I FOKUS: Jøran Kallmyr hevder au pairen ikke utførte arbeid mens hun ventet på møtet med politiet.
I FOKUS: Jøran Kallmyr hevder au pairen ikke utførte arbeid mens hun ventet på møtet med politiet. Foto: Kallestad, Gorm

kallmyr i au pair-trøbbel:

Stolte blindt på denne e-posten

Utlendingsdirektoratet mener justisminister Jøran Kallmyrs au pair har arbeidet ulovlig hjemme hos justisministeren. Kallmyr, som selv er jurist, stolte på forsikringen fra au pair-byrået om at hun kunne flytte inn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aftenposten avslørte onsdag at Utlendingsdirektoratet mener den filippinske au pairen jobbet ulovlig hos Kallmyr.

Om au pairer som bytter vertsfamilier kan flytte inn hos en ny familie eller ikke før de har levert ny au pair-søknad ved fysisk oppmøte hos politiet, er sentral i saken om justisministerens au pair.

Kallmyr erkjenner overfor TV 2 at han kan ha vurdert regelverket feil.

– Vi handlet i god tro og fikk en epost fra au pair-byrået som sa hun kunne flytte inn, men ikke jobbe før hun hadde levert søknaden hos politiet. Og hun har heller ikke jobbet før etter det tidspunktet, sier Kallmyr til TV 2.

Eposten justisministeren viser til er fra byrået «Energy». TV 2 har fått tilgang til eposten.

7. august mottok Kallmyrs kone, Torunn Kallmyr, denne eposten fra byrået:

«Hei Torunn,

Takk for dokumentene.

Au pairen har IKKE lov til å starte å jobbe for den nye vertsfamilie før hun har levert søknaden til politiet. XX har lov til å flytte til dere, men hun vil kunne starte å jobbe først den dagen hun har vært hos politiet. Hvis XX kommer til å få time hos politiet ETTER den 22.08, må side 2 være skrevet annerledes. Vi anbefaler derfor å forandre side 2 allerede nå, for sikkerhets skyld.

Kunne dere vennligst sende en ny side 2 av kontrakten hvor dere skriver «As soon as possible» som startsdato, vil vi bytte side 2 i kontrakten. Har dere mulighet til å maile en ny side 2 til oss?»

Avsenderen av e-posten, Natalia Ravn-Christensen, er eier av byrået Energy. Hun sier det er ikke er uvanlig at en au pair flytter inn hos vertsfamilien i påvente av en ny godkjennelse fra politiet.

– UDI har i mange år sagt at au pairer som skifter vertsfamilie kan bo der de vil til de har levert søknaden hos politiet. De kan bo hos en venninne, en kjæreste eller den kommende vertsfamilien, hvis de ikke har et annet sted å bo. Det er ingenting i loven som forbyr henne å flytte dit hun vil, men hun kan ikke begynne å jobbe. Dette har en saksbehandler, som behandler au pair-søknader hos UDI, bekreftet til meg senest i begynnelsen av mai i år, sier Ravn-Christensen til TV 2.

Hun bekrefter at Kallmyr og kona endret kontrakten og oppstartsdatoen for au pairen, slik byrået etterlyste. Det samme hevder justisministeren.

Usikkerhet rundt loven

Ifølge regelverket er det fritt frem for en au pair med gyldig au pair-tillatelse å bytte vertsfamilie, så lenge hun ennå ikke har vært i Norge i to år.

Men au pairen må levere ny søknad om såkalt au pair-tillatelse og en ferdig utfylt og underskrevet kontrakt med den nye vertsfamilien. Innen hun har fått en time hos politiet og levert disse papirene, har hun ikke lov til å jobbe i en ny familie, skriver Aftenposten.

Hun flyttet nemlig inn før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Det er usikkert om hun kan flytte inn før hun er i jobb.

– Ikke vanlig praksis

Ifølge Caritas au pair-senter er det ikke vanlig praksis å flytte inn hos en ny vertsfamilie før man har levert søknaden hos politiet, skriver VG.

Caritas au pair-senter er et nasjonalt informasjons- og veiledningstilbud for au pairer og vertsfamilier.

– I de tilfellene hvor vi er i kontakt med au pairer som vurderer dette, vil vi oppfordre til å finne andre løsninger, fordi det er en uavklart situasjon å bo hos en vertsfamilie som gjest, sier fungerende leder Kristin Velure Strøm i Caritas Au pair-senter til VG.

Caritas au pair-senter får 1700 henvendelser i året, hvorav flesteparten er fra au pairer og noen fra vertsfamilier. De bistår blant annet med tolkning av regelverket, skriver avisen.

Kallmyr: – Uenigheter hos jurister

– Du er jurist og justisminister for hele landet, du burde satt deg inn i saken?

– Vi mener på det faktiske grunnlaget at hun ikke har jobbet før etter den 12. oktober, men det er uklart om hun har hatt lov å flytte inn før hun har vært hos politiet og levert søknaden. Der er det også uenigheter hos jurister, sier Kallmyr.

Det finnes ikke noe skriftlig i regelverket som entydig sier at hun kan flytte inn uten å jobbe, ifølge Aftenposten.

– Det er slik at vi skulle bytte au pair, fordi den forrige hadde vært hos oss i to år. Vi hørte fra et au pair-byrå at mange hadde fått sagt opp sine kontrakter, og da tenkte vi at de trengte en ny plass å bo. Da ble vi fortalt at hun kunne flytte inn, men ikke begynne å jobbe før hun hadde vært hos politiet og fått registrert søknaden, sier Kallmyr til TV 2.

Saken er ekstra vanskelig for justisministeren siden han er øverste ansvarlige for UDI og for håndheving av utlendingsloven.

UDI mener au pairen jobbet ulovlig, men det avviser justisministeren.

– Hun flyttet inn, men jobbet ikke før den 12. oktober da hun hadde vært hos politiet og levert søknaden. Av en eller annen grunn tolker UDI det som hun har jobbet. Men det er altså slik at hun ikke har jobbet hos oss før etter den 12. oktober.

– Er det flaut?

– Skulle gjerne vært saken forut, og hvis jeg har gjort noe feil skal jeg være den første til å beklage det. Nå har hun fått seg en advokat, som skal representere hennes syn og det kan være smart, fordi det ingen som har spurt om det tidligere.

UDI sier til TV 2 at de ikke ønsker å gå inn i enkeltsaker.

Aftenposten har bedt UDI om begrunnelsen for vedtaket og fått følgende svar:

«Utvisningssaken er ikke konkludert. Den aktuelle kvinnen har en tilsvarsfrist som ligger noen uker frem i tid. Spørsmålet om eventuelle reaksjoner overfor vertsfamilien er derfor heller ikke konkludert.»

– Misforståelse

Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg mener saken må dreie seg om en misforståelse fra UDIs side og kritiserer dem for å ikke ha foretatt noen undersøkelser for å kartlegge om hun faktisk har utført oppgaver i perioden før søknaden ble levert.

– Hun forklarer at hun har vært gjest hos familien Kallmyr i påvente av at hun fikk time hos politiet for å levere inn en søknad om oppholdstillatelse. Dette er helt vanlig praksis når au pairer bytter familie.»

– Hvordan kan man vite at hun bare har vært gjest?

– Det er det hun har forklart, og det er det familien Kallmyr har forklart. Jeg kjenner ikke til at det er noen som har sagt noe annet enn at hun har vært gjest hos denne familien, så det må nesten UDI svare for.

Jensen: – Informerte meg i går

Frp-leder Siv Jensen sier hun tar saken til orientering. Hun ble orientert 18 dager at au pairen reiste ut av landet.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går og det tar jeg til orientering. Jeg har stor forståelse for at det er krevende å få hverdagen til å gå opp med fire små barn og to foreldre i full jobb. Men det er selvfølgelig viktig at reglene følges, skriver Jensen i en sms til TV 2.

Jensens statssekretær opplyser til TV 2 at Jensen ikke har mulighet til å stille til intervju om saken i dag eller i morgen.

Solberg: Burde ikke lyttet til byrået

Statsminister Erna Solberg sier saken er uheldig.

NOK EN SAK: Erna Solberg har fått nok en sak på en justisminister fra Frp.
NOK EN SAK: Erna Solberg har fått nok en sak på en justisminister fra Frp. Foto: Gaski, Sunniva Tønsberg

– Jøran har ikke på noe tidspunkt sagt noe til meg som ikke er riktig ut i fra de informasjonene vi har i dag om hva han visste på et gitt tidspunkt. Han har selv sagt at han tar kritikk for at han kanskje ikke skulle lyttet til hva au pair-byrået sa.

– Dette er nok et negativt medieoppslag om en justisminister fra Frp?

– Ja, og vi kunne klart oss uten dette oppslaget, samtidig så må vi passe på at vi også ser på at det fortsatt er en sak om er under klagebehandling, og hvor det ankes i den, så får vi vente å se hva som blir det endelige resultatet på spørsmålet. Men for mitt vedkommende og min tillit, så dreier det seg om Jøran på noe tidspunkt har underslått opplysninger om dette. Det er det ingen ting som tyder på, dette er også saker som han har blitt klar over på et sent tidspunkt.