Bompenge-drama: – Nå rakner det over hele landet

NEDRE EIKER (TV 2): I dagens kommunestyre i Nedre Eiker ble det flertall for å vrake bompengeprosjektet og Buskerudbypakke 2. Nå skal trolig alt forhandles på nytt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bompenger har rystet norsk politikk i startfasen av valgkampen, og nå settes milliard-prosjektet i Buskerud på vent.

Ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye (Ap) var bekymret før møtestart.

– Det er høyst usikkert før dagens møte. Rådmannen har foreslått å utsette saken til etter valget. Frp har foreslått at vi skal vrake hele pakken, så det spennende nå er hva Høyre sier, sa Bye til TV 2.

Sammen med Senterpartiet, en uavhengig representant og Frp, fikk Høyre flertall for å skrote avtalen.

Ordføreren var skuffet etter avstemningen.

– Det er trist. Man vraket muligheten til å bygge ut Drammen. Det hjelper ikke med nei-vedtak når man skal drive utviklingen.

Han krever nå at staten tar en større del av pakken.

– Staten må dekke mye mer av veiprosjektene og kollektivtrafikken, sier Bye til TV 2.

Sprudlevann

Det var til tider ampert i kommunestyret i Nedre Eiker.

Da det nærmet seg avstemning, stod gruppeleder for Frp i Buskerud fylkesting, Lavrans Kierulf, klar med cider.

Ordføreren ba Kierulf forlate lokalet.

– Du tar med deg den flasken og går ut. Jeg vil som ordfører ikke ha noe av dette!

– Jeg kan stå med den i hånda, svarte Kierulf.

– Orden skal vi ha i denne sal. Det hører ikke hjemme, avsluttet en tydelig opprørt ordfører.

Frps Kristin Løvås Gjerde og faren Knut Gjerde argumenterte imot Buskerudbypakke 2, og feiret på gangen da kommunestyret tok pause.

– Bompengesystemet er i ferd med å knekke. Nå rakner det over hele landet, sa Knut Gjerde.

FEIRET: Frp hadde med cider for å feire vedtaket.
FEIRET: Frp hadde med cider for å feire vedtaket.

Høyre på vippen

I Drammensregionen er Buskerudbypakke 2 fremforhandlet mellom kommuner, fylke og statlige etater. Størstedelen skal finansieres av bilister gjennom en ny bomring i Drammen.

Høyre i Nedre Eiker har bestemt seg for å stemme imot bypakken, opplyste Tor Tveter (H) til TV 2 før møtet.

– Pakken er blitt mer og mer usosial. Det må nye vurderinger til, sier Tveter til TV 2 etter avstemningen.

Han pekte på at det er blitt varslet at det må kuttes i pakken. Høyre har hele veien støttet prosjektet.

Tveter legger heller ikke skjul på at protestene mot nye bommer har hatt betydning.

– Nå må vi finne nye løsninger etter dagens møte. Det blir det nye kommunestyret sitt problem. Det er altfor mye usikkerhet. Det er heller ikke til å legge skjul på at 30.000 underskrifter har betydning, og må ta noen signaler. Bypakkene har gått over alle støvleskaft.

  • Busstilbudet nær dobles og styrkes i alle kommunene.
  • Det nye busstilbudet trappes opp før bommene settes i gang.
  • Lavere billettpriser – det er satt av inntil 700 mill kr til lavere billettpriser / enda bedre busstilbud
  • En rekke tiltak som skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig
  • Storsatsing på innfartsparkeringer og styrking av kollektivknutepunkt
  • Storsatsing på sykkel – sammenhengende sykkelvegnett

Veiprosjekter:

Ny Svelvikvei

Nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134

Nytt løp i Strømsåstunnelen

Ny Holmenbru

Ny Landfalløybru

Ny Mjøndalsbru

Det er andre gang saken er til behandling i kommunestyret i Nedre Eiker. Første gang ble avstemningen stoppet på grunn av manglende utredning.

KrFs Turid Solberg Thomassen var opprørt over Høyre

– Alt blir satt på vent. Det vi får er dårligere vilkår for byutvikling, miljø og levekår for folk flest, sa Thomassen og anklaget Høyre for populisme.

Bompenger

I april varslet Høyres ordførerkandidat i Drammen, Fredrik A. Haaning, at Høyres listetopper ikke lenger vil stå bak byvekstavtalen med tiltak verdt over 14 milliarder kroner.

9,4 milliarder skal finansieres fra bompenger. Pengene skal blant annet brukes til hyppigere bussavganger og større veiprosjekter, blant annet et nytt løp i Strømsåstunnelen.

– Vi mener det er helt utelukket å akseptere en bypakke med tilhørende bompengefinansiering når nesten hele regningen oversendes bilistene uten vesentlige bidrag fra staten, skrev Drammen Høyre i en pressemelding.

Behandles i Stortinget

Ifølge Haaning vil et flertall mot bypakken i Nedre Eiker bety at dagens bypakke må forhandles på nytt.

– Nå er det sånn at hele Buskerudbypakke er avhengig av enighet i dagens fire kommuner og fylkestinget. Hvis en av partene sier de ikke er med lenger, så faller pakken, sier Haaning til TV 2.

Han sier saken tidligst skulle opp i Stortinget i november.

– I og med at saken tidligst vil bli behandlet i november, betyr det ingenting om den stoppes nå eller senere. Vi har sett at det i nye Drammen bystyre ikke har noen støtte slik den foreligger.

Det vil nå bli nye forhandlinger om finansieringen av alle samferdselsprosjektene i Drammens-regionen, ifølge Haaning.

– Vi har en ny strukturell situasjon etter valget, det blir Viken fylkesting som er den ene parten og nye Drammen (som slås sammen med Nedre Eiker og Svelvik i dagens Vestfold), Øvre Eiker, Lier, som er de andre partene. Vi får en reduksjon fra fire kommuner til tre kommuner, og nå vil dette avhenge av den politiske situasjonen etter valget.