Pilene fortsetter å peke nedover for asyltilstrømmingen. l løpet av årets første halvår i år har det vært en nedgang på 13 prosent i antall asylsøknader til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Den største gruppen kommer i år fra Syria, deretter er Tyrkia og Eritrea på plassene under, viser halvårsstatistikken til Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet borgere fra rundt 80 ulike land.

Rundt 267 av asylsøkerne i år er barn og unge under 18 år. Av disse oppga 65 av dem at er de enslige mindreårige.

Ved utgangen av juni bodde det 3.055 personer på asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad. 5.687 såkalte tredjelandsborgere, som er statsborgere utenfor EU/EØS, har fått tillatelse til familiegjenforening eller etablering med et familiemedlem.

(©NTB)