TESTER: To ganger i året tester Sivilforsvaret varslingsanleggene. Dette er for sjekke om de virker som de skal.
TESTER: To ganger i året tester Sivilforsvaret varslingsanleggene. Dette er for sjekke om de virker som de skal. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Derfor gikk «flyalarmen» over hele landet onsdag

Sivilforsvaret testet sirenene i alle kommuner der det er montert varslinganlegg.

Hvert år i januar og juni høres en rungende lyd over store deler av landet.

Da er det Sivilforsvaret som tester varslingsanlegget for å sjekke om de virker, for så å reparere det som ikke fungerer.

Onsdag klokken 12.00 testet Sivilforsvaret på nytt signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslinganlegg.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Når denne lyden kommer, betyr det at du i praksis skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, kriseinfo.no og sosiale medier.

Cirka 1.250 varslingsanlegg med sirener rundt omkring i landet skal varsle befolkningen ved akutt fare, og kan brukes både i fred og krig for å varsle befolkningen.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding.

Disse anleggene er plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig godt, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.

Ifølge Daae vil signalene kunne høres av over halvparten av befolkningen.