PENGER MELLOM HENDENE: For å ha nok å rutte med den dagen du går av med pensjon, bør du ta de riktige grepene tidlig.
PENGER MELLOM HENDENE: For å ha nok å rutte med den dagen du går av med pensjon, bør du ta de riktige grepene tidlig. Foto: TV 2

Dette må du vite om sparing til pensjon

De fleste har fått med seg at man bør spare til pensjon. Men hva innebærer egentlig det? Her er det du trenger å vite.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Å spare til pensjon er noe man til stadighet får høre at man bør gjøre. Likevel har en rekke undersøkelser de siste årene vist at det er mange som ikke gjør det.

Det er flere grunner til at pensjonssparing ikke prioriteres blant nordmenn, men en av de viktigste årsakene er nok at man rett og slett ikke vet hvordan det fungerer eller hva man skal gjøre.

Disse spørsmålene skal du få svar på i denne artikkelen.

Kom i gang

Pensjon er lønnen du vil ha når arbeidsgiver ikke lenger betaler deg lønn. Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank sier du bør spare til pensjon for å kunne leve det livet du ønsker den dagen du slutter å jobbe.

– Fremover kommer vi til å få mindre penger fra folketrygden i pensjon enn vi har fått tidligere. Vi får bedre helse og lever lenger, og pensjonssystemet som har vært, er ikke bærekraftig i lengden. Endringene fører til at vi får mindre fra staten og må ta mer ansvar for egen pensjon i form av egen sparing, sier Tvetenstrand.

Det aller viktigste når det kommer til pensjonssparing, er det å faktisk komme i gang. Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem, ringer du banken din og ber om å få snakke med en rådgiver.

– Det å starte med et månedlig beløp i et globalt aksjefond er en fin start. Da får du god spredning på sparepengene dine og opparbeider deg god erfaring, sier Tvetenstrand.

Pensjonen du sparer opp er delt i tre.

1. Folketrygden er det du får igjen for å ha betalt skatt gjennom hele arbeidslivet. Pensjon fra folketrygden bestemmes blant annet ut fra hvor høy lønn du har, og hvor mange år du har jobbet. Første steg til best mulig pensjon er å jobbe 100 prosent.

2. Tjenestepensjon er pensjonen du får utbetalt fra arbeidsgiver. Pensjonsinntekt fra arbeidsgiveren din avhenger av hvilken pensjonsordning bedriften har. Her er det store variasjoner i hva som er vanlig hos ulike arbeidsgivere og ulike bransjer.

3. Egen sparing er det du klarer å spare opp på egen hånd.

Det viktigste er ikke hvordan

Når du sparer i aksjefond, må du huske at verdien vil svinge underveis. For å oppnå god avkastning, er det nødvendig med is i magen når svingningene kommer, slik at verdiene på pengene har mulighet til å øke igjen når markedet snur.

– Sett av et beløp du føler du kan avse i lang tid, for du skal leve godt i dag, samtidig som du må planlegge for å leve godt frem i tid. Månedlig sparing er det enkleste, og sett gjerne trekkdatoen til den datoen du får lønn. Da går det ut med andre utgifter og merkes ikke i like stor grad, sier Tvetenstrand.

Det er mange som tenker at de skal begynne med sparing, men som av ulike grunner utsetter det. Tvetenstrand mener man ikke bør fokusere for mye på hvordan man sparer, så lenge man faktisk gjør det.

– De fleste har mer å spare enn de tenker over. Husk at det er deg selv du setter av penger til, slik at du på sikt kan realisere drømmene dine og leve det livet du ønsker.

Det er særlig tre former for sparing som nevnes i forbindelse med pensjonssparing.

Fondskonto er den som er mest fleksibel med tanke på å trappe ned risikoen mot pensjonsalder. I denne kan du bytte fond uten å realisere skatt på gevinst, i tillegg til at du kan velge fond med lav aksjeandel eller rene rentefond. Du kan i tillegg velge å få månedlige utbetalinger. Pengene er tilgjengelig når du ønsker.

Aksjesparekontoen gir deg mulighet til å ta ut det beløpet du har satt inn, før du begynner å betale skatt på avkastningen. På den måten har du mulighet til å trappe ned risikoen uten å realisere skatt. Pengene er tilgjengelig når du ønsker.

Individuell pensjonssparing (IPS) gir deg utsatt skatt i dag, som må betales igjen den dagen du tar ut pengene. Du slipper å betale formueskatt på pengene som spares. Pengene er låst frem til du starter å ta ut pensjon, og må utbetales minimum frem til du fyller 80 år. Pengene er låst til pensjon.

– Viktig å spare selv

Forbrukerøkonomen minner om at pensjon er en stor del av lønnen din. Derfor bør du begynne å ta med pensjonen i lønnsforhandlinger.

Arbeidsgiver må minimum sette av to prosent av lønnen din til pensjon. Men en årslønn på 500.000 og en avtale om to prosent, sparer arbeidsgiveren rundt 8.000 kroner i året til din pensjon.

– Har du en ordning med fem prosent, vil arbeidsgiver spare omtrent 20.000 i året for deg. Dette kommer i tillegg til lønnen din.

Du kan starte å ta ut pensjon når du er 62, eller vente helt til du blir 75. Pensjon fra arbeidsgiver utbetales frem til du fyller 77 år. Dette gjelder med mindre du starter å ta ut pensjon etter du fyller 67 år – da gjelder utbetaling i minimum ti år fra uttaksdato.

– Etter det har du kun folketrygden å leve av. Ettersom vi har bedre helse og lever lenger, kan det bli mange år med lav pensjonsinntekt. Derfor er det veldig viktig å spare selv, så man har noe å spe på med ved behov, understreker Tvetenstrand.

Dette er et regnestykke som viser hvordan du med månedlig sparing i aksjefond gjennom 40 år kan sitte igjen med over en million.

Eksempelet tar utgangspunkt i en person som sparer fra 27 til 67 år.

Forventning om avkastning på aksjer er satt til 5,75 prosent, etter Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Forvaltningskostnader er på 0,35 prosent, mens inflasjon på to prosent er lagt inn. Det betyr at pengene vises i dagens verdi.

27-36 år:
Spar 500 kroner i måneden = 71.359 kroner.

37-46 år:
Spar 1000 kroner i måneden = 242.409 kroner.

47-66 år:
Spar 2000 kroner i måneden = 1.157.310 kroner