Advokat om Kallmyrs AU pair-trøbbel:

– Et helt klart brudd på reglene

Advokat Arild Humlen mener det er et åpenbart brudd på utlendingsloven at justisminister Jøran Kallmyrs au pair flyttet inn hos familien før hun hadde vært hos politiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag ettermiddag avslørte Aftenposten at Utlendingsdirektoratet mener at Jøran Kallmyrs filippinske au pair har brutt utlendingsloven.

9. mai ga UDI henne avslag på opphold i Norge, og kom med varsel om utvisning.

UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i nærmere to måneder i fjor høst, før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet.

Om au pairer som bytter vertsfamilier kan flytte inn hos en ny familie eller ikke før de har levert ny au pair-søknad ved fysisk oppmøte hos politiet, er sentralt i saken om justisministerens au pair.

– Klart brudd

Advokat Arild Humlen har lang erfaring med utlendingssaker.

Han mener det er helt klart at au pairen ikke hadde anledning til å flytte inn til justisministerens familie før papirene var i orden.

– Men ifølge Kallmyr jobbet hun ikke, har ikke det betydning?

–Nei, regelverket knytter seg til der hun bor. Hun har ikke lov til å bo andre steder enn der hun er registert som au pair.

– Det er veldig klare regler på dette området og det er, så vidt jeg kan se, et klart brudd på disse reglene, sier Humlen til TV 2.

Kallmyr sa onsdag til TV 2 at han har handlet i god tro og viste til en e-post fra au pair-byrået «Energy».

22. august i fjor flyttet en au pair fra Filippinene inn hos familien Kallmyr.

Da leverte hun en elektronisk søknad om å bytte vertsfamilie.

12. oktober møtte hun fysisk opp hos politiet og leverte søknad om fornyet au pair-kontrakt.

9. mai får hun avslag og forlater landet 10. mai. Hun kan klage og be om utsatt iverksettelse.

Jøran Kallmyr sier han trodde au pairen kunne flytte inn uten å jobbe frem til hun hadde vært hos politiet.

Her er eposten: «Har lov til å flytte inn»

Eieren av byrådet, Natlia Ravn-Christensen, skrev i eposten at au pairen kan flytte inn i påvente av en time hos politiet. Hun hevder en saksbehandler i UDI senest i begynnelsen av mai bekreftet dette muntlig.

– Jeg kan ikke finne at det er adgang til å gi dispensasjon i regleverket, så det høres litt rart ut, sier Humlen.

Han mener regelverket er svært tydelig og enkelt å sette seg inn i.

– Dette regelverket fremstår som svært tydelig og enkelt tilgjengelig ved at det ligger ute på UDIs hjemmesider, sier Humlen til TV 2.

UDI vil ikke kommentere saken, men viser til følgende informasjon på sin nettside om bytte av vertsfamilie:

«Du kan bo og utføre oppgaver hos den nye vertsfamilien så snart du har levert en fullstendig søknad hos politiet».

UDI understreker på nettsiden at du ikke kan flytte før du har fått ny tillatelse:

«Dette gjelder også selv om du bare ønsker å feriere eller bli kjent med vertsfamilien før au-pair-oppholdet begynner».

Krav om kurs

– Er dette noe en jurist og justisminister burde kjenne til?

– Det bør være nok så åpenbart at man bør sette seg inn i det. Egentlig en hver som skal være vertsfamilier for au pairer må sette seg inn i dette regelverket. Og det er en obligatorisk plikt å gjennomgå kursing i dette. Det er litt vanskelig å forstå at dette skal være vanskelig eller utydelig, sier advokaten.

– Utifra det justisministeren selv forklarer; at denne au pairen har flyttet inn før hun har registrert seg hos politiet, så er det et åpenbart brudd på regelverket. Au pairen må forholde seg til den registrerte vertsfamilien inntil hun har fått registrert en ny familie, og da kan hun flytte inn.

Han peker på at regelverket er strammet inn mens Frp har hatt justisministerposten, og roser partiet for dette.

Samtidig reagerer han sterkt på at au pairen fikk flytte inn hos Kallmyr før hun var registrert som au pair hos familien.

Dette sier utlendingsloven om bytte av vertsfamilie:

Så fremt au pairen har gyldig tillatelse kan vedkommende når som helst fremme søknad om tillatelse hos ny vertsfamilie. Slik søknad behandles etter reglene om fornyelse, jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd. Au pairen kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt. Opphold hos ny vertsfamilie under søknadsbehandlingen skal medregnes ved beregningen av varigheten av samlet oppholdstid som au pair.

– Regelverket er etablert for å beskytte en sårbar gruppe, og derfor er regelverket gjort ganske firkantet, slik at det skal være lite rom for misforståelser og feil. I og med at det er så tydelig, er det oppsiktsvekkende at man setter seg utover regelverket som er utviklet og tydeliggjort mens Frp har hatt justisministerposten.

Humlen forteller at alle vertsfamilier som skal ha au pair har krav om å gjennomføre et e-kurs for å gjøre seg kjent med reglene.

Humlen sier det ikke er mulig å forstå regelverket annerledes enn at au pairen må bo på hos den registrerte vertsfamilien.

Au pair-advokaten: – Regelverket er ikke entydig

Ifølge regelverket er det fritt frem for en au pair med gyldig au pair-tillatelse å bytte vertsfamilie, så lenge hun ennå ikke har vært i Norge i to år.

Men au pairen må levere ny søknad om såkalt au pair-tillatelse og en ferdig utfylt og underskrevet kontrakt med den nye vertsfamilien.

Striden går nå på om au pairen kan flytte inn i påvente av møtet med politiet. Mens Humlen mener det er et åpenbart brudd, sier Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg at regelverket ikke er klart.

– Jeg er ikke enig med advokat Humlen i at regelverket er entydig, sier hun til TV 2.

– Her er det flere spørsmål. Det ene er om man kan flytte ut fra den gamle familien. Jeg skjønner at han ikke mener det, fordi den første oppholdstillatelsen er knyttet til den første familien. Det resonnementet skjønner jeg, men i en del situasjoner oppstår det så problematisk forhold for au pairen at hun må få komme til et nytt sted, sier Boe Hornburg.

Hun hevder UDI har gitt en muntlig tillatelse i denne saken.

– UDI har gitt en muntlig beskjed til au pair-byrået i mins klient sak. Jeg har snakket med andre i dag som har sagt at UDI sa det samme i en liknende sak i fjor.

Hun sier hun forstår Humlen «hvis man skal tolke regelverket strengt».

– Men det er ikke slik det er praktisert. I regelverket heter det at man ikke kan bo og utføre oppgaver før fullstendig søknad er innlevert, men det står ingenting om at man ikke bare kan bo der. Jeg er ikke enig i at dette er åpenbart og klart. Dette kan tolkes. Man kan ikke tvinges til å bo hos en familie det ikke fungerer med.

UDI skriver i en sms til TV 2 torsdag at de har taushetsplikt i alle enkeltsaker.

– Forøvrig er utvisningssaken ikke ferdig behandlet, da søker har rett til å uttale seg etter at vi har sendt forhåndsvarsel. Det kan ta et par uker. Vi har derfor ikke mer å si om saken enn det som allerede er kjent, skriver kommunikasjonsdirektør i UDI, Ingeborg Grimsmo, til TV 2.

– Vi behandler denne saken som andre tilsvarende saker i henhold til regelverket, understreker hun.

Jøran Kallmyr hadde ikke anledning til å kommentere saken torsdag kveld.

– Vi handlet i god tro og fikk en epost fra au pair-byrået som sa hun kunne flytte inn, men ikke jobbe, før hun hadde levert søknaden hos politiet. Og hun har heller ikke jobbet før etter det tidspunktet, sa Kallmyr til TV 2 onsdag.

Han erkjente at han kan ha vurdert loven feil.

– Vi mener på det faktiske grunnlaget at hun ikke har jobbet før etter den 12. oktober, men det er uklart om hun har hatt lov å flytte inn før hun har vært hos politiet og levert søknaden. Der er det også uenigheter hos jurister.