Hvis dyret ditt blir syk, skal det være mulig å få tak i veterinær døgnet rundt. I dag får kommunene øremerkede midler til dette, men nå skal praksisen endres.

Den nye ordningen provoserer Arbeiderpartiet.

– Tilbudet vi har hatt enkelte steder har vært for dårlig. Utfordringen er at vi nå går motsatt vei. Vi burde satset bedre på dyrevelferd og forbedre veterinærdekningen. Resultatet vil være en svekking på tilgangen av dyrleger i landet vårt, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Mer makt til kommunen

Fra 2020 har regjeringen bestemt at midlene skal deles ut som rammetilskudd til kommunen. Da kan kommunene selv bestemme hvordan pengene skal brukes.

– Det handler om å sentralisere makt og myndighet til kommunene. Slik at kommunen og lokalpolitikerne som kjenner sine utfordringer best også kan gjøre prioriteringene, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Hun mener Arbeiderpartiets argumenter viser at partiet ikke har tillit til de lokale politikerne i kommune-Norge.

– Det er en total manglende tillit til lokalpolitikere og en tro på at alt styres best fra Oslo, sier Mæland.

Går utover dyrene

Arbeiderpartiet vil heller beholde den gamle ordningen, med øremerkede midler. De frykter at kommunenes prioriteringer kan gå utover dyrevelferden.

– Erfaring viser at når den type fagfolk kommer i samme kamp om allerede små midler hos kommune så vil dem kunne bli nedprioritert. Kommunene har mange viktige oppgaver de skal løse, og da kan dyrevelferden bli dårligere på bekostning av andre valg som kommunen tar, sier Sandtrøen.