I det lille skogsholtet ved Anchersensvei i Drammen har Antonie Venstad Pihlmann (7) akkurat fått vite at trehytten hun har kjempet for, alikevel ikke skal rives.

– Hvis du ikke får hjelp av ordføreren, skriv til presidenten, er hennes klare oppfordning til andre barn som vil kjempe for å beholde en trehytte.

For om trehyttebarna ikke akkurat har fått hjelp av presidenten, har de iallfall fått mye oppmerksomhet rundt sin selvbygde hytte, som TV 2 har fortalt om tidligere.

Lekeparadis

I mange år har barna lekt ubekymret i trehytta. De fikk selv ansvaret for å være forsiktige og lærte seg å håndtere både taustigen og gulvlemmen uten hjelp fra voksne.

BARNAS TREHYTTE.
BARNAS TREHYTTE.

– Her er det mye gøyere, for her kan man leke helt fritt og klatre i trær, sier Even (10).

– En lekeplass er ikke det samme som å være i sin egen trehytte, forteller Antonie (7).

Det var ingen andre enn barna i området som kjente til trehytta, men da kommunen skulle utføre anleggsarbeid i området, ble den hemmelige hytta oppdaget.

Med oppdagelsen fulgte også sikkerhetsansvaret. Kommunen mente at trehytta ikke oppfulgte sikkerhetsreglene i lekeplassforskriftene, og besluttet å rive trehytta.

Trehytta skal rives.

Barna som pleide å bruke hytta ble lei seg for at hytta skulle rives.

– Barn liker å leke, og så blir det bare ødelagt, sier Leon (8).

– Jeg blir kanskje litt lei meg, for jeg har vært her mange ganger og jeg har fått så mange venner her, forteller Even (10)

TRISTE: Leon Stepinski og Even Andreas Holst-Svendsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø
TRISTE: Leon Stepinski og Even Andreas Holst-Svendsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Barna ville ikke godta at kommunen skulle bestemme over trehytta de hadde bygget. De overrakte derfor et brev til ordføreren med underskriftene til alle barna i gata, og tok imot politikere til omvisning i trehytta si. Alle mente at det var bra at barn lekte i skogen og bygde trehytter, men regelverket skapte hodebry for politikerne i Drammen.

Kommunen på befaring.

Til slutt måtte kommunen komme på befaring.

BEFARING: Bjørn-Erik Pihlmann Sørensen (trehyttepappa), Alf Robert Nyborg (Parkforvalter), Frode Vestgarden (virksomhetsleder, Vei, Natur og idrett). Foto: Ingvild Gjerdsjø
BEFARING: Bjørn-Erik Pihlmann Sørensen (trehyttepappa), Alf Robert Nyborg (Parkforvalter), Frode Vestgarden (virksomhetsleder, Vei, Natur og idrett). Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Vi har kommet til en enighet om veien videre. Vi er enige om at hytta kan stå, hvis vi inngår en avtale med brukerne og foreldrene deres. Vi vil også rydde opp området her og kjøre på med bark under hytta, så får vi fjernet noen flere sikkerhetsrisikoer, konkluderer Frode Vestgarden i komiten for Vei, Natur og Idrett i Drammen kommune.

– Hvem vil få sikkerhetsansvaret for hytta fremover nå?

FORNØYD: Antonie Venstad Pihlmann. Foto: Ingvild Gjerdsjø
FORNØYD: Antonie Venstad Pihlmann. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– For selve hytta får brukerne og foreldrene ansvaret. Drammen kommune er fortsatt grunneier og har selvfølgelig et visst ansvar her.

Dermed har kommunen tilbakeført sikkerhetsansvaret til foreldrene og barna, dette er foreldrene og barna godt fornøyde med. Og Antonie gleder seg til å fortelle nyheten til de andre trehyttbarna.

– Jeg tror nok alle kommer til å bli veldig glade, jeg synes det er fint at den får stå. Vi kan ha en fest med kake for alle som har vært med å jobbe for trehytta.