RØD KJEMPE: Når solen dør ut, vil den først bli en rød kjempe som ekspanderer og trolig sluker jorden.
RØD KJEMPE: Når solen dør ut, vil den først bli en rød kjempe som ekspanderer og trolig sluker jorden. Foto: Science Photo Library

Slik kan jordens bane endres for å unngå at vi blir slukt av solen

Det er flere milliarder år fram i tid, men allerede nå har forskere begynt å se på hvordan man kan redde jorden når solen dør ut.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om omtrent fem milliarder år vil vår stjerne – solen – ha nådd enden av sin livssyklus.

Etter hvert som den går tom for drivstoff, vil den entre en av sine siste livsfaser – rød kjempe. Da vil solen ekspandere noe enormt, og kommer til å sluke de indre planetene i solsystemet.

Merkur og Venus er sjanseløse, og trolig vil også jorden bli slukt. Hvis ikke vil uansett jorden fordampe i den ekstreme varmen fra den døende og ekspanderende solen.

Vil endre jordens bane

Dette er flere millioner generasjoner fram i tid, og kommer med andre ord ikke høyt på listen over presserende trusler mot menneskeheten i dag.

Likevel er allerede tankehjulene satt i gang for å finne ut hvordan vi eventuelt kan redde jorden, hvis vi fortsatt lever og bor her når det scenarioet nærmer seg. Nå har det blitt lagt fram flere radikale forslag for hvordan vi kan endre jordens bane.

Forslagene er nødt til å være ekstreme, ettersom dagens teknologi ikke er god nok til å gjennomføre det mannen bak initiativet – romfartsingeniøren Dr. Matteo Ceriotti ved University of Glasgow – har i tankene.

Samme bane som Mars

Ideene hans er basert på dagens teknologi, men med utgangspunkt i at menneskeheten vil ha langt mer avansert teknologi på det tidspunktet – hvis vi overlever så lenge.

– Jeg har kommet opp med et tankeeksperiment om hva vi kan gjøre med vår nåværende teknologi for å flytte jorden lenger unna – for eksempel ut mot Mars' bane, sier Ceriotti til Express.

Banen til Mars er omtrent 1,5 ganger radiusen til jordens bane. Ett av forslagene til Ceriotti er å sikte seg inn mot asteroider som passerer i umiddelbar nærhet til jorden, og bruke deres tyngdekraft til å trekke jorden lenger unna solen.

– Med denne ideen vil vi trenge et stort antall romfartøy som kan fly til disse asteroidene, og så styre de inn i en bane som passererer i nærheten av jorden, sier han.

Andre mulige måter er å bruke en ionstråle for å flytte asteroidene, eller å lande på asteroiden og bruke rakettkraft for å styre de mot oss.

– Men den enkleste måten er å krasje inn i jorden med et romfartøy, sier Ceriotti.

– Kan ikke engang tenke oss hvordan

Asteroider er imidlertid ikke det eneste alternativet. Et annet, utopisk alternativ er å bygge et enormt solarseil.

Formålet bak dette vil være å reflektere og fanget momentumet som lyset fra solen gir, og bruke det momentumet for å «dytte» jorden vekk fra solen.

Dette solarseilet må være enormt – flateområdet må være flere ganger diameteren til jorden.

– I dag kan vi ikke engang se for oss hvordan vi kunne bygget et slikt solarseil på jorden og så sendt det ut i verdensrommet. Men i framtiden kan det hende vi utvikler teknologi som gjør at vi kan bygge slike strukturer ute i verdensrommet, sier Ceriotti.

Det jobbes allerede med å forske på slike løsninger ved Glasgow University. Og en av løsningene de foreslår krever faktisk asteroider.

– Vi kan for eksempel flytte en asteroide mot jorden, og så hente ut materialet i den. Deretter kan vi gjennom automatisert 3D-printing i verdensrommet bruke dette materialet for å bygge solarseilet, sier romfartsingeniøren.

Et siste forslag er å bygge enorme solenergi-kraftverk ute i verdensrommet som kan gjøre om sollys til elektrisk kraft, og så bruke denne kraften til å bygge lasere som kan endre jordens bane.

Alle ideene er utopiske, og langt utenfor menneskehetens nåværende teknologiske rekkevidde. Ceriotti påpeker imidlertid at alle ideene er bygget rundt ett parameter som ikke kommer til å endre seg:

– Disse teoriene er basert på fysikk. Dette er ikke noe som kommer til å endre seg i løpet av de neste milliarder årene, og selv om ny teknologi vil bli utviklet, vil ikke fysikken endre seg, forklarer han.

Prinsippet bak disse forslagene vil altså være gjeldende også om fem milliarder år – gitt at vi ikke har kolonisert andre solsystemer innen den tid, eller dødd ut som følge av atomkrig, asteroidenedslag, klimaendringer, supervulkan-utbrudd, pandemi eller supernova. For å nevne noen.