Eksklusive bilder – her ligger den radioaktive ubåten på dypet i Norge

Søndag kveld fikk forskere se de første bildene av Komsomolets, atomubåten som sank til 1700 meters dyp i Barentshavet.

I 1989 gikk atomubåten Komsomolets ned utenfor Bjørnøya. Ulykken krevde 42 menneskeliv.I dag ligger ubåtvraket på 1700 meters dyp og lekker radioaktivitet.Lørdag la Havforskningsinstituttet ut på tokt for å foreta den hittil grundigste kartleggingen av forurensningen fra vraket.Forrige store ekspedisjon til området var det russerne selv som gjennomførte i 2007.Den slo fast at det var lekkasjer av radioak