TRONDHEIM 20090810: Forhåndsvalg . Illustrasjonfoto forhåndsstemming før høstens stortingsvalg. I mange av Trøndelags kommuner er en del av bibliotekene tatt i bruk som stemmelokaler.
Valglister fra forskjellige politiske partier .
Stemmesedler.
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .
TRONDHEIM 20090810: Forhåndsvalg . Illustrasjonfoto forhåndsstemming før høstens stortingsvalg. I mange av Trøndelags kommuner er en del av bibliotekene tatt i bruk som stemmelokaler. Valglister fra forskjellige politiske partier . Stemmesedler. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX . Foto: Gorm Kallestad

Slik er den typiske valg-kandidaten

Bare SV stiller med kvinneflertall på stemmeseddelen

Valglistene foran høstens kommune- og fylkestingsvalg domineres, som vanlig, av menn. Særlig menn over 40 år.Det viser en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå over de 54.254 personene som står oppført på en valgliste i år.Frp færrest kvinner23.258 av kandidatene er kvinner, noe som tilsvarer 43 prosent. Det er omtrent det samme som ved valget for fire år siden.SV er det eneste partiet med flest kvinner, med en andel på 55 prosent. Rødt, Miljøpartiet de Grønne og A