KREVER SVAR: Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) krever svar på hva justisminister Jøran Kallmyr har tenkt til å gjøre for at ingen flere offere for partnervold skal møte samme skjebne som Soheyla.
KREVER SVAR: Leder i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) krever svar på hva justisminister Jøran Kallmyr har tenkt til å gjøre for at ingen flere offere for partnervold skal møte samme skjebne som Soheyla. Foto: Scanpix/TV 2

Drapet på strømmen:

33-åring ble drept av eksmannen – nå må justisministeren svare Stortinget

I april ble Soheyla (33) drept av sin tidligere ektemann, som flere ganger har truet henne med vold. Nå krever leder I justiskomiteen, Lene Vågslid, svar fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp) på hva han vil gjøre for å hjelpe de som er utsatt for partnervold.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke skrev TV 2 om Soheyla som ble drept av sin tidligere ektemann på Strømmen i april.

I forkant av drapet hadde ektemannen blitt anmeldt flere ganger, blant annet for trusler om vold mot kvinnen. Etter en episode i november 2018 fikk Soheyla også utdelt voldsalarm.

Likevel foretok ikke politiet en risikovurdering, slik Politidirektoratet har pålagt alle politidistrikt å gjøre i partnervoldsaker.

Overfor TV 2 erkjenner Øst politidistrikt at de burde gjort mer. Camilla Giske, leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet, pekte på manglende ressurser og kompetanse på området som medvirkende årsaker til at risikovurderingen uteble.

– Uholdbart

Nå krever leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap) svar fra justisministeren og departementet på hva de har tenkt til å gjøre for å hjelpe de som er utsatt for partnervold.

Hun mener politireformen har gjort ressurssituasjonen i politidistriktene krevende, og at blant andre Øst politidistrikt nå er sterkt underfinansierte.

– Det er en helt uholdbart og tragisk. Vi kjenner godt til situasjonen politiet befinner seg i. Her er det kraftig underfinansiering og mangel på folk som gjør at politiet ikke er satt i stand til å gjøre det vi er enige her på stortinget at de skal gjøre lenge, sier Vågslid.

Hun sender nå et skriftlig spørsmål der hun utfordrer justisministeren til å gjøre mer for å sikre at politidistriktene benytter verktøyene SARA og PATRIARK til å gjøre risikovurderinger i alle partnervoldsaker.

Skal vurderes når det forekommer partnervold

Politidirektoratet (POD) har bestemt at alle partnervoldsaker skal risikovurderes, for å vurdere sjansen for at volden gjentar seg.

En risikovurdering foretas ved bruk av riskoanalyseverktøy. Eksempel på metodene som benyttes er verktøyene som heter SARA og PATRIARK. Metodene består av trinn etterforskningen skal gjennomgå, blant annet for å kartlegge om det kan forekomme en risiko for æresvold.

I saken der Soheyla ble drept, erkjente Øst politidistrikt at en slik vurdering burde vært gjort.

Vågslid mener tiden er overmoden for at alle politidistrikt nå får tilstrekkelige ressurser til å gjøre vurderinger i alle partnervoldsaker.

– Riksadvokaten er tydelig på at dette skal prioriteres. Vi må få på plass risikoverktøyene i politidistriktene. Og det er ikke gratis. Skal vi få til det, må Fremskrittspartiet og justisministeren begynne å prioritere politidistriktene, sier Vågslid.

Hun viser til at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i mars fremmet et forslag om å sørge for at SARA og PATRIARK er implementert og i bruk i alle politidistrikt.

Forslaget ble stemt ned av regjeringspartiene, som den gang hevdet at forslaget allerede er ivaretatt, og at opptrappingsplanen mot vold og overgrep har levert gode resultater.

Justisministeren selv var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag. Justis- og beredskapsdepartementet sier til TV 2 at de ennå ikke har mottatt spørsmålet fra Stortinget, og dermed ikke anledning til å svare pressen i løpet av ettermiddagen.

Justisministeren har nå seks dager på å svare Stortinget.

Få vurderinger tross prioriteringer

Tall fra Politidirektoratet (POD) viser at 7 av 12 politidistrikt gjennomfører en risikovurdering i partnervoldssaker i under 50 prosent av tilfellene.

Øst politidistrikt er verst i klassen, og gjorde en vurdering kun i underkant av 18 prosent av tilfellene.

I Riksadvokatens rundskriv med mål og prioriteringer for straffesaksbehandling i 2019 ligger straffeforfølging av voldsutøvelse som øverste prioritet, sammen med drap og alvorlige voldslovbrudd som setter liv og helse i fare, ildspåsettelser, og vold mot barn.

Vågslid etterlyser også at flere virkemidler tas i bruk for å beskytte personer som lever med trusler om vold fra noen i nære relasjoner.

– Tiltak som besøksforbud og omvendt voldsalarm har stortinget flere ganger sagt at må brukes i langt større grad.

Et eksempel verktøy som det snakkes stadig mer om er omvendte voldsalarmer, eller fotlenker, som overvåker voldsutøverens bevegelser.

Men tall fra POD viser at kun 16 personer har blitt idømt omvendt voldsalarm siden ordningen ble lansert, ifølge NRK.