Dårligste på 24 år

Fremskrittspartiet får sin laveste oppslutning på 24 år på TV 2s stortingsgallup i juli.

Ikke siden mars 1995 har Kantar TNS målt lavere oppslutning for Fremskrittspartiet når velgerne blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalg.

Fremskrittspartiet får bare 7,5 prosents oppslutning på julimålingen byrået har laget for TV 2, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng. Partiet ville bare fått 12 representanter på Stortinget dersom det var valg i dag. I 2017 fikk de inn 27.

Det siste halvåret har vært alt annet enn godt for Frp-leder Siv Jensen. Mens partiet hadde 13,8 prosents oppslutning før årsskiftet har pilene stort sett bare pekt nedover siden årsskiftet.

Usikker? Ta TV 2s partitest foran valget

Bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne som stemte Frp i 2013 sier de ville gjort det samme dersom det var stortingsvalg nå. To av ti velgere har satt seg på gjerdet, mens 27.000 tidligere Frp-velgere ville ha stemt på Høyre.

Ap mest frem

Arbeiderpartiet går mest frem i juli med 1,1 prosentpoeng til 25,5. Partiet mister over 90.000 velgere fra forrige valg til Rødt, SV og De grønne, og henter få velgere tilbake.

Høyre får 22,0 (- 0,6). Bakgrunnstallene i målingen viser at hver sjette velger fra stortingsvalget har satt seg på gjerdet.

Senterpartiet får 13,3 (+ 0,2). Partiet henter rundt 110.000 velgere fra regjeringspartiene, mens det går få velgere motsatt vei.

Disse ville kommet på Stortinget

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med telefonintervjuer av 978 personer i tidsrommet 24, - 28. juni. 79,8 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

Spørsmålet om hva folk ville stemme dersom det var stortingsvalg i morgen er tatt opp samtidig med kommunevalgmålingen som er publisert tidligere denne uken.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Mandatfordelingen er laget ved bruk av TV 2s egen modell for mandatfordeling, oppdatert etter stortingsvalget i 2017.

Svakt opp for de små

Venstre øker 0,9 prosentpoeng til 5,0. Bare en gang siden stortingsvalget i 2017 har Kantar TNS målt høyere oppslutning for partiet. Også KrF går frem 0,3 til 3,4 prosent.

Se alle målingene i partibarometeret

De Grønne får sin nest beste stortingsmåling siden valget med 4,9 (+ 0,5). SV får 7,8 (+ 0,2), Rødt 5,7 (- 0,7) og andre partier log lister 4,9 (+ 0,5).

I denne gruppen får Folkeaksjonen nei til mer bompenger og bomlistene samlet 2,3 prosent (- 0,7). Det ville gitt dem to mandater på Stortinget, fra Hordaland og Rogaland.

Pensjonistpartiet får 0,8, Kystpartiet 0,6, Liberalistene 0,5, Demokratene 0,3, De Kristne 0,2 og NKP 0,2.