BLOKKERTE INNGANGEN: Extinction Rebellions aksjonerer for klimaet utenfor Stortinget fredag ettermiddag. I bakgrunnen står Stortingets sikkerhetsvakter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
BLOKKERTE INNGANGEN: Extinction Rebellions aksjonerer for klimaet utenfor Stortinget fredag ettermiddag. I bakgrunnen står Stortingets sikkerhetsvakter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

blokkerte inngangen til Stortinget:

Stortingspolitiker ut mot Stortinget: – Uhørt

Stortingspolitiker Roy Steffensen (Frp) er kritisk til Stortinget etter at demonstranter fikk blokkere inngangen til nasjonalforsamlingen. Politiet sier det er Stortingets ansvar å be om at demonstranter flyttes.

Klimademonstranter fra gruppen Extinction Rebellion blokkerte inngangen til Norges nasjonalforsamling på den siste møtedagen i vårsesjonen.

Gruppen krever at Stortinget må erklære klima- og miljøkrise nå.

Frp-politiker Roy Steffensen reagerer på at Stortinget og politiet aksepterte at demonstrantene fikk blokkere hovedinngangen på Stortinget.

– Det er uhørt at Stortinget og politiet aksepterer at hovedinngangen til parlamentet blir sperret i timesvis av aktivister, og at representantene må sluses ut bakdøren, sier Roy Steffensen.

KRITISK: Roy Steffensen mener det er uhørt at Stortinget tillot at demonstrantene fikk blokkere inngangen.
KRITISK: Roy Steffensen mener det er uhørt at Stortinget tillot at demonstrantene fikk blokkere inngangen. Foto: Johansen, Carina

– Det er greit å demonstrere, men å sperre parlamentets inngang, bør ikke aksepteres. Det er greit at Stortinget har flere innganger, og jeg lider ingen nød av å måtte gå ut Akersgata, men hvor mange innganger skal vi akseptere at aksjonistene kan sperre neste gang før politiet må gripe inn?

Steffensen sier til TV 2 at han spurte politiet hvorfor de aksepterte det.

– Jeg spurte politiet rett ut, og innsatslederen sa at det var Stortinget som måtte be om at politiet fjernet dem, sier Frp-politikeren.

Kontaktet stortingspresidenten

Etter det kontaktet han stortingspresident Tone Trøen som ikke hadde hørt noe om saken, ifølge Steffensen.

PRESIDENTEN: Tone Trøen fra Høyre.
PRESIDENTEN: Tone Trøen fra Høyre. Foto: Junge, Heiko

– Jeg kjenner ikke regelverket godt nok til å vite om politiet er avhengig av at Stortinget ber dem om det. Stortinget skal være åpent presse, publikum og representanter. Det ble ikke gjort i dag, og Stortinget har sikkert gjort en vurdering, men det må Stortinget svare for. Om Stortinget har latt de få lov til å blokkere inngangen, synes jeg ikke det det er riktig.

– Dette har ikke noe med at det er klimademonstranter å gjøre?

– De må gjerne demonstrere, og det har de fått lov til. De må demonstrere hver dag for min del, men Stortingets innganger må være åpne for publikum, presse og representantene.

Extinction Rebellion beskriver seg selv som en opprørsgruppe som benytter ikkevoldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klima- og miljøkrisene verden står overfor, skriver NTB.

12. juni fikk den samme gruppen avbrutt en stortingsdebatt da en av demonstrantene ropte ut sitt budskap fra galleriet på Stortinget.

Politiet: Stortinget har ansvaret

Operasjonsleder Gjermund Stokkli forteller at politiet har hatt tett dialog med Stortinget om demonstrasjonen fredag.

– Stortinget ønsket ikke at vi skulle fjerne demonstrantene, sier han til TV 2.

– Det er sånn at så lenge det ikke utøves vold eller er ting som gjør at politiet må gripe inn, er det grunneier som må bestemme over egen grunn. Stortinget må bestemme om de skal være der eller ikke, sier Stokkli til TV 2.

Han forteller at så lenge demonstrantene ikke gjør noe straffbart, er det Stortinget som må begjære at de flyttes.

– Stortinget som grunneier kan begjære at de flyttes, da vil politiet gi dem et pålegg om å fjerne seg innen et tidspunkt, sier Stokkli.

Steffensen synes Stortinget har gjort en feil vurdering.

– Merkelig avgjørelse av Stortinget å la aktivistene få sperre hovedinngangen i timesvis mens representantene må sluses ut bakdøren. Jeg synes ikke det under noen omstendigheter skal aksepteres at aktivister sperrer dører til Stortinget, sier han til TV 2.

Stortinget: Stortinget har mange innganger

TV 2 har vært i kontakt med Stortingspresident Tone Trøen som sender TV 2 videre til Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Trøen la tidligere i dag ut et bilde på Instagram av demonstrantene som blokkerte inngangen.

TV 2 har spurt Trøen på tekstmelding om hun synes det er greit at demonstranter blokkerer inngangen, men hun har ikke besvart spørsmålet.

SKJERMPDUMP INSTAGRAM
SKJERMPDUMP INSTAGRAM

Stortingsdirektør Marianne Andreassen forklarer avgjørelsen slik.

– Demonstrantene tok seg til rette og hindret fri passasje gjennom hovedinngangen. Vi tok en løpende vurdering gjennom dagen, men fordi demonstrantene forholdt seg rolig og passive, ba vi ikke politiet om å fjerne dem.

– Og hvorfor lot dere de blokkere inngangen?

– Stortinget har mange innganger, og det lett for representantene å komme seg inn og ut. I denne situasjonen ble hovedinngangen stengt i noen timer. Demonstrantene hadde fått tildelt tid på Eidsvoll plass, men de tok seg til rette. Det var en vanskelig vurdering, men i denne situasjonen var det en avveining å bruke et så sterkt virkemiddel som å be politiet fjerne demonstrantene når de forholdt seg rolig, svarer Andreassen.

– Så da lot dere demonstrantene bestemme i denne situasjonen?

– Det vil jeg ikke akseptere som en beskrivelse. Vi gjorde en avveining i situasjonen som oppstod. Det er et sterkt og inngripende virkemiddel når de forholder seg rolig og passive, og da lot vi de sitte der i lys av det er mange andre innganger.

VANSKELIG SITUASJON: Stortingets direktør Marianne Andreassen sier vurderingen var vanskelig.
VANSKELIG SITUASJON: Stortingets direktør Marianne Andreassen sier vurderingen var vanskelig. Foto: Roald, Berit

– Hvilket signaleffekt er det å ta den vurderingen?

– Det er ikke noe positivt at noe slik oppstår. Vi ønsker at slike situasjoner unngås, men i den aktuelle situasjonen ble det den avveiningen. Det er ikke slik vi ønsker det skal være.

– Var det i frykt for at det skulle bli en mer eskalerende situasjon?

– Det kommenterer jeg ikke, men ja de tok seg til rette, men de forholdt seg rolige og passive, og da ønsket vi ikke et så inngripende virkemiddel.

– Så da er signalet at det er greit og at Stortinget vil la demonstranter blokkere inngangen?

– Det er selvfølgelig ikke greit, men jeg tror det er viktig å få frem en forståelse for den vanskelige avveiningen i en slik situasjone. Når de har forholdt seg rolige og passive, tror jeg mange har forståelse for den vurderingen.

– Så dere fryktet en eskalering?

– Jeg kan ikke gå inn noe videre inn på sikkerhetsvurderinger.