– En trist dag for norske kvinner

Stortinget skal torsdag vedta innstramminger i abortloven. Aps Ingvild Kjerkol kaller det en trist dag for norske kvinner og demokratiet.

Torsdag vil et stortingsflertall etter all sannsynlighet stemme for innstramminger i abortloven om fosterreduksjon.

Partipisken er tatt i bruk, og i stortingssalen kommer det derfor til å sitte stortingsrepresentanter fra Høyre, Venstre og Frp som stemmer mot sin egen overbevisning.

– Det vil overraske meg om vi får et annet utfall, men jeg håper selvsagt at norske kvinners rettigheter er viktig nok for de som har møtt velgerne sine og sagt at de står på dagens abortlov, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

– Etiske problemstillinger

Da KrF på Granavolden forhandlet om å gå inn i regjering, krevde de gjennomslag i flere saker. En av dem var at avgjørelser om fosterreduksjon uansett skal behandles i nemnd.

En fosterreduksjon er at man tar abort på ett eller flere foster når en kvinne er gravid med flere fostre. Gjeldende lov sier at slike aborter er selvbestemte.

Dersom man ønsker ordinær abort etter uke 12 i svangerskapet, må man søke om tillatelse. KrF mener fosterreduksjoner skal behandles på lik linje med ordinære aborter.

– De aller fleste fosterreduksjoner foregår etter uke 12. Det alene er grunn nok til at vi ønsker at det skal behandles i nemnd. Fosterreduksjon reiser en del etiske problemstillinger, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

– Trist dag

Gjennomslaget for endringen i loven om fosterreduksjon var viktig for at KrF skulle gå inn i regjering, selv om partiet ikke fikk gjennomslag for sitt primærstandpunkt. Det hadde vært om fosterreduksjon ikke ble tillatt i det hele tatt.

– Jeg tror det er svært sannsynlig at regjeringspartiene står bak avtalen de skrev på Granavolden, om at kvinners selvbestemmelse er legitimt å forhandle om i målet om makt, sier Kjerkol.

Representanter fra Venstre, Høyre og Frp har tidligere uttalt at de ikke støtter innstramminger i abortloven. Torsdag kan de likevel bli tvunget til å stemme mot sin overbevisning, når partipisken svinges. Kjerkol synes det er uheldig for norske kvinner.

– Det var ett parti som i 2017 tydelig gikk til valg på å innskrenke abortloven. Det var KrF, som fikk 4,2 prosent av stemmene, mens veldig mange av deres samarbeidspartnere tydelig har sagt at den eneste stemmen de kan gi til abortloven er i liberal retning, sier Kjerkol, og understreker:

– Dette er en trist dag for norske kvinner og en trist dag for demokratiet, fordi et smalt parti kan forhandle om et flertall som egentlig ikke finnes i stortingssalen i Norge.

– Andre ville gjort det samme

Bekkevold sier alle visste at abortsaken var viktig for KrF da de gikk inn i regjeringsforhandlinger. Han innrømmer samtidig at det kan diskuteres hvor heldig det er at slike diskusjoner bringes inn i en regjeringsforhandling.

– Jeg tror nok at andre partier ville gjort det samme hvis det hadde vært et regjeringsskifte nå. Dette er heller ikke en sak som KrF har stått alene om. Senterpartiet har støttet oss, sier Bekkevold.

Han peker på da KrF la frem et representantforslag i 2016, som fikk støtte fra Senterpartiet. Bekkevold vil understreke at torsdagens forventede lovendring ikke rokker ved loven om selvbestemt abort før uke 12.

– De aller fleste fosterreduksjoner skjer etter uke 12, og derfor ønsker vi at det skal behandles slik alle andre aborter etter uke 12 blir behandlet, nemlig at man må gjennom en nemnd, sier Bekkevold.