Et utvalg skarpe håndvåpen funnet hos en siktet i forbindelse med operasjon «Bonanza». . Alle er feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert eller destruert. scanpix
Et utvalg skarpe håndvåpen funnet hos en siktet i forbindelse med operasjon «Bonanza». . Alle er feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert eller destruert. scanpix Foto: Foto: Politiet / NTB

Strammer inn politiets våpenregler etter avsløring av utro tjenere

Spesialenheten for politisaker har pekt på flere tilfeller der politiansatte som ikke burde ha fått våpentillatelse, likevel har fått det. Derfor endres nå reglene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som ønsker å eie våpen, for eksempel til jakt eller hobbyskyting, må søke om tillatelse fra det politidistriktet der man er bosatt.

Frem til nylig har det også vært regelen for ansatte i politiet.

Men i et brev fra Politidirektoratet (POD) til landets politimestre og politiets særorganer, som TV 2 har fått innsyn i, slås det fast at dette nå skal ta slutt.

Politiansatte som vil eie skytevåpen, må nå søke i et annet distrikt enn det distriktet der de selv jobber.

Årsaken er at Spesialenheten har avdekket flere våpensaker som ikke har vært behandlet i henhold til regelverket. «Det er svært uheldig, og bidrar til å svekke tilliten til politiet», skriver POD.

– Uriktige opplysninger

«Vi må opptre på en måte som skaper et positivt omdømme og tillit i befolkningen», skriver avdelingsdirektør Kristin Kvigne i politifagavdelingen i sin begrunnelse.

Overfor TV 2 utdyper hun:

– Ansatte er mennesker, og mennesker bygger relasjoner og påvirkes av andre. Selv om saksbehandler ikke er inhabil, kan det føles vanskelig å fatte et negativt vedtak for en person som man også er kollega med, sier hun.

Om regelbruddene som Spesialenheten har påpekt, sier Kvigne at det blant annet er saker der nødvendige undersøkelser ikke er gjort overfor kolleger som søker våpentillatelse.

– Er det saker der politiansatte som åpenbart ikke burde ha fått våpentillatelse, har fått det?

– Ja, det er eksempler på det, sier hun.

Stort skadepotensial

– Hvordan har det skjedd?

– Jeg kan ikke gå inn i enkeltsakene, men det er problemer knyttet til kontroll av søkeren. Det har også vært gitt uriktige opplysninger som bakgrunn for søknader.

– Er det mange slike saker?

– Nei, det er veldig få, men det er likevel alvorlig fordi skadepotensialet knyttet til våpen er stort. Det samme gjelder for eksempel ikke for pass, der politiansatte fremdeles kan søke i distriktet der de jobber.

– Kan det bli aktuelt å gjøre samme endring for andre deler av forvaltningen, for eksempel for søknader om pass?

– Det kan være andre områder der vi bør gå inn og se på om søknader skal behandles i et annet distrikt, uten at jeg nå kan si hvilke. Samtidig må vi huske at dette skaper utfordringer for den som skal søke. Vi har store politidistrikter, og for en som bor i Finnmark, for eksempel, vil det være en stor ulempe å måtte reise til Nordland, sier Kvigne.

«Operasjon Bonanza»

For en måned siden kalte Sør-Øst politidistrikt inn til pressekonferanse. De kunne fortelle om «Operasjon Bonanza» – en omfattende operasjon med 67 siktede og over 2300 beslaglagte våpen.

Flere av de siktede er ansatte i politiet eller Forsvaret.

Kvigne svarer bekreftende på spørsmål om regelendringen, som trådte i kraft i mai, har sammenheng med operasjonen.

– Ja, til en viss grad så har den det. Operasjonen har avdekket at en del våpenforhandlere og samlere ikke etterlever regelverket, og den har avdekket utro ansatte i politiet og Forsvaret.

– Burde dere ikke gjort denne endringen tidligere?

– Jeg er i hvert fall glad for at vi gjør det nå. Samtidig vil jeg understreke at de aller fleste politiansatte som søker våpen, har et legitimt krav på det, sier hun.