En nå 17 år gammel gutt står tiltalt for å ha drept Laura Iris Haugen (16) i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland 31. oktober i fjor.

Fylkesmannen besluttet i februar å åpne tilsyn mot en rekke institusjoner i Nord-Fron kommune i forbindelse med drapet. Hovedmålet med arbeidet var å avdekke om noen hadde informasjon om den tiltalte som burde vært håndtert på annet vis.

Både Vinstra ungdomsskole, Vinstra videregående skole, barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene i Nord-Fron kommune skulle granskes.

21 punkter

Tirsdag ettermiddag ble den foreløpige rapporten publisert.

Der kommer det fram ta det ikke er avdekket lovbrudd ved verken barnevernstjenesten eller ved helse- og omsorgstjenestene.

De har likevel notert seg 21 punkter som innebærer en svakhet i hvordan systemet fungerer, og som kunne gjort at den nå 17 år gamle gutten ville blitt plukket opp og fått hjelp tidligere.

Innenfor psykiatrien handler dette blant annet om at interne prosedyrer ble fulgt dårlig, samt rundt pliktene til å melde fra ved fare for liv og helse.

Det blir også rettet oppmerksomhet rundt at unge i området har få muligheter til å snakke med helsepersonell gjennom lavterskel-tilbud. Blant annet anbefales det å gjennomføre helsesamtaler med alle unge.

Også at det tar lang tid fra tiltak i kommunen og barnevernstjenesten blir vedtatt til de iverksettes, pekes på som et mulig problem.

– Vi har gjennomført et systemtilsyn. Det betyr at vi ikke har sett på hendelsen, men på tilbudet rettet mot barn og unge. Vi har avdekket mangler med skolemiljø-saker ved skolene, men ikke lovbrudd ved barnevernet eller helsevesenet, sier direktør hos Fylkesmannen Innlandet, Elin Blakstad, til TV 2.

– Hvorfor har dere ikke sett på hendelsesforløpet?

– Det er systemet vi har brukt tid på, vi mener det er det viktige ovenfor barn og unge, også framover. Det er ingen årsakssammenheng mellom funnene og hendelsen, for det har vi ikke sett på, sier hun.

Erkjenner drap

17-åringen har erkjent straffskyld etter tiltalen, men i april ble det kjent at de rettspsykiatriske sakkyndige slår fast at den nå 17 år gamle gutten ikke er strafferettslig tilregnelig.

Dette betyr at han skal ha vært så syk, at han selv ikke kan ta ansvar for sine handlinger.

Om retten deler de sakkyndiges syn, betyr det at han vil bli dømt til tvunget psykisk helsevern for drapet.

Saken starter i Nord-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer mandag 17. juni. Det er satt av to uker til saken.