MEKLING: Riksmekler Mats W. Ruland har kalt inn partene i sykehusstreiken. Rundt 650 sykehusansatte streiker.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
MEKLING: Riksmekler Mats W. Ruland har kalt inn partene i sykehusstreiken. Rundt 650 sykehusansatte streiker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dialog hos Riksmekleren mellom partene i sykehusstreiken

Partene i sykehusstreiken møttes tirsdag kveld hos Riksmekleren, på initiativ fra mekleren. Rundt 650 sykehusansatte er så langt tatt ut i streik.

Representanter for LO Stat og YS er til stede på møtet, som startet i 21-tiden.

– Det er jeg som har oppfordret partene til å møtes til frivillig mekling. Initiativet har kommet fra Riksmekleren fordi vi mener det er en alvorlig konflikt som berører svake tredjeparter, og da er det viktig å forsøke å finne en løsning, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK i forkant av møtet.

Ruland peker på at det er vanskelige prinsipielle krav som gjør det vanskelig å finne gode mellomløsninger.

– Vi har med kravene i sekken, og de er de samme som tidligere, sa nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet til NRK på vei inn til Riksmekleren.

– Jeg er veldig opptatt av at vi finner en løsning nå, slik at sykehusene kan komme tilbake til normal drift, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, som representerer arbeidsgiversiden.

Varsler demonstrasjon

Sykehusstreiken startet 29. mai, og seks helseforetak er rammet. De fagorganiserte streiker for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved flere av sykehusene varsler de streikende en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra sine respektive direktører:

«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk, hvor de som jobber under 20 prosent, ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heter det i en pressemelding fra Fagforbundet.

– Vil ikke forskjellsbehandle

Spekter sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.

(©NTB)