debatt på stortinget:

Loven for boligsalg kan endres drastisk – bransjen svært kritisk

I dag skal Stortinget diskutere endringer i avhendingsloven. En ny lov kan ha store konsekvenser for reglene ved salg og kjøp av bolig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 9. mai leverte Stortingets kommunal- og forvaltningskomité sin innstilling til regjeringens forslag til endringer i avhendingsloven.

Avhendingsloven regulerer reglene for kjøp og salg av bolig.

Boligmarkedet har lenge vært kilde til mange konflikter mellom selger og kjøper, og regjeringen ønsker derfor å innføre en mer tydelig lov.

Dette er blant annet for å slippe at konflikter om bolig unødvendig havner i retten.

«Som den er» forsvinner

Det er særlig konflikter knyttet til skjulte eller uventede mangler og skader ved boligen regjeringen vil få bukt med.

Derfor foreslår regjeringen at selgere ikke lenger skal kunne selge boligen «som den er», eller ta tilsvarende forbehold.

«Endringene er ment å gi selgere kontraktsrettslige insentiver til å legge frem all informasjon om boligen og til å fremlegge tilstandsrapport ved boligsalg i forbrukerforhold», heter det i justisdepartementets forslag.

Regjeringen mener det med dagens lovverk er en rettslig fordel for selgeren å vite minst mulig om boligen, siden boligen da kan selges til kunstig høy pris uten å bli ansvarlig for brudd på opplysningsplikten.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge er sterkt kritisk til regjeringens forslag. Han mener regjeringspartiene «ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje».

– Å fjerne anledningen til å selge en bolig «som den er» er en kraftig innskrenking av avtalefriheten for norske forbrukere. Det er en svært inngripende regulering, som vil få vidtrekkende konsekvenser i det norske boligmarkedet, sier Dreyer.

KRITISK: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge er ikke fornøyd med kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
KRITISK: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge er ikke fornøyd med kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Selger må dekke flere mangler

I innstillingen går regjeringen også inn for å redusere minsteterskelen for egenandel ved mangler ved boligen. Denne grensen foreslås å settes til 10.000 kroner.

I praksis betyr dette at selgeren blir ansvarlig for å betale for mangler som koster mer enn 10.000 kroner å fikse.

– Vi er kritiske til at man velger en svært lav minsteterskel for mangelskrav. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Forbundet har foreslått en justering av minsteterskelen, som de mener ville balansert kjøpers og selgers interesser på en bedre måte.

– Vi registrerer at man ser at det kan bli behov for å justere grensen på et senere tidspunkt. Det hadde vært klokere å innstille på en enkel justering nå, i stedet for å eksperimentere med en så lav minsteterskel, sier Geving.

Strengere takstkrav

Regjeringen foreslo i utgangspunktet at ethvert arealavvik innendørs som hovedregel skal anses som en mangel. Dette er fordi de mener utviklingen i måleutstyr og målemetoder tilsier at det ikke skal kunne gjøres nevneverdig feil.

I komiteens innstilling er dette forslaget justert, slik at man i stedet skal ha et slingringsmonn for arealavvik på to prosent av boligens areal og minimum én kvadratmeter.

DELVIS FORNØYD: Administrerende direktør Carl O. Geving er tilfreds med noen deler av lovforslaget, og kritisk til andre deler. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
DELVIS FORNØYD: Administrerende direktør Carl O. Geving er tilfreds med noen deler av lovforslaget, og kritisk til andre deler. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi er svært tilfreds med at regelen om arealavvik blir justert, slik vi argumenterte for i stortingshøringen. Med dette slingringsmonnet vil vi unngå en lang rekke unødige konflikter, som ville blitt resultatet av Justisdepartementets forslag, sier Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund er også fornøyd med at det legges opp til en grundig prosess med regulering av krav til kompetanse for takstmenn og krav til innhold i tilstandsrapporter.

– Det er viktig at vi nå bruker tid på å utvikle høy kompetanse og kapasitet i takstbransjen, slik at forbrukerne kan få tilgang på tilstandsrapporter av en kvalitet som avdekker de vanligste feil og mangler ved brukte boliger, sier Geving.

– Skaper usikkerhet

Det er Høyre, Frp og KrF som i hovedsak støtter punktene i lovforslaget, med unntak av det opprinnelige forslaget om arealavvik, som er justert. Ifølge Eiendom Norge regulerer avhendingsloven over 100.000 transaksjoner i det norske boligmarkedet hvert år.

– Med et så omfattende virkeområde kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget, sier Dreyer, og fortsetter:

– Regjeringen og de borgerlige partiene skaper stor usikkerhet om den norske boligmodellen, boligmarkedet og det viktigste nordmenn eier og har, nemlig vårt eget hjem, når de ikke utreder forslagene sine skikkelig.

Opposisjonen i komiteen, som inkluderer Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, er i likhet med Eiendom Norge imot deler av lovforslaget. Dreyer mener det også har vært motstand internt i de borgerlige partiene.

– Regjeringen har kun tre stemmer overvekt i Stortinget og vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å stemme i tråd med deres overbevisning, og ikke i tråd med partipisken, sier Dreyer.