INTENS JOBB: Frp-ledelsen med Sylvi Listhaug, Terje Søviknes og Siv Jensen leter etter muligheter innenfor Granavolden-erklæringen.
INTENS JOBB: Frp-ledelsen med Sylvi Listhaug, Terje Søviknes og Siv Jensen leter etter muligheter innenfor Granavolden-erklæringen. Foto: Åserud, Lise

bompenger:

Dette er løsningen Frp-ledelsen klamrer seg til

Det er uaktuelt å endre Granavolden-erklæringen for regjeringspartnerne til Frp. Derfor leter Frp-leiren nå med lupe for å finne åpninger i dagens erklæring. En mulighet er å skrote «nullvekst-målet».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For under fem måneder siden var Venstre, KrF og Høyre enige om den nye regjeringsplattformen på Granavolden.

Onsdag møter Siv Jensen sitt landsstyre til et ekstraordinært møte, hvor hun får tydelige krav om å innkassere en betydelig bompenge-seier.

Derfor leter nå Frp-ledelsen med lupe etter handlingsrom i regjeringserklæringen.

Målet er å finne punkter som kan senke bompengene.

De andre partiene har internt gjort det klart at det er uaktuelt å endre plattformen, ifølge TV 2s kilder.

Frp-nestleder Terje Søviknes bekrefter at ledelsen ser på handlingsrommet i plattformen, og kommer med en klar oppfordring til Venstre, KrF og Høyre.

– Regjeringen får tyn. Vi mener det er viktig at alle partiene i regjering, inkludert samarbeidspartiene, tar innover seg at begeret er fullt og at man har nådd et nivå på bompengeinnkreving som ikke er bærekraftig for fremtiden, sier Søviknes til TV 2.

Søviknes sier Frp skal ta utgangspunkt i plattformen fra januar.

– Vi skal ta utgangspunktet i Granavolden-erklæringen, der har Frp gode gjennomslag på bompengepolitikken. Men vi må ta innover oss at det skjedd et folkelig opprør og finne løsninger innenfor Granavolden-erklæringen.

Skrote nullvekst-mål

Etter det TV 2 får opplyst ønsker Frp å få med seg regjeringspartnere på å skrote nullvekst-målet, som ble vedtatt i Stortingets klimaforlik i 2012.

Den innebærer at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Frp vil istedenfor at man skal måle nullvekst i utslipp. Det vil ifølge Frp sørge for at byene ikke trenger så høye bompenger, fordi flere bilister vil være med å betale.

Søviknes bekrefter opplysningene.

– Når teknologiutviklingen har gått fra 2012 til 2019, ser man at en stor andel av nybilsalget er nullutslippskjøretøy. Da er det ikke like relevant å telle antallet biler, men heller rette seg inn mot et utslippsmål.

– Hvis hensikten med byvekstavtalene er å begrense klimagassutslippene, er det riktig å ta innover seg at bilparken er en annen enn i 2012. Man har nå et nybilsalg hvor over 50 prosent er nullutslippkjørestøy, og det er ikke da like relevant å ha et nullvekst-mål i personbiltrafikken, sier Frp-nestlederen.

I regjeringserklæringen slås det fast «nullvekstmålet» skal «videreutvikles i forbindelse med neste nasjonale transportplan, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene».

Flere formuleringer

Søviknes sier et annet alternativ kan være å slette bompengegjeld i eksistrende prosjekter.

På Frps landsmøte vedtok partiet, tross advarsler fra Siv Jensen, at Norge bør bruke oljefondet på å slette all bompengegjeld.

Dette er uaktuelt for de andre regjeringspartiene, men Frp vil forsøke å slette deler av gjelden.

– Men det aller viktigste er å se på byene, der man har de store bompengepakkene. I pakkene finansierer bilistene alt annet enn vei og det oppleves usosialt og urettferdig for bilistene, sier Søviknes.

Frp-ledelsen har pekt på flere formuleringer i plattformen. Etter det TV 2 får opplyst er en av formuleringene denne:

«fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doblebevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning».

En løsning kan være at staten øker finansieringen i bypakkene med en forutsetning om at det lokale bidraget fra fylkene og kommunene økes, og at den økningen ikke skal være bompenger.

Mulig regjeringskrise

Søviknes utelukker ikke at Frp vil ut av regjering, hvis Venstre, KrF og Høyre ikke gir Frp gjennomslag i bompengesaken.

– Bompenge-saken er viktig for Frp og et hvert parti som opplever at man får en stor folkelig bevegelse knyttet til en kjernesak, er opptatt av at man leverer på dette spørsmålet. Så i den grad ting blir satt på spissen kan man ikke utelukke at dette fører til en regjeringskrise, sier Søviknes, og legger til:

– Min oppfordring er tydelig, Høyre, Venstre og KrF må ta innover seg at det har blitt for mye i sum og at begeret er fullt.

Landsstyret til Fremskrittspartiet møtes til et ekstraordinært møte onsdag klokken 16.

– Der skal vi fra partiledelsen side orientere om prosessen som foregår i internt i regjeringen og lytte til det budskapet fylkeslederne har med lokale politikere over hele landet, sier Søviknes.