Det viser en undersøkelse gjennomført av flere europeiske medier, blant dem Dagbladet.

Stoffet klorpyrifos er giftig for dyr og mennesker. Norge og åtte EU-land har enten forbudt stoffet eller ikke tillatt klorpyrifos i plantevernmidler.

Nervegift

Ifølge Mattilsynet kan stoffet påvirke utviklingen av nervesystemet hos fostre og barn. Likevel viser undersøkelser at mat med rester av giftstoffet daglig havner i grønnsaksdisker i norske og europeiske dagligvarebutikker, og at kontrollrutinene ikke forhindrer at mat som inneholder giftrester over grenseverdiene blir solgt og spist.

– Klorpyrifos er en nervegift som påvirker overføringen av signaler mellom nerveceller. Tidligere var den gjengse oppfatningen at stoffet forsvant raskt fra omgivelsene og påvirket mennesker i liten grad, men etter hvert har man forstått hvor skadelig det er, sier professor Ketil Hylland på institutt for biovitenskap ved Universitet i Oslo til Dagbladet.

Hylland mener stoffet bør forbys.

42 brudd

Klorpyrifos er tillatt i EU, og store eksportører av landbruksvarer som Spania, Italia, Polen og Kina tillater bruk av stoffet.

Men studien som førte til EU-godkjennelse er omstridt og ble utført på oppdrag av produsenten av plantevernmiddelet, skriver Dagbladet. Klorpyrifos er nå under revurdering av EU.

I Norge, Sverige og Danmark ble det funnet 42 brudd på EU-grensene for klorpyrifos i 2016 og 2017, viser tall journalister i de tre landene har fått innsyn i. I et fåtall av gangene ble produktene trukket tilbake fra markedet.