PARTILEDERNES AVGJØRELSE: Siv Jensen fikk med seg Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad på at det var lurt å utsette behandlingen av bompengeprosjekter.
PARTILEDERNES AVGJØRELSE: Siv Jensen fikk med seg Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad på at det var lurt å utsette behandlingen av bompengeprosjekter. Foto: Ruud, Vidar

Intern dragkamp i regjeringen:

Frp-Jensen presset frem bom-utsettelse

Bompengeprosjekter til milliarder av kroner er utsatt, slik at Frp slipper å stemme for bompenger samme dag som de skal ha krisemøte. Ordren kom fra partilederne etter at de parlamentariske lederne ikke klarte å enes, får TV 2 opplyst.

Flertallet i transportkomiteen anmodet i går kveld presidentskapet til å utsette debatten i Stortinget onsdag til 19. juni.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik motsatte seg først dette, ifølge TV 2s kilder.

Et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, også Frp, sluttet seg sist uke til to nye motorveiprosjekter, nemlig E 18-strekningen Langangen – Dørdal i Telemark og E 6-strekningen Ulsberg – Melhus i Trøndelag. Det var disse som skulle behandles i plenum onsdag, men som altså ble utsatt.

Den offisielle begrunnelsen er at det er mer ryddig å samle debattene om bompenger til en dag.

Det var VG som først omtalte flyttingen.

Dragkamp i regjeringen

Men etter det TV 2 får opplyst var det en intens dragkamp mellom de fire regjeringspartiene.

Først ble saken diskutert mellom de parlamentariske lederne. Der klarte Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi ikke å overbevise de andre partiene om å utsette behandlingen.

Ifølge kilder skal Venstres parlamentariske leder Terje Breivik satt foten ned. Da Limi ikke lyktes ble saken tatt opp blant lederne av regjeringspartiene.

SA NEI: Terje Breivik sa egentlig nei til å utsette behandlingene av bompengene, ifølge TV 2s opplysninger.
SA NEI: Terje Breivik sa egentlig nei til å utsette behandlingene av bompengene, ifølge TV 2s opplysninger. Foto: Ruud, Vidar

Der fikk Siv Jensen gjennomslag hos statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, ifølge TV 2s kilder.

Flere kilder bekrefter at avgjørelsen ble tatt hos partilederne og hos statsminister Erna Solberg.

Videre ga de ordre til sine medlemmer i transportkomiteen om at alle regjeringspartiene skulle støtte en utsettelse.

De var også i kontakt med presidentskapet, ifølge TV 2s opplysningr.

Frps parlamentariske leder vil verken avkrefte eller bekrefte at han ikke fikk gjennomslag for ønske hos de parlamentariske lederne.

– Behandlingen av bomprosjektene ble utsatt etter anmodning fra et flertall i transportkomiteen. Det har vært diskusjoner blant de fire regjeringspartiene i komiteen og i partiene utover det, men jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier Limi til TV 2.

Bekrefter at partilederne har vært involvert

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan bekrefter at partilederne har vært involvert i prosessen.

– Dette handler ikke om mangel på enighet mellom de parlamentariske lederne. Dette gjøres for å få til en mer samlet debatt om bompengesakene 19. juni. Det er Stortinget som suverent bestemmer om sakene flyttes, skriver Grøvan i en sms til TV 2, og legger til:

– Partilederne har vært inne i saken.

Terje Breivik har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Statsministerens kontor, Siv Jensens statssekretær og Trine Skei Grandes statssekretær har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

Ekstraordinært Frp-møte

Onsdag møtes Frps landsstyremøte til et ekstraordinært møte for å diskutere bompenge-situasjonen.

I innkallelsen, som TV 2 har lest, kommer det frem at det er på anmodning fra Frp-leder Siv Jensen.

Etter det TV 2 erfarer ønsker partiledelsen klare tilbakemeldinger fra fylkespartiene, særlig om situasjonen i de store byene hvor det har vært mye bråk rundt bomringer i forbindelse med nye bypakker.

Ifølge en kilde med kjennskap til bakgrunnen for møtet, er det så langt ikke snakk om regjeringskrise. Men TV 2 har snakket med flere sentrale Frp-ere de siste dagene som sier at Frp er avhengig av klare bompenge-seiere før kommunevalget.

Stortingsgruppens representanter i landsstyret skal ha et møte med resten av stortingsgruppen klokken 5 i dag, får TV 2 opplyst. Der skal de diskutere stortingsgruppens ståsted inn i bompenge-møtet i landsstyret.