Må kjøre gjennom bomringen to (!) ganger for å parkere i garasjen

MAJORSTUEN (TV 2): Beboere i Sørkedalsveien i Oslo føler seg maktesløse i møte med myndighetene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Like ved Majorstuen T-banestasjon ligger Volvat borettslag. Her fronter styreleder Mirko Malavrazic en årelang kamp mellom beboerne og myndighetene – om bomstasjonen som ligger noen meter nedenfor utkjørselen fra borettslagets garasjeanlegg.

Borettslaget ligger utenfor bomringen. Men når beboerne kommer utenbys fra og skal hjem, må de først kjøre inn gjennom bommen, snu, kjøre tilbake og passere den samme bommen en gang til, før de kan svinge inn til garasjeanlegget – som altså ligger utenfor bomringen.

Årsaken er at det er midtdeler i Sørkedalsveien. Det er ikke mulig å krysse veien på «riktig» side av bommen.

Ny ordning

Bomstasjonen er del av den såkalte Osloringen og har stått på samme sted i mange år. I forbindelse med innføring av det nye bomregimet i Oslo 1. juni, blir det imidlertid toveis innkreving i denne bommen.

Kjører man uten bombrikke, må man betale to ganger. Det betyr en kostnad på 62 kroner dersom man kjører dieselbil i rushtiden.

Sameiet Nye Major ligger på samme side av Sørkedalsveien, litt lenger mot sentrum. Her har beboerne det samme problemet, men med motsatt fortegn. De tvinges til å betale bompenger for å kjøre innenfor sonen de faktisk bor.

Om beboerne vil kjøre en tur til sentrum, må de først kjøre ut av bomringen, snu i nærmeste rundkjøring og passere bomstasjonen en gang til.

– Det verste er ikke urettferdigheten, men at politikerne ikke har vist noen forståelse for det 1700 mennesker blir utsatt for. De later som om problemet ikke eksisterer, sier Stein Jacob Frisch, styremedlem i sameiet Nye Major.

Det var bladet Motor som først omtalte bom-problemene i Sørkedalsveien.

INGEN VEI UTENOM BOMMEN: Den sorte prikken viser hvor bomstasjonen står. De røde ringene indikerer henholdsvis utkjøringen fra garasjeanlegget til Volvat borettslag og utkjøringen fra garasjen til Nye Major. Kart: Vegvesen.no
INGEN VEI UTENOM BOMMEN: Den sorte prikken viser hvor bomstasjonen står. De røde ringene indikerer henholdsvis utkjøringen fra garasjeanlegget til Volvat borettslag og utkjøringen fra garasjen til Nye Major. Kart: Vegvesen.no

Gratis fiks

Stein Jacob Frisch forteller om en årelang dialog med Oslos politikere for å prøve å løse bom-floken, og om møter med både Frps Jøran Kallmyr og Venstres Ola Elvestuen den gangen de styrte samferdselspolitikken i Oslo. Så langt har ingenting skjedd.

STARTER TOVEIS INNKREVING: Bomstasjonen i Sørkedalsveien har stått på samme sted i mange år, men nå er den utvidet med toveis innkreving. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
STARTER TOVEIS INNKREVING: Bomstasjonen i Sørkedalsveien har stått på samme sted i mange år, men nå er den utvidet med toveis innkreving. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Beboerne har tidligere foreslått å flytte bomstasjonen et par hundre meter vestover, til den andre siden av rundkjøringen. Men Mirko Malavrazic har kommet opp med et annet forslag som han nå jobber for å få behandlet politisk.

– Vi ber ikke om noen særregel. Dette skal gjelde for alle og vil ikke koste noe å gjennomføre, sier Malavrazic.

Løsningen går ut på å slette betalingen for alle som passerer bommene i begge retninger innenfor et tidsrom på for eksempel fire minutter. Alle passeringer registreres uansett elektronisk, så å gjennomføre tiltaket vil ikke kreve noe mer enn å konfigurere systemet på en litt annen måte.

«Slik funksjonalitet vet vi at allerede eksisterer, da man etter én passering kan passere flere bomstasjoner innenfor én time, uten ytterligere belastning, så det er kun snakk om en konfigurering av systemet», forklarer Malvarazic på nettstedet minsak.no. Her samler han underskrifter for å få saken behandlet politisk.

– Dette rammer ikke bare beboerne, men alle besøkende og kunder som besøker bedriftene her. Her har politikerne en gyllen anledning til å bevise at de ikke er opptatt av å sope inn mest mulig penger. Dersom vår foreslåtte løsning ikke vedtas, viser det at dette handler verken om miljø eller trafikksikkerhet, sier Malavrazic.

Billigere med bombrikke

Sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 har stor forståelse for at beboerne opplever det som urettferdig at de blir tvunget til å passere bomringen uten at de egentlig har behov for det.

Samtidig påpeker han at de slipper billigere unna når den nye ordningen trer i kraft lørdag.

– Det er to grunner til det: for det første halveres taksten hver vei når det innføres toveis innkreving. For det andre økes rabatten med Autopass-avtale fra 10 til 20 prosent 1. juni, sier Rognlien.

Regnestykket blir som følger: Å passere bommen i dag inn mot byen koster 60 kroner med dieselbil i rushtiden. Med Autopass-rabatt på 10 prosent ender man opp på 54 kroner.

Fra og med 1. juni koster en passering med dieselbil 31 kroner hver vei i rushtiden. Kjører du inn og ut av byen, blir prisen 62 kroner minus 20 prosent Autopass-rabatt, altså 49,60 kroner.

Men om du passerer to ganger i løpet av en time, slipper du unna med å betale én gang. Prisen for å svinge ut av ringen og så inn igjen blir altså 24,80 med rabatt, kontra 54 kroner i dag.

Anbefaler avtale

Regnestykkene forutsetter at man har bombrikke og Autopass-avtale. Terje Rognliens klare oppfordring er å skaffe seg bombrikke om man ikke allerede har det.

– Om du får feriegjester med bil, så be dem også om å skaffe seg Autopass-avtale. Å kjøre gjennom fire-fem bommer uten avtale kan bli en kostbar kjøretur, sier Rognlien.

– Beboerne i Sørkedalsveien mener problemet kunne vært løst om bommen ble flyttet til den andre siden av rundkjøringen. Har dette vært vurdert?

– Ja, det har vi vurdert siden 2007. Men om vi flytter bommen dit, flytter vi bare problemet. Det er andre som vil få den samme belastningen.

Rognlien sier det også har vært vurdert å åpne midtrabatten for å unngå den unødvendige bompasseringen, men det ønsker man ikke å gjøre av hensyn til trafikksikkerheten.

– Kan det være aktuelt å slette «dobbeltpasseringer», slik beboerne foreslår?

– Det er veldig streng praksis rundt dette i Vegdirektoratet, som administrerer regelverket.

– Føler ingen glede

– Forstår du at det oppleves urettferdig at man må betale bompenger når man bor innenfor bomringen og skal ta en kjøretur innenfor bomringen?

– Det har jeg stor forståelse for. Samtidig håper jeg beboerne har forståelse for at det er vanskelig å finne perfekte bomplasseringer. Vi har gjort så godt vi kunne, og så er det dessverre noen som kan oppleve det som urettferdig.

Mirko Malavrazic synes ikke han og naboene har noen grunn til å være glad for at bom-belastningen blir lavere for de som har bombrikke og Autopass-avtale.

– Det er vanskelig å føle glede over å bli avkrevd et mindre beløp urettmessig enn et større. Ethvert beløp over null kroner skal ikke finne sted. Det er ikke mer logisk at vi som bor utenfor bomringen skal betale for å kjøre utenfor bomringen enn at folk i Drammen skal betale for Oslo-ringen, sier Malavrazic.

Han tror bompengesaken vil påvirke høstens valg og synes det er synd at ensakspartier nå får så stor oppslutning i ulike målinger.

– Det tyder på at demokratiet har sviktet underveis, sier han.