Den siste uken har bevegelsene i fjellet økt og ligger på rundt tre millimeter per døgn i frontpartiet av fjellpartiet Veslemannen.

Hastigheten er høyere i den øvre delen, med 10–15 millimeter per døgn.

Dermed har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet farenivået for fjellpartiet til gult.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 6–8 meter det siste året, skriver NVE.

Bevegelsene øker tidligere i år enn de har gjort de siste årene.

På sine nettsider skriver NVE at den tidlige økningen i bevegelse kan komme av at fjellpartiet er svært svekket fra de tidligere års store bevegelser.