ÅRETS STØRSTE: Det ble funnet flere pakker med hasj og kokain flere steder i bobilen.
ÅRETS STØRSTE: Det ble funnet flere pakker med hasj og kokain flere steder i bobilen. Foto: Tolletaten

årvåken toller med årets største hasjbeslag:

– Det var noe som ikke stemte

Da en tysker med bobil rullet inn på Magnormoen tollstasjon i april i år, ble tollerne raskt mistenksomme på oppførselen.

Det var den 16. april i år at en 37 år gammel tysk sjåfør med bobil krysset svenskegrensen på vei inn mot Kongsvinger.

På Magnormoen tollstasjon var det åpen kontroll, og til tross for mye trafikk skulle alle kjøretøy stoppes.

– Vi slår som regel av en prat med alle vi stopper, og det danner litt av grunnlaget for om vi vil kontrollere mer, sier seksjonsleder Morten Nystuen ved Tolletaten i Kongsvinger.

– Nesten for behjelpelig

Men tollbetjenten som stanser tyskeren reagerer på historien.

– Han fortalte at han skulle til Oslo bare for å være der noen dager, men ikke noe mer spesifikt enn det. Kona skulle også vært med, men han hadde ingen god forklaring på hvorfor hun ikke var det, sier Nystuen.

Tollbetjenten bestemmer seg da for å fortsette med kontrollen, og går inn i bobilen.

– Tyskeren er kald, rolig veldig behjelpelig. Nesten litt for behjelpelig. Det var noe som ikke stemte, sier Nystuen.

Inne i et skap finner tolleren en pakke som han skjærer opp med lommekniv. Ut velter det et hvitt pulver, men ifølge tyskeren er dette fiskefôr.

– Vi skjønner jo at det ikke er det. Og etter hvert som vi undersøker mer, finner vi flere og flere pakker med hasj og kokain, sier Nystuen.

Årets største

Totalt ble det avdekket 164,3 kilo hasj og 10,5 kilo kokain i bobilen som tyskeren hadde leid.

– Han var fortsatt kald og rolig, men det ble ikke noe mer prating etter at vi gjorde oppdagelsen.

Da funnet ble gjort ble tollkontrollen «fryst». Politiet ble raskt tilkalt og fikk pågrepet den tyske sjåføren. Nystuen roser tollbetjenten som merket at noe ikke var som det skulle.

– Dette er takket være magefølelsen hos en våken tjenestemann, sier Nystuen.