KRANGEL: Åtte meter av denne grusveien eier Trond Høgtun. Han godtar ikke at Askøy kommune legger nye rør i bakken og har derfor klaget på saken som nå ligger hos Fylkesmannen.
KRANGEL: Åtte meter av denne grusveien eier Trond Høgtun. Han godtar ikke at Askøy kommune legger nye rør i bakken og har derfor klaget på saken som nå ligger hos Fylkesmannen. Foto: Haakon Eliassen

vannskandalen på askøy:

Her mangler det bare åtte meter vannrør som kunne forhindret smitteutbruddet

En krangel om et åtte meter langt veistrekk er årsak til at et nytt høydebasseng på Askøy ikke ble tatt i bruk som planlagt i vinter. Det skulle erstatte høydebassenget der smitten nå er lokalisert.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I flere uker har vannsmitten herjet på Askøy.

2000 askøyværinger har blitt syke. To personer døde etter innleggelse på sykehus. Begge fikk påvist bakterien Campylobakter.

Nå kan TV 2 avsløre at en krangel rundt et veistrekk på åtte meter stoppet planene om å ta i bruk et helt nytt høydebasseng på Dyrdalsfjellet.

Den lille veistubben gjorde at kommunen ikke fikk koblet til det nye anlegget som planlagt. Alt annet var ellers klargjort.

– Ikke blitt så kritisk

– Hadde dette vært på plass hadde det trolig ikke blitt så kritisk, erkjenner Bård Espelid, varaordfører på Askøy.

Det nye høydebassenget skulle etter planen erstatte de to gamle utdaterte høydebassengene i området ved sist årsskifte.

Men konflikten mellom kommunen og grunneieren dro ut i tid. Frem til nå.

Ifølge Folkehelseinstituttets prøver har smitten trolig oppstått mellom 31. mai og 3. juni. Det er nå lokalisert til det ene høydebassenget på Øvre Kleppe. som skulle vært faset ut og stengt for flere måneder siden.

– Dette kan ha hatt en mulig konsekvens for den hendelsen vi har fått. Vi er nødt til å finne ut av dette og det er et element som må bli gransket nærmere, sier Espelid.

Fylkesmannen gir nå kommunen grønt lys

Nå, etter at den vannbårne smitten har herjet på øyen i noen uker, har Fylkesmannen i Vestland gitt samtykke til ekspropriasjon. Dette ble registert den 11. juni i år.

Snart et år etter at saken havnet på Fylkesmannens bord i fjor, 5. juli 2019. Etter mye korrespondanse mellom de tre partene, konkluderer Fylkesmannen med følgende:

"Fylkesmannen finner med dette at den omsøkte ekspropriasjonen kan hjemles i Plan- og bygningsloven § 16-4." Fylkesmannen skriver at "inngrepet er klart mer til gang enn til skade".

Venter på granskning

Årsaken til smitteutbruddet skyldes for dårlig kontroll med vannet i høydebassengene. Og dermed var skandalen et faktum, erkjenner varaordførerer Espelid.

GRANSKNING PÅKREVET: Varaordfører Bård Espelid leser dokumentene TV 2 har innhentet i saken. Han mener granskningen i ettertid må se på om Askøy kommune burde tatt i bruk det nye anlegget tidligere enn det man valgte å gjøre.
GRANSKNING PÅKREVET: Varaordfører Bård Espelid leser dokumentene TV 2 har innhentet i saken. Han mener granskningen i ettertid må se på om Askøy kommune burde tatt i bruk det nye anlegget tidligere enn det man valgte å gjøre. Foto: Haakon Eliassen

TV 2 var først ute og fortalte at et nytt ubrukt høydebasseng sto klar til bruk. Den eneste som er blitt kjent i ettertid var at en tvist mellom en grunneier og kommunen forhindret dette.

Nå har Askøy kommune, etter stenging av høydebasseng 168 på Øvre Kleppe, likevel tatt i bruk det nye anlegget selv om en ikke har klart å koble seg på ved tomten til Høgtun.

– Hvorfor tok en da ikke likevel i bruk det nye anlegget tidligere?

– Man kunne kompensert for barrieresvikten ved å ta i bruk det nye bassenget tidligere. Da hadde den blitt mindre kritisk, erkjenner Både Espelid.

Han tror nettopp dette spørsmålet vil bli sentralt, både i den interne og eksterne granskingen som nå følger.

– I og med at en har en forsinket oppstart av det nye høydebassenget, så blir all svikt i det gamle mye mer kritisk, erkjenner Espelid overfor TV 2.

Irritert på kommunen

Grunneier Trond Høgtun har hittil vært taus i media, men velger nå å forklare sin side av saken overfor TV 2:

– Kommunen fikk anledning til å legge rør i veien min, men under forutsetning av at de ikke bygget den turveien som de har gjort i nærområdet, forklarer Høgtun.

TV 2 har lest rekke av saksdokumentene i saken. Her fremgår det at kommunen nektet å gi etter for dette kravet. Dermed valgte Høgtun å bruke sin rett til å klage. Og fikk dermed satt hele det nye vannforsyningsprosjektet på is.

PROVOSERT: Trond Høgtun mener Askøy kommune har tatt seg til rette når den anla turveien bak ham. Derfor nekter han kommunen å legge rør i veien han eier et lite stykke av.
PROVOSERT: Trond Høgtun mener Askøy kommune har tatt seg til rette når den anla turveien bak ham. Derfor nekter han kommunen å legge rør i veien han eier et lite stykke av. Foto: Haakon Eliassen

– Hva er problemet med turveien?

– Det blir mye en prinsippsak, men det at kommunen legger turveien i dette området fører for min del til økt innsyn og økt trafikk i området. Det var mitt ankepunkt, forklarer Høgtun.

– Det står om åtte meter vei. For folk flest kan dette fremstå som en unødig konflikt, spesielt nå i ettertid av vannskandalen?

– Ja, det blir nok sett på som galskap. Men måten kommunen har tatt seg til rette på er provoserende, det tror jeg de fleste skjønner, sier Høgtun.

– Hva føler du nå i ettertid av smitteutbruddet?

– Det er ikke noe kjekk sak å være involvert i på noen måte. Men når du ser hvor ille det er totalt når det gjelder hvordan VA blir forvaltet her ute på Askøy, da synes jeg det er riktig å stå dette løpet ut, sier Høgtun.

NABO. Rune Strømsnes, er nabo til Høgtun, og sa ja til at kommunen kan legge ned rør i veien som også han eier deler av. Men Strømsnes stiller spørsmål ved hele prosessen rundt turveien, som kommunen har anlagt i nabolaget.
NABO. Rune Strømsnes, er nabo til Høgtun, og sa ja til at kommunen kan legge ned rør i veien som også han eier deler av. Men Strømsnes stiller spørsmål ved hele prosessen rundt turveien, som kommunen har anlagt i nabolaget. Foto: Haakon Eliassen

– Tragisk

– Det er fryktelig tragisk og trist. Planen var å ta det nye høydebassenget i bruk lenge før smitteutbruddet. Det er det som er det tragiske her, sier Anton Bøe, VA-sjef i kommunen.

Bøe mener grunneieren har brukt sin fulle rett til å klage. Og mener han ikke kan klandres for smitteutbruddet. Han forstår at han kan irritere seg over turveien som nå passerer tett inntil eiendommen.

– Dette har vært en krevende sak. Til slutt skar bare politikerne igjennom når det gjelder turstien, sier Bøe.

– En får ikke gjort om noe, men kan belyse prosessen og avklare om en har gode nok styringssystemer. En må også se på de politiske vedtakene som ligger bak. Sånn sett kan jeg være skyldig også, sier Espelid.

Han har vært med på å bestemme at man skulle anlegge turvei og legge rørene i traseen som nå er valgt.

Fikk støtte fra bompengekollega

Grunneier Høgtun står i dag oppført på på tredjeplass på listen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I kommunestyret sitter Jann Atle Jensen. Han representerer i dag Demokratene. Men står oppført som ordførerkandidat for Bompengepartiet frem mot kommunevalget senere i høst.

STOPPER HER. Det skraverte feltet er veistubben som eies av Høgtun. Den røde streken er deler av ny ledningstrasé på totalt flere kilometer. Men åtte meter veistubb har laget problemer.
STOPPER HER. Det skraverte feltet er veistubben som eies av Høgtun. Den røde streken er deler av ny ledningstrasé på totalt flere kilometer. Men åtte meter veistubb har laget problemer. Foto: Haakon Eliassen

Han er den eneste i kommunestyret som gjennomgående har støttet grunneier og partikollega i foregående kommunestyremøter om mener at det er "et unødvendig inngrep og søknad om ekspropriasjon avvises på dette grunnlag."

Til tross for dette har Fylkesmannen i Vestland nå i juni, konkludert med at kommunen kan ekspropriere - og dermed legge vannrør i veien til Høgtun. Men Fylkesmannen avslår en såkalt forhåndstiltredelse. Det vil at kommunen ikke kan gå i gang umiddelbart.

– Det tolker jeg som at Fylkesmannen er noe usikker, sier Høgtun, som i sin klage har erklært fylkesmann Lars Sponheim for inhabil i saken.

– Hva nå?

– Jeg klager på avslaget, det er jeg nesten nødt til, sier Høgtun.