Klokken 13 tirsdag gikk medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite inn i sitt møterom for å behandle blant annet to større veiprosjekter.

Det ene er E6 Ulsberg - Melhus i Trøndelag, det andre E18 Langanden - Dørdak i Telemark.

Begge stedene skal det bygges firefelts vei med fartsgrense 110 km/t.

Felles for de begge er at de i følge innstillingen det skulle voteres over, skal delfinansieres med bompenger, i overkant av 10 milliarder kroner.

– Folk skal betale mindre!

Tre av medlemmene i Transportkomiteen representerer Frp, Morten Stordalen, Tor-André Johnsen og Dagfinn Henrik Olsen.

I sin tale til Fremskrittspartiets landsmøte i begynnelsen av mai, sa partileder og finansminister Siv Jensen at «flere bommer skal bort. Folk skal betale mindre»

Men nå må mange betale mer. Hele transportkomiteen, med unntak av SV stemte for prosjektet og bompengefinansieringen på over ti milliarder kroner.

Frp stemte for mer bompenger

– Er du for eller imot bompengefinansiering, Stordalen?

– Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet er imot, som prinsipp, men vi har klart å redusere det betydelig.

– Men hvorfor stemmer dere da for?

Tirsdag stemte Frp for 10 nye bompenge-milliarder

– Jo, det er fordi vi har en avtale med noen regjeringspartier, hvor vi har fått gjennomslag for å redusere bompengeandelen som har gått ned med Fremskrittspartiet i regjering, og ikke opp.

Den eneste som stemte imot bomprosjektene, var SVs Arne Nærva. Han er svært kritisk til regjeringens iver etter å å bygge nye motorveier i store deler av landet, og går langt i å antyde at Fremskrittspartiet i realiteten har gjort seg avhengige av bompengeinntektene.

– 500 milliarder dyrere

– Det som Fremskrittspartiet har gjort, og fått de andre regjeringspartiene med på, er å lage en motorveiplan som skal oppjustere hele standarden på det norske veinettet. Det medfører at dette blir 500 milliarder dyrere frem mot 2050. Det er enorme summer!, sier han oppgitt til TV 2.

– Du tror mange må belage seg på å betale mye bompenger også fremover?

– Ja, det må de regne med.

På Fremskrittspartiets landsmøte i 2017 sa partileder og finansminister Siv Jensen dette i sin tale: «Hundretalls av kilometer med motorvei skal bygges. Vi skal bygge landet med veiprosjekter som har vært etterlengtet i tiår»