FENGSEL: Oslo fengsel i Oslo, her fotografert ved en tidligere anledning.
FENGSEL: Oslo fengsel i Oslo, her fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Knusende kritikk av Oslo fengsel: – Omfattende isolasjon

Oslo fengsel får kritikk av Sivilombudsmannen for å bruke for mye isolasjon, og for å ha et underdimensjonert helsetilbud. – Vi tar dette svært alvorlig, sier fengselslederen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sivilombudsmannen offentliggjorde onsdag morgen en rapport om Oslo fengsel.

Rapporten er et resultat av at forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen besøkte fengselet i november 2018.

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Rapporten slår fast at det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.

Bryter menneskerettighetene

Et av funnene som beskrives i rapporten, er den omfattende bruken av isolasjon.

Innsatte låses ofte inne så lenge som i 22 timer, noe som ikke kan gjøres uten at det fattes vedtak om dette.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier Falkanger.

Han peker på at praksisen bryter med de internasjonale menneskerettighetene.

Det pekes blant annet på at de innsatte som isoleres på denne måten ikke blir synlig i isolering-statistikken. Fengselet selv begrunner innlåsningene med bemanning- og bygningsmessige forhold.

– Øker selvmordsfaren

Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk. Sivilombudsmannen understreker likevel at tilbudet er lite tilgjengelig, med lange ventelister.

Sivilombudsmannen understreker at de som sitter i varetekt er en særlig selvmordstruet gruppe, og at disse krever spesielle tiltak, som i dag ikke er på plass.

– Innkomstrutiner er spesielt viktig i et varetektsfengsel. Å ikke gi en helsevurdering innen 24 timer er i strid med internasjonale standarder, det samme gjelder oppfølging av isolerte innsatte, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

– Alvorlig

Fengselsleder Nils Finstad ved Oslo fengsel sier at han tar rapporten svært alvorlig.

– Jeg har stor respekt for mandatet til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, og det er en grundig rapport jeg kjenner meg igjen i. Mye av kritikken er berettiget og mange av anbefalingene er på sin plass, sier han til TV 2.

Finstad understreker at de i et fengsel har et enormt ansvar for mennesker i en sårbar situasjon.

– Vi skal nå gå nøye gjennom rapporten og gjøre hva vi kan for å følge anbefalingene, innenfor gjeldende regelverk og ressursrammer. Vi er allerede godt i gang med flere av dem. Noen av anbefalingene krever økte ressurser og jeg fremhever da særlig bruken av isolasjon: økte ressurser vil gi mindre isolasjon/mer aktivisering og dermed færre skadevirkninger av isolasjon, sier han.