krf om bompenge-forhandlingene:

Vil ikke love Frp én krone til ny bompenge-seier

Oslo 20190128.Saksordfører Hans Fredrik Grøvan under mandagens åpen høring i Stortingets kontroll--og konstitusjonskomité om NH90 helikopteret,.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Oslo 20190605.Siv Jensen (t.h.) og Sylvi Listhaug (i bakgrunnen) etter FrPs ekstraordinære landsstyremøte om bompenger onsdag.Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
KREVENDE: KrFs Hans Fredrik Grøvan sier det er krevende å forhandle når man ikke kan forplikte seg til noe som koster penger.
Frp-ledelsen har fått klar beskjed om at partiet trenger mer gjennomslag i bompengesaken. Men det kan bli vrient å flagge en seier innen kort tid. Nå sier KrFs parlamentariske leder at KrF nekter å forplikte seg til noe som koster penger i forhandlingene.

– Vi kaller det ikke forhandlinger en gang. Vi kaller det samtaler. Så lenge ting er knyttet opp mot kroner og øre er det vanskelig å komme frem til noe håndfast på dette stadiet, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, til TV 2.

Ifølge VG er det ikke satt av nye penger til nye bompenge-tiltak i revidert nasjonalbudsjett som behandles 19. juni, bortsett fra de 200 millionene Siv Jensen varslet i sin landsmøtetale.

Dermed er neste mulighet for å åpne pengesekken i statsbudsjettet for 2020, som legges frem i oktober – først etter kommunevalget.

Nå slår Grøvan fast at KrF ikke vil forplikte seg til noe som koster penger i de pågående bompenge-forhandlingene.

– Helt umulig å forplikte seg

Først i budsjettforhandlingene i august kan KrF forhandle om nye Frp-seiere som koster penger.

– Det er helt umulig å forplikte seg til enkelttiltak uten at vi ser dette i en helhetlig sammenheng, sier Grøvan til TV 2.

Grøvan er en del av arbeidsgruppen som ser på mulige løsninger for å redusere bompengebelastningen, slik Frp ønsker.

Uttalelsen til KrF-toppen skaper trøbbel for Fremskrittspartiet. Sentrale kilder i partiet håper de kan presentere nye gjennomslag før 19. juni for å roe ned opprøret.

Kilder i de andre partiene beskriver dette som urealistisk fordi det er mye penger i spill og fordi budsjettkonferansen ikke er før i august.

Frps krav

Forrige onsdag møtte Frp-ledelsen landsstyret for å diskutere bompengesituasjonen.

– Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger om at vi må få mer gjennomslag. Beskjedene er svært tydelige, og et enstemmig landsstyre har gitt oss en marsjordre, sa Siv Jensen etter mltet.

 • Der fikk Frp-ledelsen med seg en liste inn i forhandlingene. Punktene er:
 • Stoppe nye bypakker
 • Endre nullvekstmålet
 • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
 • Slette bompengegjeld
 • Være imot veiprising
 • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

Flere Frp-ere har lagt et enormt press på Frps forhandlere ved å kreve en tydelig Frp-seier i regjeringen - alternativet er å forlate regjeringen.

Løsninger på kort og lang sikt

Forhandlerne i regjeringspartiene har samtaler om løsninger både på kort og lang sikt, får TV 2 bekreftet.

– Alle fire partiene er tjent med å legge frem en kortsiktig løsning som kan roe ned den akutte situasjonen og misnøyen, og da tenker jeg spesielt på bomprosjektene i byene. Faren for Venstre og KrF er at vi ikke gjør noe og at bompengelistene får så stor oppslutning at hele bypakker og byvekstavtaler vil falle. I tillegg diskuterer vi mer langsiktige løsninger som et skattefradrag, sier en sentral kilde.

– Vi skal samtale og det er klart at vi alle er i en situasjon der protestene mot bompengebruk er noe vi må ta innover oss. Vi kan ikke lukke øyene. Alle fire er opptatt av at det finnes muligheter på kort og lang sikt, men vi kan ikke snu opp ned på avtalen eller legge inn nye elementer fordi vi har fått en kraftig protestbevegelse, sier Grøvan.

I regjeringsforhandlingene på Granavolden fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å innføre et nytt skattefradrag for høye bompengeutgifter.

Finansdepartementet har ansvaret for å følge opp dette punktet.

Grøvan avviser at det er aktuelt at skattefradraget kan bli en seier for Frp i de pågående forhandlingene.

– Skattefradraget i Granavolden er noe vi er åpne for at skal vurderes, men alt som koster penger må vurderes i den helhetlige budsjettsammenheng. Så man kan ikke gi forkjørsrett for ett tiltak foran alle andre ønskede tiltak, men det er noe vi har sagt ja til at skal utredes. Man må se på modellen Finansdepartementet legger frem.

– Så dere kan ikke forplikte dere nå til at det skal være med i budsjettet for 2020?

– Nei, det er helt uaktuelt. Nettopp fordi dette vil være et av flere tiltak. Vi i KrF har for eksempel ønske om tiltak som økt barnetrygd og fattigdomsbekjempelse. Alt må ses i en sammenheng og ha en balanse på samme måte som Granavold-plattformen.

KRF-TOPP: Hans Fredrik Grøvan er KrFs parlamentariske leder og er med i forhandlingene.
KRF-TOPP: Hans Fredrik Grøvan er KrFs parlamentariske leder og er med i forhandlingene. Foto: Bendiksby, Terje

Avviser å slette bompengegjeld

Grøvan sier KrF heller ikke kan forhandle om eller forplikte seg til å slette ny bompengegjeld, som er et av ønskene fra Frps landsstyre. I årets budsjett er det satt av 500 millioner kroner til reduserte gjennomsnitts-takster.

– Det er på samme måte som skattelette-tiltaket. I dag ligger det inne en halv milliard i statsbudsjettet, og skal det økes må det skje i budsjettsammenheng, sier Grøvan.

Vil slanke bypakker

Ifølge TV 2s kilder har Fremskrittspartiet god tro på en enighet om å nedskalere og eventuelt fjerne prosjekter i byvekstavtaler og bompakker for å redusere bompengebelastningen.

I landsmøtevedtaket til Fremskrittspartiet om bompenger, heter det:

«Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.»

Grøvan utelukker ikke at dette kan være en løsning.

– Det kan være at enkelte bypakker har fått et volum og en størrelse som gjør at vi trenger å ta de noe ned. Det må skje som en dialog mellom kommune og stat, sier Grøvan til TV 2.

Han påpeker at det er et sprik mellom inntektene i prosjektene og forventningene.

– Vi har en vellykket elbil-politikk og da får man lavere inntekter. Man må se på gapet mellom inntekter og hva som er fremforhandlet.

– Hva skal man ta ut av prosjektene?

– Pakkene er komponert med veier, kollektivsatsinger og gang- og sykkelveier, så må man vurdere hver enkelt pakke hver for seg. Men det er et feil signal hvis man peker på kollektivtilbudet.

– Så et alternativ er å ta ut større veiprosjekter?

– Ja. Det må man jo vurdere i hvert enkelt tilfeller, men det er ikke slik at hvis man skal gjøre om på pakkene så må det gå utover kollektiv eller gang- og sykkelveier.

Nytt møte

Forhandlerne i Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet møtes på nytt denne uken for å fortsette arbeidet for å finne en løsning i den betente bompengesaken, ifølge TV 2s kilder. Møtedag er ikke spikret, men det kan bli torsdag.

Det første møtet var tirsdag i forrige uke.

Forrige onsdag møtte Frp-ledelsen landsstyret for å diskutere bompengesituasjonen.

– Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger om at vi må få mer gjennomslag. Beskjedene er svært tydelige, og et enstemmig landsstyre har gitt oss en marsjordre, sa Siv Jensen etter møtet.

 • Der fikk Frp-ledelsen med seg en liste inn i forhandlingene. Punktene er:
 • Stoppe nye bypakker Endre nullvekstmålet
 • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
 • Slette bompengegjeld
 • Være imot veiprising
 • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

Forhandlingsgruppen består av samferdselsminister Jon Georg Dale, de fire parlamentariske lederne og tre statssekretærer ved Statsministerens kontor.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook