KLEPPE VANNVERK: Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke som følge av drikkevannet i kommunen.
KLEPPE VANNVERK: Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke som følge av drikkevannet i kommunen. Foto: Marit Hommedal

Vannskandalen på Askøy:

Gransker om ettåring fikk forsvarlig hjelp

Fylkeslegen i Hordaland finleser nå pasientjournaler for å se om legevakt og sykehus ga ettåringen forsvarlig helsehjelp før dødsfallet sist onsdag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi vil lese journalene og se hva vi finner der. Det sentrale i saken er om han har fått forsvarlig helsehjelp, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

Fylkeslegen i Hordaland gransker nå om ettåringen fikk forsvarlig legehjelp på den lokale legevakten og ved Haukeland universitetssykehus.

– Politiet har forrang

Men før Fylkesmannen går grundigere til verks med ytterligere spørsmål og eventuelle intervjuer, må det avklares hva Vest politidistrikt gjør i saken, forklarer Ariason.

Dette fordi politiet har forrang og for at tilsynet ikke skal forstyrre en eventuell politietterforskning.

– Er det aktuelt å kontakte leger og annet helsepersonell som har hatt med gutten å gjøre?

– Det er for tidlig å si. Vi vil vurdere videre skritt i vårt tilsyn når vi vet litt mer etter å ha gått gjennom journalene. Vi tilpasser vår tilnærming og har flere muligheter som å lese dokumenter, be om skriftlige svar på spørsmål og snakke med folk. Men vi har ikke tatt stilling til dette ennå, sier Arianson.

Vurderer om forsvarlig helsehjelp er gitt

Fylkeslegen undersøker nå hvilken helsehjelp barnet fikk i kommunen og hvilken helsehjelp som ble gitt etter innleggelsen på Haukeland universitetssykehus.

Til TV 2 sier Arianson at de går inn i saken med åpent sinn og at det i dag ikke er mistanke om svikt eller lovbrudd.

– Det vil i praksis bli vurdert om det er gitt forsvarlig helsehjelp. Hvis helsehjelpen ikke har vært forsvarlig, må graden av alvor bedømmes, forklarer Arianson.

Ved grov uaktsomhet kan det bli vurdert straffeansvar etter helsepersonelloven. Det kan bety foretaksstraff. Enkeltpersoner kan og straffes ved så alvorlige overtredelse. Likevel er terskelen for å straffe høy.

I et rundskriv fra Riksadvokaten presiseres det «at terskelen for å anvende straff ved uhell under pasientbehandling skal fortsatt være relativt høy, likevel skal det reageres overfor markante avvik fra forsvarlig virksomhet».

– Alvorlig sak

– Vi undersøker saken fordi hendelsen i seg selv er så alvorlig. Og vi holder alle muligheter åpne, sier hun.

Onsdag forrige uke døde ettåringen etter innleggelse på Haukeland universitetssykehus. Mulig årsak kan være smitte fra vannet.

TV 2 meldte onsdag at politiet nå starter etterforskning av Askøy kommune.