I strupen på justisministeren:

– Jeg kan fortelle deg hvordan døde barn lukter

Kristina Quintano har hjulpet flyktninger langs kysten av Malta i flere år. Nå reagerer hun på justisminister Jøran Kallmyrs flyktningutspill.

– Kjære, Jøran! Jeg kan fortelle deg hvordan døde barn lukter, men jeg ønsker at du skal få slippe å sovne til den lukten hver kveld.

Slik starter Kristina Quintano sitt Facebook-innlegg som har blitt delt flere tusen ganger i sosiale medier.

Hun har jobbet frivillig på Malta i 18 år og har selv sett flyktningkrisen på nært hold. Nå reagerer hun på justisminister Jøran Kallmyrs nylige uttalelse til NRK om at de private redningsaksjonene i Middelhavet vil føre til flere flyktninger.

– Jeg tenker at det er en farlig og bastant uttalelse fra en mann i Kallmyrs posisjon. Jeg kan forstå tanken bak uttalelsen, men den utløser såpass stor feilinformasjon at jeg følte jeg måtte dementere det ryktet, sier Quintano.

Støtte fra Oslo-ordføreren

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, har jobbet i Redd Barna. Hun har selv fulgt nøye med på flyktningkrisen, og forteller at hun ble provosert da hun hørte Kallmyrs uttalelse om at de private redningsaksjonene i Middelhavet vil føre til flere flyktninger.

– Jeg synes det er en hårreisende uttalelse fra vår regjering og vår justisminister, og at de rakker ned på de frivillige som gjør en kjempeinnsats for å redde liv i Middelhavet hver dag. I stedet bør de bruke tiden sin på å finne ut hvordan vi kan bedre forholdene for flyktningene, sier Borgen.

Hun forteller at hun ble rørt da hun leste Quintanos innlegg.

– Det er et innlegg som rører. Kristina har jobbet frivillig i mange år, og har selv sett hvilke grusomheter som utspiller seg ved Middelhavet. Jeg har stor respekt for den jobben de frivillige gjør, forteller Borgen.

Håper på samarbed

Justisminister Jøran Kallmyr presiserer overfor TV 2 at alle har en plikt til å hjelpe dersom man kommer over en båt med flyktninger som går ned. Han håper de frivillige heller vil samarbeide med myndighetene enn å ta saken i egne hender.

– Hvis vi skal ha private hjelpeorganisasjoner som skal hjelpe, så må det skje i samarbeid med myndighetene slik at de ikke blir en forlenget arm av flyktningruten, men av hjelpeapparatet, sier justisministeren.

REAGERER: Oslo-ordfører, Marianne Borgen er kritisk til Kallmyrs uttalelse. Hun støtter innlegget til Kristina Quintano. Foto: Andre Riise/TV 2
REAGERER: Oslo-ordfører, Marianne Borgen er kritisk til Kallmyrs uttalelse. Hun støtter innlegget til Kristina Quintano. Foto: Andre Riise/TV 2

Quintano tror justisministeren har misforstått når det kommer til størrelsen på båtene som de frivillige disponerer.

– Disse redningsskøytene vi snakker om er knøttsmå. De har plass til mellom 60 og 100 mennesker per båt. Kallmyr snakker som om det er en hel flåte som skal hente flyktninger fra Afrika til Norge. Han burde heller ha snakket med oss frivillige først.

Vil ikke liberalisere

Kallmyr oppgir at han fulgte flyktningsdebatten tett i 2014 og i 2015. Han mener det verste Europa kan gjøre er å liberalisere innvandringspolitikken.

– Det er slik at vi må ha en politikk som gjør at færrest mulig drukner. Og i 2019 så er det langt færre som drukner enn de tidligere årene. Det vi har sett er at det verste Europa kan gjøre, er å komme med en liberalisering av innvandringspolitikken, for det vil føre til at færre drar over, sier han.