Vi betaler stadig mer bompenger og tallet øker selv om det er innført nye rabattordninger og stadig flere kjøper elbil.

Tall fra Vegvesenet viser at vi i 2018 betalte 11 milliarder kroner, mot 10,2 milliarder året før. I 2019 er det estimert at vi totalt skal betale 13 milliarder kroner i bompenger.

Det finnes nå 62 bompengeprosjekter på vei og ferje rundt omkring i landet.

Underfinansiert

Noen av bompengeprosjektene går ikke så bra som forutsatt i budsjettene. Det byr på problemer for regionens vekstplaner, noe som gjør at de ønsker å øke prisene eller utvide bompengetidene.

Det ble i forrige uke klart at Oslopakke 3 regner med å få inn 1,5 til 2 milliarder mindre i bompenger enn det som var forventet i løpet av de neste fire årene. På Nord-Jæren er inntektene nesten halvparten av det de regnet med, skriver Stavanger Aftenblad.

Får ikke øke prisene

Dette setter nå regjeringen en stopper for. Reduserte bompengeinntekter i byene skal ikke håndteres ved å øke prisene for bilistene, har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bestemt

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, sier Dale i en pressemelding.

Bompengepakker inneholder en portefølje av ulike samferdselsprosjekter som finansieres med statlige, og i få tilfeller lokale bidrag, i tillegg til bompenger.

Må kutte i prosjekter

– Når det oppstår en ubalanse mellom inntektene og kostnadene i de lokalt vedtatte bompengepakkene, har vi sett tilfeller der man lokalt har ønsket å enten øke bompengesatsene eller utvide bompengeperioden, sier Dale.

Det blir altså ikke aktuelt å øke bompengene i slike situasjoner.

Finansminister og partileder i Frp Siv Jensen.
Finansminister og partileder i Frp Siv Jensen. Foto: Ole Ber-Rusen/NTB Scanpix

– Vi strammer nå inn på adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres.

Jensen kaller inn til møte

Til VG sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen at hun kaller regjeringens partiledere inn til et møte for å diskutere mulige kortsiktige og langsiktige løsninger. Hun mener stat og kommune må betale mer for å skjerme bilistene.

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier Jensen til VG.