FERIEPENGER: De dyrebare feriepengene er for mange en viktig faktor for å komme seg gjennom sommeren.
FERIEPENGER: De dyrebare feriepengene er for mange en viktig faktor for å komme seg gjennom sommeren. Foto: TV 2

Så mye får du i feriepenger

Du kan selv regne ut hvor mye du kommer til å få.

Sommerferien nærmer seg, som for mange også betyr at feriepengene nærmer seg konto.

Enkelte har allerede fått beskjed om hvor mye de mottar. For de fleste er det fortsatt en liten stund til.

Om du er en av dem som enda ikke har fått vite det fra arbeidsgiver, kan du allerede nå likevel finne ut hvor mye du kommer til å få.

Feriepengegrunnlag

En ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Feriepenger eksisterer slik at man skal ha noe å rutte med i feriene.

I ferieloven skilles det mellom feriefritid og feriepenger, skriver Finans Norge.

Mens arbeidstakere uansett har krav på feriefritid, avhenger feriepengene av hvor mye man tjente året før. Dette innebærer utbetalinger fra arbeidsgiver som lønn, foreldrepenger, sykepenger og svangerskapspenger.

Feriepenger utbetales for opptil 48 dager med sykepenger fra NAV. Får du foreldrepenger fra NAV, vil du få feriepenger for 12 uker ved full sats og 15 uker ved 80 prosent, skriver Delta.

Det er ikke alle utbetalinger som bidrar til opptjening av feriepenger, og derfor er feriepengegrunnlaget gjerne litt lavere enn den totale lønnen.

Nøkkelen til å få rede på hva du skal motta av feriepenger finner du på lønnsslippen fra desember, under posten «feriepengegrunnlag».

Ferieukene bestemmer

Tallet du finner på fjorårets lønnsslipp kan du bruke til å regne ut hvor mye feriepenger du kommer til å få i år. Utregningen avhenger av hvor mange ferieuker du har rett på.

Dersom du har rett på fire ferieuker, vil du i år motta 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Mange har imidlertid rett på fem ferieuker – da mottar du 12 prosent.

For personer over 60 år er tallene litt høyere. Med fire ukers ferie får du 12,5 prosent, mens du med fem ukers ferie får 14,3 prosent.

Om du fullstendig har glemt hvordan du regner prosent, blir dette regnestykket om du tar utgangspunkt i 12 prosent: Feriepengegrunnlag x 0,12.

Utregning

Når feriepenger regnes ut tar man utgangspunkt i at en uke består av seks virkedager, fordi lørdag telles som virkedag. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned.

DNB har tidligere laget et eksempel for utregning av feriepenger om du har fem ukers ferie:

Eksempel

Med fem ukers ferie har du rett på 30 virkedagers ferie (5 uker* 6 virkedager = 30). Du må derfor trekkes fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger.

Har du fem ukers ferie blir feriepenger beregnet slik:

Brutto månedslønn 2019 + (Feriepengegrunnlag 2018 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2019 / 26 virkedager) x 30 virkedager.

Har du fem ukers ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2018 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger.