Pilotene mener de har krav på å beholde sin lønn og ansiennitet når det svensk-britiske selskapet Babcock overtar driften av ambulanseflyene 1. juli i år, skriver Dagbladet.

Pilotene var tidligere ansatt i selskapet Lufttransport, som tapte anbudet om å drive ambulanseflytjenesten videre. Helt siden utfallet av anbudskonkurransen ble klart, har flygerne kjempet for å få beholde sine tidligere arbeidsvilkår. De mener skiftet av arbeidsgiver er å regne som en såkalt virksomhetsoverdragelse, noe som gir dem krav på samme vilkår.

Bemanningskrise

– Målet er å få en endelig rettslig avklaring av hvilke rettigheter en arbeidsgiver har etter en anbudsrunde. Pilotene ønsker å beholde lønnen og ansienniteten de hadde, sier advokat Lars Holo i Arntzen de Besche, som representerer flygerne.

Babcock har ikke akseptert virksomhetsoverdragelse tidligere i prosessen. NHO representerer selskapet i rettstvisten.

I slutten av april i fjor brøt det ut bemanningskrise i luftambulansetjenesten i nord. Striden om lønns- og arbeidsvilkårene de skulle få hos Babcock, gjorde at 13 piloter sluttet. Dette skapte pilotmangel for Lufttransport, som da drev tjenesten.

Utredning

Saken ble løftet opp på politisk nivå, og helseminister Bent Høie (H) ble beskyldt for manglende politisk lederskap av opposisjonen. Stortinget vedtok at regjeringen må utrede om det er bedre med offentlig/ideell drift i luftambulansetjenesten, en utredning Høie har lovet at skal være klar i løpet av denne stortingsperioden.

(©NTB)