Jordmor raser mot Høie og Solberg: – Flaks at det går bra

Lene Bachmann er jordmor og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. Nå er hun lei av at bekymringene til jordmødrene ikke blir tatt på alvor.

Tilbakemeldinger fra jordmødre som gruer seg til å gå på jobb, som sier jobben oppleves som tung, og at de går hjem med en følelse av at det de driver med er uforsvarlig, har nærmest blitt en vane for Lene Bachmann.

Hun er tillitsvalgt for jordmødrene ved Oslo universitetssykehus, og jobber selv som jordmor ved fødeavdelingen på Ullevål.

– Alvorlig bekymret

Bachmann forteller at hun har merket en klar endring de siste årene, og nå er hun alvorlig bekymret.

– Hverdagen oppleves veldig hektisk. Det er hyggelig, men innimellom er det også på grensen til uforsvarlig det vi driver med, fordi vi ikke er nok personell til å følge opp de arbeidsoppgavene vi har blitt pålagt, sier hun.

SÅRT: Lene Bachmann sier det oppleves sårt å føle på en utilstrekkelighet over pasientene.
SÅRT: Lene Bachmann sier det oppleves sårt å føle på en utilstrekkelighet over pasientene. Foto: Mari Linge Five / TV 2

At situasjonen tidvis oppleves som uforsvarlig skyldes ifølge Bachmann at arbeidspresset og mengden er større enn det de har hender til å takle.

– Det oppleves som veldig frustrerende. Jeg får tilbakemeldinger fra medlemmene i jordmorforeningen om at det noen ganger er flaks at det går bra, og slik kan vi ikke ha det på Norges største fødeavdeling, sier hun.

Fatale konsekvenser

Hovedproblemet jordmoren peker på, er for lav grunnbemanning året rundt. Bachmann sier de er avhengig av flere folk, slik at de kan sikre en trygg og god fødselomsorg.

– Vi er redd for at det kan få fatale konsekvenser. En ting er den dårlig følelsen vi sitter med, og at kollegene mine finner seg andre jobber, men det er selvfølgelig pasienten det er verst for, sier hun.

Bachmann forteller at det oppleves veldig sårt å føle på en utilstrekkelighet overfor pasientene.

– Man blir også litt sinna, fordi man vet at denne følelsen kunne vært unngått, dersom vi hadde fått flere stillinger til å fordele jobben, sier hun.

– Barnslig svar

Kari Elisabeth Kaski i SV uttalte i et intervju med TV 2 at hun mener vi har en helseminister som ikke tar situasjonen på alvor, og som ikke lytter til jordmødrene.

TRAVELT: Sommeren er rett rundt hjørnet, og jordmødrene går inn i en svært travel periode.
TRAVELT: Sommeren er rett rundt hjørnet, og jordmødrene går inn i en svært travel periode. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Det er en oppfatning Lene Bachmann kjenner seg igjen i.

– Vi er mest fortvilet over at når vi gjør helseministeren oppmerksom på hvor alvorlig det står til, så svarer han barnslig at man bare må stenge avdelingen hvis det drives uforsvarlig. Det er et billig svar av en helseminister når vi prøver å fortelle at vi trenger flere midler slik at vi kan drive forsvarlig, sier hun.

At Bachmann kaller svaret til Høie under spørretimen for «barnslig» og «billig» overrasker helseministeren.

– Jeg regner med at hun forstår betydningen av å bruke det ordet i helsetjenesten. Vi skal ikke ha uforsvarlige tilbud, da må det i så fall stenges til det er forsvarlig, sier Høie til TV 2.

Kritisk

Jordmoren mener de i lang tid har prøvd å si fra om hvordan situasjonen ved fødeavdelingen er, og at det nå har blitt så alvorlig at det til tider er på grensen til uforsvarlig det de driver med.

Bent Høie er imidlertid svært kritisk til bruken av begrepet.

– Det er ikke et ord man kan bruke i kamp om ressurser eller interne diskusjoner om hvor mange penger eller ansatte man har. Det er et ord man bruker hvis et tilbud er så dårlig at det er fare for pasienten. Jeg håper ikke våre ansatte og tillitsvalgte begynner å bruke ordet uforsvarlig i interne diskusjoner, for da svekker man betydningen, og det kan gå utover pasientsikkerheten, sier helseministeren.

Oppfordring

Jordmoren mener det er lenge siden fødeavdelingen ved Ullevål har fått bevilget midler til nye stillinger. Hun har har derfor en klar oppfordring til både helseministeren og statsminister Erna Solberg.

– Hvis Erna Solberg og Bent Høie vil at norske kvinner skal føde flere barn, så må de ta bekymringene våre på alvor. De innfører kvalitetskrav og ønsker om flere barn, men da må de sørge for at vi har en pengesekk som gjør at vi kan ta de imot på en forsvarlig måte, sier Bachmann.

Høie selv sier at de bevilger mer penger til sykehusene hvert år.

– Det er de enkelte sykehusene som bestemmer hvilke avdelinger som skal få økte ressurser. Det er ikke noe som detaljstyres hverken fra stortinget eller regjeringen, slår helseministeren fast.