OVERGREPSSAK: Rettssaken føres av Borgarting lagmannsrett, men behandles i lokalene hos Drammen tinghus.
OVERGREPSSAK: Rettssaken føres av Borgarting lagmannsrett, men behandles i lokalene hos Drammen tinghus. Foto: Aas, Erlend

Forgrep seg på 11-åring mens de var alene på ferie

Mannen i 50-årene tok med seg overgrepsofferet på ferie til Australia.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En 52 år gammel sykepleier sitter tiltalt i lagmannsretten for omfattende seksuelle overgrep mot mindreårige, og produksjon av overgrepsmateriale.

Tiltalen beskriver overgrep mot fem mindreårige gutter. De eldste tilfellene skjedde tilbake i 2004 mot en daværende 13-åring. Mannen har gjennomført seksuelle overgrep, og tatt bilder av flere av overgrepene.

I tingretten ble 52-åringen dømt til åtte års forvaring. I dommen kommer det frem at mannen har opparbeidet seg tillit hos guttenes foreldre, og at han har misbrukt et avhengighetsforhold.

Mannen har også i flere år vært frivillig i Røde Kors, der han har vært tilknyttet barne- og ungdomsarbeid. Han kom i kontakt med det ene offeret gjennom sin rolle i organisasjonen.

Reiste på ferie offeret

52-åringen ble pågrepet i desember 2017. Da hadde politiet mottatt en anmeldelse fra det ene offerets foreldre. Det siste overgrepet mot den fornærmede gutten skal ha skjedd i november samme år.

Overgrepene mot den nå 14 år gamle gutten skjedde ifølge tingrettsdommen over to og et halvt år, og foregikk både i Norge og i Australia.

Den tiltalte mannen hadde opprettet et nært forhold til guttens foreldre, og hadde på grunn av dette ofte omsorgsansvar for gutten. Sommeren 2016 reiste de to på en rundreise i Australia. Gutten forklarte i et tilrettelagt avhør at overgrepene startet allerede første dagen av turen, ved at mannen skal ha dratt av ham underbuksa og gjort fremstøt mer enn 20 ganger.

De fleste overgrepene skal ha skjedd på natten mens gutten sov. Flere ganger våknet gutten mens overgrepene foregikk, men han lot som han sov.

– Det er etter vårt syn en alvorlig tiltale, sier aktor i saken, statsadvokat Anders Christiansen, til TV 2.

Han forklarer at etterforskningen avdekket flere forhold mot de andre ofrene i saken.

Mannen tok bilder produserte omfattende mengder overgrepsmateriale, men påtalemyndigheten har ikke avdekket noe som tyder på at dette er blitt distribuert videre.

Tingretten la i sin dom vekt på at gutten under reisen til Australia var fanget i situasjonen og hadde ingen muligheter til å kontakte familien eller andre. Gutten forklarte i avhør at han var redd for å bli kidnappet, og han skal ha hatt atferdsendringer etter at han kom hjem.

– Har preget livet hans

Forholdene som forekom tidlig på 2000-tallet ble avslørt da politiet la beslag i bilder som tiltalte har oppbevart av handlingene .

Den fornærmede mannen bor nå utenlands. Han skal ha sovet under alle overgrepene, og forklarte i tingretten at han opplevde det som et sjokk da han i voksen alder ble fortalt at han ble utsatt for seksuelle overgrep da han var yngre.

Også for han forekom flere overgrep da han var på tur alene med den tiltalte mannen. Fra sommeren 2004 hadde mannen omsorg for ham fordi den da 12 år gamle gutten hadde det vanskelig hjemme med foreldre som slet med alkoholproblemer.

Politiet identifiserte gutten i overgrepmateriale de fant i beslaget fra 52-åringens eiendeler.

Felles for begge de fornærmede er at de ble tatt med på rundtur i Australia. Mannen, som nå er i 20-årene, befinner seg utenlands og vil vitne i saken via Skype.

– Dette har preget livet hans svært mye, sier hans bistandsadvokat Astrid Røkeberg.

Politiet har gjort beslag i bilder og video av overgrep på tre andre identifiserte personer. En av de fornærmede forklarte at han ble kjent med mannen gjennom Røde kors, og opplevde han som en slag «støttekontakt».

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder ved Røde kors sitt distriktskontor der mannen var frivillig. Vedkommende sier de synes saken er alvorlig.

– Offeret forteller en forferdelig historie. Det er viktig at rettsvesenet håndterer saken, selv om det er mange år siden overgrepene skal ha funnet sted.

Lederen understreker at de ikke har fått indikasjoner fra politiet om at overgrepene har funnet sted i forbindelse med aktiviteter i Røde kors. Videre viser organisasjonen til at de har strenge retningslinjer for sine frivillige, som blant annet innebærer krav om politiattest og at ingen frivillige voksne skal være alene med barn og unge.

Angrer på det han har gjort

Den 52 år gamle sykepleieren har erkjent anklagene. Anken dreier seg dermed om lovforståelse og straffeutmåling.

– Han ser på sine handlinger som utilgivelige, og angrer naturligvis dypt på det han har utsatt de fornærmede for, sier mannens forsvarer, Ole Lien, til TV 2.

Mannen ble i tingretten dømt til åtte år og seks måneders forvaring, med en minstetid på fem år og åtte måneder.

De sakkyndige diagnostiserte ham med pedofili, og vurderte at det forelå «en moderat økt sannsynlighet for fremtidige seksuelle overgrep».Tingretten vurderte dermed at risikoen for at mannen oppsøker overgrepsmateriale ved løslatelse er høy.

Det er satt av seks dager i tinghuset i Drammen til å behandle saken.