Full krig om Oslopakke 3:

Høyre mener byrådet har brutt avtalen

Høyre og Venstre mener byrådet bryter avtalen ved å utsette byggingen av Røa-tunnelen. Nå står enigheten om Oslopakke 3 i fare.

Etter planen skulle Røatunnelen ha byggestart senest i 2020, men Bymiljøetaten ønsker mer utredning. I sitt forslag til handlingsplan har byrådet nå utsatt Røa-tunnellen.

Høyre og Venstre mener byrådet dermed har brutt sin del av avtalen og krever nå nye forhandlinger.

Det er ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) enig i.

– Oslopakke 3-avtalen lister opp en rekke prosjekter, deriblant Røatunnelen. At vi vil ha en skikkelig utredning av tunnelløsningen og få en kvalitetssikret pris før vi budsjetterer med tunnelen i handlingsprogrammet, er over hodet ikke noe brudd på avtalen, sier han til TV 2.

Se debatten i toppen av saken!

Overordnet plan

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen.

– Hvis ikke Oslo stiller opp med sin andel til disse prosjektene, risikerer vi at Staten trekker sitt bidrag slik de nå har gjort i Drammen, Skien og Arendal. Det spillet Høyre og Venstre nå har satt i gang er derfor meget dramatisk for Oslo. Det virker som om Høyre har fått panikk av Bompartiets gode målinger i Oslo og truer med å felle hele Oslopakke 3 på en ikke-sak. Jeg kjenner ikke lenger igjen styringspartiet Høyre, dette er pinlig, sier Johansen.

Kollektivprosjekter

Byrådslederen legger til at tunnelen er et komplisert prosjekt og at det fremdeles ikke er avklart om det bør bygges en kort eller lang tunnel.

– Vi er opptatt av at færrest mulig blir berørt og vi ønsker å unngå å rive bolighus på Røa når tunnelen bygges. Jeg ville trodd Høyre også var opptatt av det, sier han.

Dersom Høyre og Venstre stemmer ned forslaget, mener Johansen at de setter en rekke andre kollektivprosjekter i fare.

– Vi har sendt frem vårt forslag til årets prioriteringer i handlingsprogrammet som bystyret skal ta stilling til neste onsdag. Hvis Høyre og Venstre stemmer ned forslaget som nå ligger på bordet, sier de også nei til videre planlegging og utbygging av Fornebubanen, ny T-banetunnel, innkjøp av nye trikker og utbygging av trikkelinjer som nå skjer over hele byen, sier han.

– Brutt avtalen

Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H), sier til TV 2 at byrådet ikke har fulgt opp sin del av avtalen.

– Det som er årsaken til at dette har oppstått er at byrådet har lagt frem noen forslag som bryter med avtalen i Oslopakke 3. I avtalen om Oslopakke 3 står det krystallklart at Røatunnelen skal igangsettes fra 2020. Byrådet har ikke fulgt opp det, sier han til TV 2.

– Har Raymond Johansen brutt avtalen?

– Han har definitivt brutt avtalen, men da må vi forsøke å redde den. Så vi foreslår at vi nå setter oss ned og sørger for at avtalen kan leve videre, men da må Røatunnelen med, sier Lae Solberg.

– Hvis det ikke blir noen Røatunnel, blir det heller ingen Oslopakke 3?

– Da blir det ikke noen oppfølging av handlingsprogrammet og da har ikke Oslo noen innspill og den situasjonen må vi unngå. Vi må som voksne mennesker sette oss ned og Raymond Johansen kan ikke oppføre seg som om Oslopakke 3-avtalen er en buffet der han velger det han liker, sier han.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook