MYE OPPMERKSOMHET: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt har uke etter uke måttet oppdatere pressen på siste nytt i saken. Stort sett har det vært lite fremdrift å melde om.
MYE OPPMERKSOMHET: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt har uke etter uke måttet oppdatere pressen på siste nytt i saken. Stort sett har det vært lite fremdrift å melde om. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politiet ber om 18 millioner kroner til etterforskning av Lørenskog-forsvinningen

Øst politidistrikt ba 28. mars om 18 millioner kroner fra Politidirektoratet til å finansiere etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog.

Siden 31. oktober i fjor har politidistriktet med hjelp fra særorganer og nasjonale bistandsressurser etterforsket forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen (69).

«Det er fortsatt bistand fra Kripos, Økokrim og de nasjonale bistandsressursene i saken. Saken etterforskes både nasjonalt og internasjonalt», skriver politidistriktet i søknaden.

Søknaden til Politidirektoratet (POD) er kjent fra tidligere, men TV 2 har nå fått innsyn i en sladdet versjon av den.

Politimester Jon Steven Hasseldal skriver i søknaden at kostnadene som knyttes til saken, i all vesentlighet vil bli belastet i 2019, selv om etterforskningen begynte i fjor.

Fakta om saken

  • Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (69) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018.
  • Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (68) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.
  • Først onsdag 9. januar, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse.
  • Det er så langt ikke kommet tegn på at hun er i live, og heller ikke det motsatte. Politiet vet ikke om hun blir holdt skjult i Norge eller utlandet.
  • Det er fremmet krav om løsepenger i kryptovaluta og framsatt grove trusler i et brev etterlatt av gjerningspersonene. De krever 9 millioner euro i monero, en kryptovaluta det skal være svært vanskelig å spore.
  • Politiet tror de har å gjøre med profesjonelle aktører.
  • Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. Politiet har så langt fått inn over 1.600 tips i saken.

Negative konsekvenser

«Sakens omfang har skapt betydelige utfordringer for den øvrige straffesaksbehandlingen. Vi har i stor grad greid å skjerme ressurser til etterforskning av vold og sedelighetssaker. Styringen av ressurser har imidlertid fått negative konsekvenser for øvrig etterforskning», skriver Hasseldal.

Ifølge politidistriktets egne tall hadde saken frem til 12. mars ført til en merkostnad på 9.204.920 kroner.

– Hva vil det få å si dersom dere ikke får bistand til finansieringen?

– Det vil være krevende for oss. Da må vi kutte i ting som allerede er skåret til beinet, sier Hasseldal til TV 2.

– Regner dere med å få støtte?

– Ja, det håper jeg i hvert fall. Det er uttrykt forståelse for at vi sender søknaden, så får vi bare vente på svaret, sier han.

Kontinuerlig vurering

Prognosen for forbruk i 2019 viser at saken trolig vil koste 15.071.000 kroner fra januar til juni.

«Med bakgrunn i redegjørelsen over ber vi om bistand til finansiering av merutgiftene for 2018 med kroner 3.000.000 og estimerte merutgifter for perioden januar til og med juni 2019 med kroner 15.000.000 – totalt kroner 18.000.000», skriver distriktet.

POLITIMESTER: Jon Steven Hasseldal, Øst politidistrikt.
POLITIMESTER: Jon Steven Hasseldal, Øst politidistrikt.

– Kostnadene for saken er selvsagt mye høyere. Dette tallet gjenspeiler hva vi har betalt i overtid, samt lønnsmillionene til politifolk som har blitt leid inn til å jobbe med saken, sier Hasseldal.

– Hvor lenge kan dere holde på med en så dyr etterforskning uten å gjøre fremskritt?

– Det er en krevende avveining. Vi har mange ting vi jobber med, så er denne saken høyest på vår prioritetsliste. Svaret får bli at vi holder på så lenge det er fornuftig, sier han.

– Anslår dere at saken vil koste like mye å etterforske også for andre halvdel av 2019?

– Det kommer veldig an på sakens utvikling og om vi får et gjennombrudd i saken. Det er vanskelig å spå, sier politimesteten.

Deler av søknaden får TV 2 ikke innsyn i fordi den inneholder opplysninger «som er nødvendige å holde hemmelige av hensyn til etterforskning, spanings- og etterretningsvirksomheten eller hensynet til politiets operative virksomhet», skriver POD i sin begrunnelse.

TV 2 har fredag vært i kontakt med Politidirektoratet, som opplyser at de ikke har behandlet ferdig forespørselen.

– Vi kan bekrefte at Politidirektoratet har mottatt en henvendelse fra Øst politidistrikt om ekstrabevilgninger. Saken er for tiden under behandling. Det er foreløpig ikke konkludert, skriver seniorrådgiver Kåre Hansen i en e-post.

Fryktet det verste

Det har gått seks og en halv måned siden Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

Senest 29. april ble det gjort nye søk ved eiendommen til ekteparet Hagen og i et tjern som ikke tidligere har vært undersøkt.

Politiet har samlet inn 6.000 timer overvåkingsvideo og mer enn 1.600 tips i saken. Nesten daglig har det vært gjort nye avhør.

Politiinspektør Tommy Brøske har uke etter uke måttet berette at etterforskningen ikke har hatt noe gjennombrudd. Fremdeles har politiet ingen idé om hvor Hagen kan befinne seg eller om hun er i live.

– Et halvt år uten livsbevis gir grunn til bekymring. Politiet finner det mindre sannsynlig at hun er i live, men har ingen holdepunkter for at hun er død, så etterforskningen opprettholdes, sa Brøske for få uker siden.

Politiet hadde i lang tid et betydelig antall spesialtrente politifolk i døgnkontinuerlig beredskap, klare til å aksjonere mot mulige kidnappere, har TV 2 tidligere fått opplyst.

I søknaden fra Øst politidistrikt i mars bekrefter de at det har vært holdt et høyt beredskapsnivå av hensyn til 69-åringens liv og helse. TV 2 er ikke kjent med hvordan beredskapen i saken er organisert i dag.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere politiets ressursbruk overfor TV 2.