FACEBOOK: En 50 år gammel kvinne er dømt for å ha lagt ut bilder og videoer av datteren i sårbare situasjoner på Facebook.
FACEBOOK: En 50 år gammel kvinne er dømt for å ha lagt ut bilder og videoer av datteren i sårbare situasjoner på Facebook. Foto: AP

Mor la ut ut bilder av datter (7) på Facebook – nå skal saken opp for Høyesterett

En mor i Troms ble dømt for å ha delt video av sin gråtende datter i en offentlig gruppe på Facebook. Nå skal landets øverste domstol avgjøre om det er straffbart.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang i Norge har en forelder blitt straffedømt for å krenke sitt eget barns privatliv i sosiale medier. Nå skal Høyesterett ta stilling til den unike saken.

Den 50 år gamle kvinnen la ut bilder og videoer av sin sju år gamle datter i sårbare situasjoner i en offentlig Facebook-gruppe.

Hun postet innleggene fordi hun var i konflikt med barnevernet da det var fattet et vedtak om omsorgsovertagelse for datteren.

Moren har nå fått tilbake omsorgen for datteren.

Krenket datterens privatliv

Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett i fjor høst, der retten slo fast at moren hadde krenket sin egen datters rett til privatliv.

Saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett, der den gikk i april i år. Der slo en enstemmig lagmannsrett fast at de var enig i tingrettens lovanvendelse og forkastet anken.

Straffutmålingen fra Nord-Troms tingrett på 12.000 kroner i bot ble dermed stående.

Bilder og videoer moren la ut viste datteren i «særlig sårbare» situasjoner, blant annet gråtende, noe retten mener krenker datterens rett til privatliv.

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, f.eks. i ungdomstiden», står det å lese i dommen.

– Prinsipielt viktig spørsmål

Et sentralt spørsmål i saken var om det ligger innenfor foreldreansvaret å samtykke til slik publisering på barnets vegne, men retten avviser dette:

«At en forelder, som her, offentliggjør materiale av svært sensitiv og privat karakter om barnet på en, objektivt vurdert, utilbørlig måte faller utenfor rammen av det som naturlig omfattes av foreldreansvaret. Som påpekt av aktor vil barn i motsatt fall være uten beskyttelse mot utilbørlig offentliggjøring av private forhold fra foreldrenes side.»

Nå har Høyesterett besluttet at de vil la kvinnen prøve saken for Norges høyeste domstol, noe Nordlys først omtalte.

– Dette er et prinsipielt viktig spørsmål, som vi ser fram til å prosedere for Høyesterett, da dette er et spørsmål som ikke er prøvd tidligere, sier førstestatsadvokat Lars Fause ved Troms og Finnmark statsadvokater til TV 2.

Saken er ikke berammet ennå.

Sjikanerende meldinger

Den 50 år gamle kvinnen, som selv administrerte Facebook-gruppen mellom april 2017 og høsten 2017, la også ut brev fra barneverntjenesten av «svært sensitiv og privat karakter», heter det i dommen.

I Facebook-gruppen publiserte kvinnen en rekke sjikanerende meldinger og beskrivelser av ansatte i barnevernstjenesten.

I noen tilfeller brukte hun private skjermdumper fra barnevernansattes personlige facebookbilder og manipulerte dem, slik at de fikk et demon-aktig utseende, heter det videre.

Kvinnen var i tillegg tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann, i dette tilfellet en barnevernsansatt.

– Konsekvenser for andre foreldre

Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth, sier hun er glad for at Høyesterett vil la hennes klient prøve saken for Norges høyeste domstol.

– Min klient er av den oppfatning at hun ikke har gjort noe straffbart. Det er derfor en stor belastning når staten mener at hun har krenket sin egen datter, sier Sunde Jamth til TV 2.

Sunde Jamth mener det er behov for en avklaring på et så viktig prinsipielt område.

– Verken jeg eller statsadvokaten hadde noe rettspraksis å vise til under ankesaken. Det er en tydelig indikasjon på at vi trenger en rettsavklaring på dette området. Hvis dommen blir stående, vil det kunne få store konsekvenser for andre foreldre i dag som ukritisk legger ut bilder av sine egne barn i sosiale medier, sier Sunde Jamth.

– Barns rett til privatliv må respekteres

Professor i strafferett ved Universitetet i Tromsø, Jon Petter Rui, mener saken er interessant fra et strafferettslig perspektiv.

– Dommen viser at alle i samfunnet, også barn, har rett til privatliv og at denne retten er beskyttet gjennom strafferetten. At strafferetten beskytter barns rett til privatliv, er ikke kontroversielt. Faktisk er staten forpliktet etter Grunnloven § 102 til å gi barn et strafferettslig vern av privatlivet. I så måte er dommen ikke kontroversiell, og noe vi alle må forholde oss til, sier han til TV 2.

Han mener dommen er en påminnelse til foreldre om at at barnas rett til privatliv må respekteres.

– Foreldre har i utgangspunktet har foreldreansvar for sine barn. Publisering av bilder kan også etter omstendighetene være en del av en persons rett til å ytre seg (ytringsfrihet). Ved tolkingen av straffebudet har altså lagmannsretten veid barnets rett til privatliv opp mot det handlingsrom foreldrene har til å utøve foreldreansvaret, og foreldrenes ytringsfrihet. Denne avveiningen kan være vanskelig, og oppfatningen om hvor grensen skal gå, kan være kontroversiell. Sannsynligvis blir saken anket til Høyesterett. Dette endrer likevel ikke på det prinsipielle; at foreldre må være klar over at barns rett til privatliv må respekteres, og å opptre deretter, sier Rui.