Justisminister Jøran Kallmyrs au pair ble utvist fra Norge for brudd på utlendingsloven.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Justisminister Jøran Kallmyrs au pair ble utvist fra Norge for brudd på utlendingsloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kallmyrs au pair-avslag kan være enestående

Utlendingsdirektoratet (UDI) kjenner ikke til at noen andre au pairer i Norge har fått avslag på samme grunnlag som justisminister Jøran Kallmyrs au pair.

Kallmyrs au pair fikk avslag på søknaden om oppholdstillatelse og varsel om utvisning 9. mai i år fordi UDI mente hun hadde brutt utlendingsloven.

Au pairen flyttet inn til familen Kallmyr og skal ha bodd der som gjest, før hun søkte om nytt opphold og bytte av vertsfamilie ved personlig oppmøte hos politiet.

Dette er brudd på utlendingsloven, ifølge vedtaket fra UDI. Dette er påklaget av advokaten.

UDI utelukker ikke at det finnes tilsvarende avslag, men nesten èn uke etter at saken eksploderte i mediene kan UDI fortsatt ikke bekrefte at det finnes tilsvarende vedtak.

Det går fram av nye tall og opplysninger TV 2 har fått fra UDI.

– Jeg kjenner heller ikke til en eneste lignende sak. Jeg har prøvd å sjekke og har snakket med mange, men ikke funnet noen andre lignende saker. Tvert imot har jeg blitt kontaktet av andre vertsfamilier som sier til meg at de fikk samme beskjed fra UDI; nemlig at au pairen ved bytte av vertsfamilie kan flytte inn til ny familie, men ikke utføre arbeidsoppgaver før søknad er levert, sier au pairens advokat, Ingvild Boe Hornburg til TV 2.

Har ikke undersøkt enkeltsaker

TV 2 stilte i forrige uke UDI spørsmål om det er enestående at en au pair får avslag og blir utvist for brudd på utlendingsloven fordi vedkommende har flyttet til en ny vertsfamilie før møtet hos politiet, og ba om statistikk på dette.

UDI har nå sendt flere tabeller over antallet utvisninger av au pairer de siste årene.

– Vi finner totalt 229 personer som tidligere har hatt au pair-tillatelse, og som i perioden januar 2016 til april 2019 ble utvist, opplyser kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI.

Tabellen viser at 207 av de 229 er utvist på grunn av brudd på utlendingslovens paragraf 66. Av dem kommer 181 fra Filippinene.

UDI gjør oppmerksom på at brudd på utlendingsloven omfatter mer enn ulovlig arbeid, som å gi uriktige opplysninger eller nekte å forlate Norge når oppholdstillatelsen går ut.

– Så dere vet egentlig ikke om konkrete tilfeller der en au pair har fått avslag pga flytting til ny vertsfamilie før møtet med politiet?

– Vi har ikke tall, for da må vi gå inn i hver enkelt sak, sier Grimsmo.

Hun sier at det kan finnes saker bak tallene i tabellene som tilsvarer avslaget Kallmyrs au pair fikk, men ikke nødvendigvis.

– Praksis siden 2006

Au pair-byrået som formidlet au pair til Kallmyrs familie, Energy Au Pair, skriver i et nyhetsbrev på sin nettside at de har informert alle sine kunder om at au pairer med tillatelse i Norge som skulle bytte vertsfamilie, kunne bo hvor som helst, inkludert hos den kommende vertsfamilien, i perioden mellom to vertsfamilier.

Det har vært praksis siden firmaet startet i 2006, skriver de.

– Ingen andre au pairer vi har formidlet har fått avslag på søknaden fordi de har bodd som gjest hos sin vertsfamilie før saken var levert hos politiet, heter det i meldingen.

UDI har fjernet det frie bopelsvalget i Norge samt innført besøksforbud uten at reglene er endret, mener byrået.

UDI-direktør Frode Forfang fastslo i sin blogg forrige uke at reglen om at en au pair skal levere søknaden hos politiet før bytte av vertsfamilie har vært der i årevis. Ifølge Forfanghar det imidlertid oppstått en ny situasjon fordi det tar så lang til å få time hos politiet. Han lovet at UDI vil se nærmere på praksis og regelverk.