Nekter å utelukke regjerings-exit

Sylvi Listhaug nekter å utelukke at bompengesaken kan føre til at Frp forsvinner ut av regjeringen.

Den pressede partiledelsen samlet seg onsdag ettermiddag for å forsøke å komme fram til en enighet om veien videre i bompenge-kaoset.

Der kom et enstemmig landsstyre fram til flere punkter de ønsker å få gjennomslag på.

– Vi har fått en tydelig marsjordre fra grasrota, fra våre velgere og fra våre fylkesledere, om at det er forventet større gjennomslag på bompenge-politikken, sier nestleder Sylvi Listhaug til TV 2 torsdag.

Nå skal Frp forhandle med Venstre, KrF og Høyre.

Punktene er:

  • Stoppe nye bypakker
  • Endre nullvekstmålet
  • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
  • Slette bompengegjeld
  • Være imot veiprising
  • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

– Folk er drittlei av å bli flådd

Listhaug mener at årsaken til at dette har toppet seg den siste perioden er byavtalene som innebærer bompenge-ordninger, som fører til at bilistene betaler for andre ting enn vei, som sykkelveier og kollektivtilbud.

– De føler rett og slett at det er urettferdig, og det er Frp helt enige i. Derfor er et av punktene vi vil se på, om vi kan frata lokale politikere muligheten til å bare dynge prosjektet som bilistene skal betale og som de ikke nyter godt av, sier Listhaug.

– Hvorfor har ikke dette kommet før? Nå ser vi at disse bompengepartiene vokser, og får enorm oppslutning. De er større enn dere flere steder. Er det fordi at de har tatt velgere fra Frp at dere ser at dere nå må gjøre noe?

– De tar velgere fra oss, og de tar velgere fra andre parti. Det er fordi folk er drittlei av å sitte og bli flådd, og betale for alt mulig annet enn vei. Derfor er det et opprør over hele landet. Nå forlanger grasrota at vi skal få større gjennomslag, og det er det som nå er ledelsens oppgave, å sette seg ned i forhandlinger og legge på bordet krav om å få til mer, svarer Listhaug.

Ut av regjering?

Venstre-leder Trine Skei Grande har allerede slått fast at de ikke vil reforhandle noe innenfor Granavolden-plattformen, og Krf har heller ikke vært positive til nye forhandlinger.

Flere fylkesledere har sagt at Frp trenger betydelige gjennomslag for å fortsette i regjering, og heller ikke Listhaug vil utelukke at bomkaoset kan bety at Frps regjeringsdager er talte.

Tre ganger fikk hun spørsmål fra TV 2 om Frp kan komme til å trekke seg ut av regjeringen uten gjennomslag.

– Kan dere fortsette i regjering hvis dere ikke får gjennomslag for dette?

– Nå skal vi først sette oss ned og forhandle, det er det som er fokus nå.

– Men er dette en sak dere kan komme til å gå av på?

– Som sagt, nå skal vi forhandle, så får vi se hva slags resultat vi får. Det viktigste for oss er at vi sørger for at norske bilister får bedre kår. Det har vi gjort disse årene i regjering, avgiftene har blitt mindre, vi har sørget for større veiutbygging, og andelen bompenger har gått ned.

– Men folk betaler likevel mer. Kan du utelukke at dere vil gå ut av regjering på denne saken?

– Nå er det en ting som står i vårt hode, det er å forhandle for et best mulig resultat. Så får vi se, sier Listhaug.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook