Jon Henrik (34) fra Salangen-Nyheter føler seg dolket i ryggen og hånet av kommunen

Gjennom snart 20 år har Jon Henrik Larsen fra Salangen i Troms bygget opp nettstedet Salangen-Nyheter. Nå frykter redaktøren med autisme at alt må legges ned fordi kommunen har redusert støtten til assistent.

Nettstedet Salangen-Nyheter er kjent for sine positive og lokale nyhetssaker. Historien om nettstedet med de kuriøse nyhetene har følgere over hele landet og har også blitt til tv-serie.

Mannen bak er 34 år gamle Jon Henrik Larsen, som på tross av sin diagnose har bygget opp et mediehus som også driver med radio og TV.

– Utfordringen er praktiske gjøremål som å betale regninger og tømme oppvaskmaskiner. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, sier 34-åringen.

Det var avisa Nordlys som først omtalte denne saken.

Vedtak i 2006

I 2006 fattet Salangen kommune et vedtak der Jon Henrik fikk innvilget en BPA (brukerstyrt personlig assistent) i 75 prosent stilling. Det står i vedtaket at assistenten skal bistå med tanke på både jobb og i hjemmet.

Ordningen har vart fram til nyttår. Da kommunen bestemte at assistenten kun skulle hjelpe til i hjemmet.

– Jeg opplever det som et hån. Her har jeg holdt på i 20 år med yrkesrettet arbeid som har gitt inntekter til stat og kommune. Jeg føler jeg er dolket i ryggen når jeg kun skal få hjelp til dusjing og tannpuss, sier Jon Henrik Larsen.

I praksis er timene med assistent redusert fra 26 timer i uken til 15.

Kommunen avviser tv-intervju

Ingen i Salangen kommune ønsket å stille til tv-intervju, men har sendt svar til TV 2 på epost:

Denne uttalelsen er gitt med bakgrunn i at kommunen har fått skriftlig samtykke fra Jon Henrik Larsen:

«Innledningsvis er det viktig for Salangen kommune å formidle at vi ønsker at alle bedrifter skal lykkes og ha bærekraftig drift. Jon Henrik har etablert og drevet private aksjeselskap i mange år. Salangen- Nyheter.com har satt Salangen kommune på kartet på en positiv måte over lang tid. Dette står det respekt av, og vi synes det er trist dersom selskapene nå må legge ned driften.

Et av hovedelementene i saken er at Jon Henrik ønsker en kommunal brukerstyrt personlig assistent (BPA) som skal utføre økonomiske og administrative oppgaver som er knyttet til daglig drift i aksjeselskapet. En slik praksis er utenfor det kommunale ansvaret gitt i helse og omsorgstjenesteloven.

Vedtaket som Salangen kommune fattet i november 2018 om Jon Henriks tjenestetilbud er basert på en grundig kartlegging, behovsvurdering og er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Dette vedtaket ble påklaget av Jon Henrik. Saken ble da videresendt til Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen opprettholdt og stadfestet kommunens vedtak.»

– Trist

Nyvalgt leder i Norges Handikapforbund, Tove Brandvik, mener kommunen har håndtert saken dårlig.

– Dette er bare trist. Her har kommunen brukt regelverket så smalt som overhodet mulig. Det er en tragedie både for Jon Henrik, kommunen og Norge, sier Brandvik.

Hun mener kommunen bør gå en ny runde for å finne en løsning.

– Det er snakk om småpenger for kommunen som må ses i forhold til alt som kan gå tapt. Kommunen har også et ansvar for at de med et handikap deltar i samfunnet, sier hun.

Sliter økonomisk

Selv sier Jon Henrik at selskapet nå sliter økonomisk fordi han ikke klarer å ha oversikt over utgiftene.

– Jeg er mest bekymret for de ansatte. Jeg har uføretrygd så jeg kan sitte hjemme og stirre i veggen. Men det er mange som trenger det tilbudet jeg har skapt, sier Jon Henrik Larsen.