmere 150.000 kroner. Han ble dømt til ubetinget fengsel i 40 dager etter å ha tilstått ugjerningen.

Dagpenger er helt klart den trygdegodtgjørelsen hvor flest blir anmeldt for svindel. 637 personer ble anmeldt for ha svindlet for til sammen 90 millioner kroner i 2018.

– Gjengangeren i disse sakene er at de fleste har jobbet og hatt inntekt uten å informere Nav, forteller Heir i NAV Kontroll.

– Økonomisk vinning

– Kan noe av «svindelen» skyldes at trygdesystemet rett og slett er for komplisert for brukerne?

– Det er et komplisert regelverk, men det er ikke hovedårsaken til trygdesvindel. Vi antar at personer forsøker å omgå reglene for trygd for egen økonomisk vinning, sier statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Hun sier også at trygdesvindel er en del av et større problemområde som gjelder feilutbetalinger.

– Feilutbetalinger kan også skyldes ubevisste feil av brukere og arbeidsgiver, og i slike tilfeller kan det være at bruker ikke har forstått regelverket eller fått tilstrekkelig veiledning. Trygdesvindel derimot, er bevisste handlinger, sier hun.

Nav på sin side sier at alle brukere får beskjed om å melde fra om endringer som kan påvirke stønaden.

– Alle sakene Nav anmelder handler om at brukeren har holdt tilbake informasjon og dermed fått utbetalt for mye stønad, svarer Heir.

Store mørketall

I 2018 utbetalte Nav 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge.

Statistikken for 2018 viser at antall svindelforsøk som ble anmeldt og summen det ble svindlet for har hatt en nedgang de siste årene.

– Det skyldes blant annet at vi avdekker saker tidligere som følge av bedre datatilgang. Før måtte vi vente lenge på opplysninger fra arbeidsgiver om arbeid og inntekt, mens vi nå får vi det hver måned, forteller Heir i NAV Kontroll.

Til tross for at majoriteten endte med dom og tilbakebetalinger, opererer Nav med store mørketall.

– Vi anslår at vi taper opp mot 8 milliarder i året i svindel og feilutbetalinger, sier Heir.

Det betyr at Nav anmeldte for kun to prosent av beløpet de anslår at de taper årlig.

I 2018 var Oslo versting-kommunen hvor 139 personer ble anmeldt for å prøve å svindle Nav for nesten 30 millioner kroner.