Sir David Attenborough, mener vi fortsatt kan stanse klimaendringen. Han heier på ungdommen og deres kamp for å bli hørt i klimasaken.
Sir David Attenborough, mener vi fortsatt kan stanse klimaendringen. Han heier på ungdommen og deres kamp for å bli hørt i klimasaken. Foto: David Parry

David Attenborough i parlamentet:

Delte sitt sterkeste minne i møte med klimaendringene

Sir David Attenborough kjemper for de unges klimakamp og opprop, men frykter Donald Trumps syn.

Den kjente programlederen Sir David Attenborough møtte i dag i klimakomiteen i det britiske parlamentet.

Attenborough, som er kjent for sine naturprogrammer og filmer gjennom over 50 år, svarte på spørsmål om klimaendringene.

Så endringene med egne øyne

Han startet møtet med å beskrive sin sterkeste minne i møtet med klimaendringene.

– Jeg kommer aldri til å glemme et dykk ved the Great Barrier Reef for ti år siden. Jeg forventet en stor mengde spennende livsformer, men alt var hvitt. Den økende temperaturen hadde økt syrenivået i havet og bleket alt, fortalte han.

Storbritannia skal gå foran

Avtroppende statsminister, Theresa May lovet i juni at Storbritannia skulle redusere karbonutslippene til null utslipp, innen 2050. Dermed går landet også foran og ble det første G7-landet til å gå inn for dette.

Attenborough fikk spørsmål om det var mulig å nå dette. Han svarte at det ikke var et praktisk mål og mente også at dette ikke var riktig måte å se på problemet.

– For å håndtere dette problemet, må vi også endre vår livsstil, sa 93-åringen.

– Vi kan ikke bli radikale nok med tanke på slike temaer.

Attenborough mener også at det er viktig å få med seg velgerne i arbeidet.

Selv om han mener det er mennesker som står bak klimaendringene, så var han også klar på at vi må høre på alle synspunkt. 93-åringen mener man ikke skal tråkke på skeptikerne, men heller diskutere standpunktene i åpenhet. På samme tid synes han det er skummelt når verdens ledere har de samme meningene. Blant annet Donald Trumps ønske om å trekke USA fra Paris-avtalen.

– Det vil bli en svært trist dag hvis han skulle lykkes med dette, sa programlederen.

Heier på den yngre generasjonens klimakamp

Han sa at han finner stor trøst i at yngre generasjoner og velgere nå roper varsko og gjør seg bemerket i klimaspørsmålet. Noe veteranen håper de unge vil fortsette med.

Programlederen mener også at det bare skulle mangle at Storbritannia går foran når det gjelder målet om nullutslipp. Dette fordi stormakten også ledet an under den industrielle revolusjonen, som startet bevegelsen som førte til endringer i klimaet.

Til tross for pessimismen, tror også 93-åringen det fortsatt er mulig å snu skuta.

– Den eneste måten du kommer deg opp om morgenen, er ved å ha tro på at vi fortsatt kan gjøre noe med dette. Det tror jeg at vi kan!