Revejegeren og skogeieren som ble overvåket med kamera i skogen.
Revejegeren og skogeieren som ble overvåket med kamera i skogen. Foto: Olav Wold

Strid om grise-oveRvåking:

– Politiet kan ha brutt loven

Politi-dokumenter TV 2 ble nektet innsyn i er frigitt av Statsadvokaten. Advokat Jostein Løken mener overvåkingen i Elverum-skogene, som ble begrunnet med en gris på et reveåte, kan være ulovlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Tipser har vært på åtet igjen og observert spor etter ulv der. Han har også sett markering av ulv i dette området. I tillegg forteller tipseren at det ligger en jaktbu cirka 70 meter fra åtet.

Slik beskriver politiet et av tipsene de fikk inn om et reveåte i Elverum. De anmodet tingretten om å få kameraovervåke åtet, høsten 2017.

Dette framgår i et av de hemmelige politidokumentene, som er frigitt av statsadvokaten.

– Dokumentene oser av ulv, sier skogeier Per Tore Indset, som ikke tror på politiets grisebegrunnelse. Han mener saken egentlig handler om uberettiget mistanke om ulovlig ulvejakt.

Dette har Økokrim tidligere avvist overfor TV 2.

Advokat Jostein Løken sier politiet kan ha opptrådt lovstridig dersom premissene for for overvåkingen er uriktig.

– Det kan også være straffbart, sier han.

Innenfor ulvesonen

I begjæringen til retten, som har vært unntatt offentlighet, ber politiet om overvåking fordi det er lagt ut en død gris i naturen i Elverum. I setningen etter understrekes det at «Stedet er beliggende innenfor det geografiske området som til stadighet benyttes av ulv i Letjennereviret.»

Bilde av funnet i skogen
Bilde av funnet i skogen

Politiet skriver at utleggingen av gris er i strid med forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, og ber om overvåking for å avklare hvem som har lagt det ut/medvirket til det.

– Merkverdig politiarbeid

Advokat Løken sier han vil be om ytterligere dokumentasjon før han kan konkludere, men reagerer på politiets begrunnelse, som handler om en død gris.

– Dette er merkverdig fordi forholdet kanskje ikke er straffbart, sier han.

– Ikke straffbart?

– Ja. Det er jo ikke nødvendigvis straffbart å legge ut en død gris i skogen. Derfor er politiets begrunnelse pussig.

Politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet Politidistrikt vil ikke kommentere den nye dokumentasjonen som er frigitt i saken.

Her jakter Terje Carlsson rev. Foto: Olav Wold
Her jakter Terje Carlsson rev. Foto: Olav Wold

Det ønsker heller ikke Økokrim, som viser til Innlandet Politidistrikt.

Avslørte kamera

Skogeieren og revejegeren som oppdaget et skjult politikamera over åtet der de jakter rev i skogen i 2017, prøvde i over et og et halvt år å få innsyn i politiets dokumenter, uten resultat. Politiet nektet også TV 2 innsyn. Men Statsadvokaten på Hamar overkjørte politiet da TV 2 klaget. Det ble gitt innsyn, også i underdokumenter i saken

Økokrim har tidligere bekreftet at overvåkningen skjedde på grunn av mistanke om ulovlig husdyråte, en død gris. Dette fremgår også i de frigitte begjæringene, som TV 2 fikk skrive av hos politiet under en kontrollert visning.

Argumentene til politiet er tatt til følge av tingretten i Sør-Østerdal, som besluttet overvåking. Først i fire uker. Så i ytterligere fire uker, som er makstiden som kan gis for kameraovervåking.

– Retten finner på bakgrunn av sakens dokumenter at det foreligger skjellig grunn til mistanke for overtredelse av animalbiproduktforskriften, skriver dommerfullmektigen som har avgjort saken.

Spredning av sykdom

Skogeier Per Tore Indset sier at de fikk muntlig beskjed fra Mattilsynet om at det var greit å bruke avlivet gris på åte, noe tilsynet har bekreftet skriftlig i etterkant.

Politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Olav Wold
Politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Olav Wold

I begjæringene fra politiet legges det vekt på at åtet kan spre sykdommer.

– Det kan være skadelig for for viltet i området (sykdom etc), skriver politiet.

– Det er påfallende at man ikke spør grunneier og at man ikke fjerner det eventuelt smittebringende dyrekadaveret. Alt dette er svært påfallende, sier advokat Jostein Løken.

Tipsene politiet fikk inn er også frigitt. De har flere henvisninger til ulv.

Advokat Jostein Løken undersøker nå overvåkingssaken for revejegeren og skogeieren. Foto: Olav Wold
Advokat Jostein Løken undersøker nå overvåkingssaken for revejegeren og skogeieren. Foto: Olav Wold

Det framgår at det har kommet tips om åteplassen siden oktober 2016. Da kommer det et anonymt tips som handlet om at døde husdyr var lagt ut i skogen.

Giftåte?

– Tipseren beskriver dette som en åteplass for ville dyr, heter det i politinotatet. Og rapportskriveren legger til at åtet ligger innenfor revirgrensene tll ulvene i Letjennaflokken.

I februar 2017 kommer det inn to anonyme tips om at det er funnet kyllingskrotter spredd ut langs skogsbilveier i Letjennareviret.

– Disse ble ikke samlet inn for analyse, men tipseren spekulerer i om dette kan være lagt ut som giftåte, heter det i rapporten.

Så kommer det nye tips om åtet i mars og april, samme år.

Bilde av det revejegeren og skogeieren fant
Bilde av det revejegeren og skogeieren fant

–Tipseren hadde vært ved åtet igjen, og observert spor etter ulv der. Han har også sett markering etter ulv i dette området. I tillegg forteller tipseren at det ligger en jaktbu cirka 70 meter fra åtet, framholdes det i notatet.

I august 2017 kom tipset om at det er observert en død gris på åteplassen.

– Kan være ulovlig

– Det er jo langt i fra den døde grisen som er interessant i denne saken. Det er andre ting de er ute etter. Iallefall nå som vi vet at de fikk kjennelse til dobbel lengde på overvåkingen av området. Kameraet er satt opp ene og alene for å forsøke å ta noen som skyter en ulv her, mener grunneier Per Tore Indset.