Tre politiansatte satt til å observere grise-film som gikk 24 timer i døgnet

Et notat politiet nektet TV 2 innsyn i, avslører ressursbruken da de satt opp hysj-kamera i Elverumskogene for å finne ut hvem som hadde lagt ut en død gris på et reveåte. Politiet vil ikke kommentere saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er en helt utrolig pengebruk. Vi har brukt en avlivet gris på åte når vi jakter rev og det er fullt lovlig. Og så bruker politiet slike ressurser for å kameraovervåke oss, sier revejeger Terje Carlsson til TV 2.

Hemmelig oppdrag

Tre ansatte ved Innlandet politidistrikt fikk et spesielt oppdrag høsten 2017. De skulle observere og vurdere opptak fra et kamera som var satt ut i skogen for å overvåke et reveåte, der det lå en død gris. Kameraet gikk 24 timer i døgnet i rundt en måned.

I tillegg jobbet politiadvokat, Henning Klauseie med saken. Og mannskaper fra Økokrim i Oslo kjørte leiebil langt inn i skogene for å plassere ut det avanserte direktekameraet.

Elverum Politistasjon. Foto: Olav Wold
Elverum Politistasjon. Foto: Olav Wold

Politiets mål var å identifisere personene som la ut gris på åte, noe de mente var ulovlig, fremgår det av dokumentene TV 2 har fått innsyn i.

Skogeieren og revejegeren, som selv oppdaget direktekameraet, føler seg mistenkeliggjort og mener politiet egentlig var ute etter å ta noen som skjøt ulv, ulovlig. De finner det vanskelig å tro at politiet har brukt så mye ressurser på grunn av en avlivet gris på åte. Økokrim har avvist at overvåkingen handlet om ulovlig ulvejakt.

Advokat Jostein Løken, som representerer de som ble overvåket, mener politiet kan ha brutt loven.

– Loven er brutt dersom det som er oppgitt som premiss for overvåkingen er uriktig, sier han.

Nektet å gi innsyn

Politiet nektet TV 2 og grunneieren innsyn i begjæringen om kameraovervåkning og rettens beslutning. Men Statsadvokaten overkjørte politiet og ga innsyn. Også i underliggende saksdokumenter. Det er i et av disse det framkommer opplysninger om politiets ressursbruk.

I notatet, som er vedlagt en rettsanmodning om ytterligere overvåkning av reveåte, er navnet på politifolkene som har jobbet med saken sladdet. Det vises til et møte de deltok i om status i saken.

– De tre første har hatt som oppgave å monitorere og vurdere det materialet som sikres ved den skjulte overvåkningen, skriver politiadvokat Henning Klauseie.

Politiadvokat Henning Klauseie ønsker vil ikke kommentere saken. Foto: Olav Wold
Politiadvokat Henning Klauseie ønsker vil ikke kommentere saken. Foto: Olav Wold

Monitorere betyr observere, holde under kontinuerlig oppsikt (via monitor), ifølge Det Norske Akademis ordbok.

Det har ikke vært mulig for TV 2 å få ytterligere opplysninger om tidsbruk og organisering av arbeidet til de tre politifolkene med å observere direkte-filmen. For politiet vil ikke svare på spørsmål.

De som ble overvåket mener notatet viser at ressursbruken har vært omfattende.

– Dette er misbruk av politiressurser. De har brukt mye penger på ingenting, sier skogeier Per Tore Indset.

– Tenk på alle timene de har brukt på å se gjennom materialet og hva denne saken har kostet. De har også brukt leiebil og tid på å montere opp utstyret langt inne i skogen, sier revejeger Terje Carlson.

Politiet fikk sin første tillatelse til skjult overvåking i fire uker 17. august. Så ba de retten om overvåking i ytterligere fire uker, 13. september. Revejeger Terje Carlsson mener han oppdaget kameraet rundt 16 september. Dette innebærer at overvåkingen har pågått i rundt en måned.

Politijurist Henning Klauseie har i en tekstmelding til TV 2 gikk beskjed om at han ikke ønsker å svare på spørsmål om de frigitte dokumentene.

– Hvis det gjelder kamera-sak har jeg ingen ytterligere kommentar enn det som jeg allerede har gitt, skriver han til TV 2.

TV 2 har også sendt ham en mail med en spørsmål, også om ressursbruken, som ikke er besvart.

Utstyret de fant over reveåte
Utstyret de fant over reveåte

Økokrim ønsker heller ikke å svare på spørsmål. De opplyser at de vanligvis ikke kommenterer saker der de har gitt bistand til lokalt politi og viser til Innlandet Politidistrikt.

Avslørte overvåkerne

TV 2 fortalte i mars historien om revejegeren og grunneieren ved Elverum som plutselig oppdaget at et kamera var montert over åteplassen der de jakter rev. Det viste seg at kameraet var satt ut av Økokrim. Og forklaringen deres var at det forelå mistanke om utlegging av en død gris som åte, noe de mente var straffbart etter Matloven.

Grunneieren sier han fikk muntlig bekreftelse fra Mattilsynet om at det er greit å bruke avlivet gris som åte. I etterkant av overvåkningen har de også fått det skriftlig. Han mener den eneste grunnen til at kameraet ble satt opp var mistanke om ulovlig ulvejakt. For åteplassen ligger i Strandbygda, der politiet drev intensiv etterforskning under den store ulvesaken i 2014.

Men dette har Økokrim-leder, Tarjei Istad, benektet.

Dette viste overvåkningsfilmen

I notatet tingretten fikk tilsendt om ressursene som er brukt framholder politiet også at de har observert flere personer og biler som er fremme ved åtet i overvåkigsfilmen.

– Det er observert påfyll av formentlig åte ved hjelp av plastbøtter. Innholdet er ikke verifisert ved egne undersøkelser. Det har ikke vært mulig med sikkerhet å identifisere de personer som har vært ved åtet, særlig da bildene ved flere anledninger er sikret på tidspunkt det har vært sjenerende motlys fra sola, skriver politiadvokaten.

Her viser Terje Carlsson hvordan han jakter rev fra jaktboden ved åteplassen. Foto: Olav Wold
Her viser Terje Carlsson hvordan han jakter rev fra jaktboden ved åteplassen. Foto: Olav Wold

Hvorfor politiet ikke undersøkte kjøttet de mente kunne spre sykdom til viltet har ikke TV 2 fått noe svar på.

Tingretten la vekt på notatet (dok. 07) da den for andre gang ga tillatelse til overvåking. Slik at det tilsammen ble åpnet for at politiet kunne bruke det skjulte kameraet i to måneder. Dette betyr at retten to ganger har gitt maksimal tid for kameraovervåking, fire uker på grunn av en død gris på et reveåte.

– Etter rettens vurdering er mistankegrunnlaget styrket siden rettens beslutning av 17.08.2017. Retten viser her til opplysningene i dok. 07, skriver dommerfullmektigen som behandlet saken.

Revejegeren og skogeieren insipiserer åte. Foto: Olav T. Hustad Wod
Revejegeren og skogeieren insipiserer åte. Foto: Olav T. Hustad Wod

I begjæringene fra politiet legges det til grunn at utlegging av død gris som åte er ulovlig og har en strafferamme på over seks måneders fengsel. Og politiet hevdet at den eneste måten å finne ut hvem som benytter åte er kameraovervåkning. I tingrettsbeslutningene, som også er frigitt av statsadvokaten, legges politiets argumenter til grunn.

Advokat Jostein Løken undersøker nå saken for skogeeieren og revejegeren. Han mener overvåkingen kan være ulovlig.

– Vi prøver å finne fram til sannheten. Det er jo slik at et antall mennesker mener politiets begrunnelse er uriktig. Den er ikke sann. Den er søkt. Og derfor må vi prøve å finne ut hva som er den egentlige sannhet bak denne overvåkingen, sier han.

– Vi forsøker nå å få tilgang til alle dokumentene i saken. Også rapporter TV 2 og partene ikke har fått utlevert.

– Hva tenker du om at det er brukt tre politiansatte bare for å monitorere filmen fra griseåte som gikk 24 timer i døgnet i rundt en måned?

Advokat Jostein Løken driver nå undersøkelser av griseovervåkingen. Foto: Olav Wold
Advokat Jostein Løken driver nå undersøkelser av griseovervåkingen. Foto: Olav Wold

– Det er kanskje en av grunnene til at mange nå oppfatter politiets begrunnelse som søkt. De mener den er uriktig og at begrunnelsen for overvåkingen var en helt annen enn det som har kommet fram.

Han sier at loven er brutt dersom det politiet har oppgitt som premiss for overvåkingen, er uriktig.

– Det kan også være straffbart om man har gitt uriktige opplysninger. Hvis det er begått ulovligheter hos politiet så er det nærmest vår plikt å anmelde dette til spesialenheten. Men vi tør ikke ta stilling til dette før vi har undersøkt saken grundig, avslutter Jostein Løken.