REAGERER: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV), her avbildet i 2017, var til stede under fremleggelsen av rapporten mandag.
REAGERER: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV), her avbildet i 2017, var til stede under fremleggelsen av rapporten mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny rapport: Sterk vekst i vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen

TIURLEIKEN SKOLE (TV 2): Skolene i Oslo hadde en bekymringsfull økning i antall «alvorlige hendelser» i fjor, slår Utdanningsetaten fast.

Rapporten viser at til sammen 1.383 ansatte ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. Det utgjør 8,8 prosent av alle ansatte.

For 2017 var tallet 1.164 ansatte, tilsvarende 7,6 prosent.

– Så langt har vi ikke greid å få en nedgang i antall hendelser mot ansatte, slår utdanningsdirektør Karin Andersen fast.

En reell økning

Utdanningsetaten mener at økningen i antall «svært alvorlige hendelser», fra 201 i 2017 til 340 i fjor, blant annet skyldes en økt bevissthet rundt innrapportering av hendelsene. Økningen er likevel reell, ifølge rapporten.

– Først og fremst skal vi jobbe med relasjoner og læringsmiljøet, slik at skolen blir et så trygt og godt sted for alle, sier Andersen.

Rapporten gjelder alle barne-, ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Den handler i all hovedsak om vold og trusler mot lærere. Kun en liten del av den berører hendelsene som skjer mellom elevene.

Et flertall av elevene som utfører vold eller trusler, er mellom 6 og 12 år gamle. De fleste av dem er gutter.

– Vi må være åpne og ærlige også om problemene våre for å løse dem, sier byråd for skole Inga Marte Thorkildsen (SV).

Underrapportering

Hovedverneombud Einar Osnes i Oslo-skolen sier tallene må tas på alvor. Samtidig påpeker han at det trolig er mye underrapportering.

Flere skoler har ikke meldt inn en eneste hendelse for året som gikk.

– Det skal jeg ta opp med Utdanningsetaten, så vi får fulgt opp de skolene som ikke melder inn, sier han.

Osnes påpeker at mange av de nesten 1.400 lærerne som har blitt utsatt for trusler, blir sykemeldt etter hendelsene.

– Det fører til stor slitasje over tid etter alvorlige hendelser. Mange får ikke oppfølging, sier han.

Av alle hendelsene som ble innmeldt i 2018, ble 26 anmeldt til politiet. To av hendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet.