KJEMPER: Rødts Bjørnar Moxnes sier kampen om sykehuset på ingen måte er over. Han vil ta saken til Stortinget.
KJEMPER: Rødts Bjørnar Moxnes sier kampen om sykehuset på ingen måte er over. Han vil ta saken til Stortinget. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ullevål sykehus vedtatt nedlagt – siste slag står i Stortinget

Styret i Helse sør-øst har fattet sitt endelige vedtak om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo. Opposisjonen varsler nå kamp om planene i Stortinget.

– Denne kampen er på ingen måte over. På Stortinget er det stor uro over de økonomiske konsekvensene av disse planene, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til NTB.

Allerede like etter at styret i Helse sør-øst vedtok nedleggelsen av Ullevål sykehus torsdag, varslet Senterpartiet at de fredag fremmer et forslag om at «Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter».

Partiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, gir stryk til planene om å legge ned Ullevål for i stedet å bygge ut nye sykehus på Gaustad og Aker.

– Beslutningsgrunnlaget er elendig, både faglig og økonomisk. Det vil gå ut over alle andre prosjekter i Helse sør-øst i tillegg, for det vil ikke være mulig å finansiere begge deler samtidig, sier Toppe.

– Siste ord ikke sagt

De økonomiske rammene for utbyggingen på Gaustad og Aker er på 32,6 milliarder kroner, og til sjuende og sist er det Stortinget som må vedta bevilgningen.

Flere av regjeringspartienes lokalpartier i Oslo har uttrykt seg kritisk til nedleggelsen av Ullevål, men foreløpig har det ikke vært flertall på Stortinget for å stanse planene.

– Er dette Venstre og Frp sitt ønske? Siste ord er ikke sagt i denne saken, sier Toppe.

Frp har ikke bestemt seg

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier hun langt ifra vil garantere at Frp vil støtte nedleggelse av Ullevål.

– Lokalisering er i seg selv ikke vesentlig, men vi må være trygge på at hele prosjektet faktisk sikrer bedre pasientbehandling og lar seg gjennomføres. Nå må vi bruke noe tid på å se om styret i helseforetaket har levert på vår bestilling. Frp har sagt hele tiden at vi kommer til å stemme ned lånesøknaden dersom vi ikke blir trygge på dette prosjektet, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Splittelse i Høyre

Også stemmer i Høyre, deriblant Michael Tetzschner, har uttrykt motstand mot planene som foreligger.

Nedleggelsen ble første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden.

– For styret er det viktig å sikre fremdrift i prosjektet slik at gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus nå kan bli erstattet, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse sør-øst.

Overfor Aftenposten peker styrelederen mot helseminister Bent Høie (H) for å begrunne valget.

– Helseministeren har ønsket seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad. Det målbildet veier tungt, sier Gjedrem, som for øvrig mener at flere bygninger på Ullevål er så gamle at de «råtner på rot».

– Svartmaling

I januar fikk motstanderne av nedleggelsen banket gjennom i styret at man skulle «belyse» alternativet med å beholde sykehuset på Ullevål.

Rapporten kom i slutten av forrige måned, og slo fast at Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosessen med sju år.

Men «belysningen» har blitt kritisert for å være mangelfull.

– Den måten de belyste Ullevål på, var ikke belysning, men svartmaling. De belyste et alternativ ingen har bedt om. Nemlig å flytte hele Rikshospitalet ned til Ullevål i en vending, sa pensjonert sjeflege og leder av aksjonsgruppa Redd Ullevål, Rolf Kåresen, til NRK torsdag morgen.

Mistillit

Tidligere i uken varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i et brev at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein, mye på grunn av håndteringen av nedleggelsen.

– Det er første gang dette skjer i OUS, og det er innkalt til et ekstraordinært styremøte over helgen, sier Akademikernes representant i Helse sør-øst-styret, Christian Grimsgaard, til NTB.

Han beskriver situasjonen ved OUS som «særdeles krevende».

Under torsdagens styremøte foreslo Grimsgaard sammen med Fagforbundets representant å utsette behandlingen av nedleggelsen, men ble nedstemt av flertallet.

– Det er høy risiko for at vi ender opp med dårligere tilbud til pasientene våre, og det er høy risiko for at reguleringssaken strander, og det er også høy risiko for at de økonomiske forutsetningene ikke innfris og at dette blir en økonomisk hengemyr, sier Grimsgaard.