Til sammenligning vil det koste 11 til 13 milliarder å bygge et nytt tilsvarende fartøy. Det viser en tilstandsrapport fra Forsvarsmateriell.

Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen har nå besluttet at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Ingstad, enn å reparere den, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen sier at fregattens forlis har betydelige konsekvenser for forsvaret av Norge.

– Vi har store havområder og en lang kystlinje. God kontroll til sjøs er helt essensielt i forsvaret av landet. Derfor har vi hele veien vært klare på at den kapasiteten KNM Helge Ingstad representerer må reetableres. Jeg vil be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan den operative kapasiteten kan erstattes, sier forsvarsministeren.

I pressemeldingen opplyser departementet at de allerede har iverksatt tiltak for å opprettholde operativ evne på kort sikt, blant annet ved bruk av doble besetninger på de seilende fregattene og KNM Maud.

Saken oppdateres!